Skip to content

27.november på EWTN Norge

27.november på EWTN Norge | 34. uke i det alminnelige kirkeår, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Rosenkrans for kall til Munkeby

Inngangsvers

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

1.Lesning Dan 1,1–6.8–20

I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår drog Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og kringsatte den. Og Herren gav Judas konge Jojakim i hans hånd, og likeledes en del av karene i Guds hus, og han førte dem til Sinears land, til sin guds hus – han lot karene sette inn i sin guds skattkammer. Og kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn både av kongeætten og av de fornemste, unge gutter som var uten lyte og fagre å se til, og med evne til å tilegne seg all slags visdom og vinne kunnskap og bli kyndige i videnskap, og som var dyktige til å tjene i kongens palass. Han bød at de skulle opplæres i kaldeernes skrift og tungemål. Kongen fastsatte hva de hver dag skulle ha av kongens kostelige mat og av den vin han drakk, og bød at de skulle oppdras i tre år, og når disse år var omme, skulle de bli kongens tjenere. Men Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk, og han bad den øverste hoffmann om at han måtte være fri for således å gjøre seg uren.

Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmann. Og den øverste hoffmann sa til Daniel: Jeg er redd for at min herre, kongen, som har fastsatt hva dere skal ete og drikke, vil synes at deres ansikter ser dårligere ut enn de gutters som er på deres alder, og at dere således skal føre skyld over mitt hode hos kongen. Da sa Daniel til kjellermesteren, som den øverste hoffmann hadde satt over Daniel, Hananja, Misael og Asarja: Kjære, prøv det med dine tjenere i ti dager og la dem gi oss grønnsaker å ete og vann å drikke, så kan du siden ta vårt utseende i øiesyn, og likeså de gutters utseende som eter kongens kostelige mat, og gjør så med dine tjenere etter det du da ser! Og han gjorde som de ønsket, og prøvde det med dem i ti dager. Og da de ti dager var omme, viste det seg at de var fagrere å se til og i bedre hold enn alle de gutter som hadde ett av kongens kostelige mat. Da lot kjellermesteren deres kostelige mat bære bort, og likeså den vin de skulle drikke, og gav dem grønnsaker.

Gud gav disse fire gutter kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom; Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Da den tid kongen hadde fastsatt var til ende, og de skulle fremstilles for ham, førte den øverste hoffmann dem inn for Nebukadnesar. Og kongen talte med dem, og det fantes ingen blant alle de unge gutter som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misael og Asarja; så blev de da kongens tjenere. Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at de ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.

Responsoriesalme Dan 3,52

Lovet være Herren våre fedres Gud,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være ditt hellige og herlige navn,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du i din herlighets tempel,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du på din kongetrone,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du som gransker dypene og troner over kjeruber,
* opphøyet og priset i evighet.

Lovet være du over himmelens hvelv,
* opphøyet og priset i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kan komme i den time dere minst venter det. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 21,1–4

På den tid så Jesus opp og betraktet de rike som la sine gaver i templets skattkiste. Så fikk han se en fattig enke som la to lepta. Da sa han: «Sannelig, det sier jeg dere, at denne fattige enken, hun la mer enn noen av de andre. For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, alt hun skulle hatt til å leve av.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 2, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne