Skip to content

28.september på St Rita – gå du ut og forkynn Guds rike!

28.septmber på St Rita – EWTN Norge – 26. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Dagens evangelium Luk 9,57–62
På den tid var Jesus og disiplene på vei til Jerusalem. Da var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg, hvorhen du så går!» Men Jesus svarte ham: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Men til en annen sa han: «Følg meg.» Han svarte: «La meg først gå og begrave min far.» Jesus sa da: «La de døde begrave sine døde, men gå du ut og forkynn Guds rike!» Der var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først gå og si farvel til dem hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 2):
Nye program:


Video:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9aF3cOkIlgI[/embedyt]

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne