Skip to content

30.oktober på St Rita – Sakkeus, skynd deg ned!

30.oktober på St Rita – EWTN Norge – 31. uke i det alminnelige kirkeår, søndag (år 2)

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Dagens evangelium Luk 19,1–10

På den tid gikk Jesus inn i Jeriko og vandret gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus; han var sjef for tolloppkreverne og en rik mann. Han prøvde å få se Jesus, men han var for liten av vekst og kom ikke til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor Jesus måtte komme forbi.

Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til Sakkeus: «Sakkeus, skynd deg ned! For i dag tar jeg inn hos deg.» Da klatret Sakkeus ned så fort han kunne, og tok gledesstrålende imot ham. Folk så det og ble forarget over at han tok inn hos en syndig mann.

Men Sakkeus stod frem og sa til Herren: «Herre, halvdelen av mitt gods vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset for meget av noen, skal han få firedobbelt igjen.»

Da sa Jesus til ham: «I dag er frelsen kommet til dette hus, – for også han er en Abrahams sønn! Og Menneskesønnen er jo kommet for å oppsøke og frelse det som var gått tapt.»

(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 3):Nye program:1024×576.jpg” alt=”” width=”696″ height=”392″ />

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Hverdagsfrø | Johannes døperen

Hverdagsfrø | Johannes døperen Den 24.juni feirer vi vi høgtiden for Johannes døperen.  Hverdagsfrø for små helter er en programserie fra St Rita Radio for

Mer nyheter

Bidrag etter emne