Skip to content

27.august på St Rita – der de skal gråte og hulke bittert!

27.august på St Rita – EWTN Norge – 21. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Evangelium Matt 25,14–30
På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til disiplene: «En mann ville dra utenlands; han kalte sammen sine tjenere og overlot alt han eide i deres varetekt. En gav han fem talenter, en annen to, og en tredje én talent – hver enkelt efter hva han dugde til; og så reiste han. Straks tok han som hadde fått fem talenter og satte dem i omløp, og tjente fem talenter til. Det samme gjorde han som hadde fått to talenter, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, han gikk hen og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger der.

Lang tid efter kommer så disse tjenernes herre tilbake og krever regnskap av dem. Han som hadde fått fem talenter la da frem fem talenter til og sa: ‘Herre, du overlot meg fem talenter; se, her har jeg tjent fem talenter til.’ Og hans herre svarte: ‘Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre.’ Så kom den annen, han med de to talenter, og sa: ‘Herre, to talenter var det du overlot meg, se, her har jeg tjent to talenter til.’ Og hans herre svarte: ‘Det er bra, en god og tro tjener er du! Og siden du har vist deg tro i de små ting, har jeg nå store ting å betro deg; kom inn til gleden hos din herre.’ Til sist kom han som hadde fått én talent; og han sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hård mann, – at du høster også der hvor du ikke har sådd, og samler inn også der hvor du ikke har lagt noe ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten i jorden. Vær så god, her har du ditt tilbake.’ Da svarte hans herre ham: ‘Usle og late tjener! Så du mente at jeg høster også der hvor jeg ingenting har sådd, og samler inn også der hvor jeg ingenting har lagt ut? Men da skulle du satt pengene mine i en bank, så jeg hadde fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. – Ta nå fra ham talenten og gi den til ham som har de ti! For enhver som har, skal stadig få mer, så han til sist har overflod; men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. Og kast så denne unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de skal gråte og hulke bittert!’»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:Nye program:Video:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J_QBDfrJtYg[/embedyt]

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne