Skip to content

25.juli på St Rita – Mitt beger skal dere få drikke

25.juli på St Rita – EWTN Norge – Festen for den hellige Jakob

Da Jesus vandret langs Galilea-sjøen,
fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus,
og Johannes, hans bror, i ferd med å bøte garn,
og han kalte dem til seg.

Evangelium Matt 20,20–28

På den tid kom mor til Sebedeus-sønnene hen til Jesus sammen med sine sønner, og falt på kne for ham for å be ham om noe.

Han spurte henne: «Hva er det du ønsker?»

Og hun sier: «Si at mine sønner skal få sitte ved din side i ditt rike – den ene til høyre for deg, og den annen til venstre!»

Jesus svarte: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?»

De svarer: «Det kan vi.»

Da sier han til dem: «Mitt beger skal dere nok få drikke. Men hvem som skal sitte ved min høyre og min venstre side, det er det ikke min sak å avgjøre: Det vil bli slik som min Far har bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på de to brødrene.

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet hvordan folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Slik er nemlig Menneskesønnen kommet: Ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:Nye program:Video:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Y_grSPsQAMg&width=696&height=392[/embedyt]

#PopeInCanada #WalkingTogether

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne