Skip to content

25.august på St Rita – Så våk da!

25.august på St Rita – EWTN Norge – 21. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Evangelium Matt 24,42–51
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer! Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.

Mon tro hvem han er, den tro og kloke tjener, som husbonden har satt til å bestyre sitt hus, så folkene får mat i rette tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier. – Men hvis det er en slett tjener, som sier til seg selv: ‘Min herre gir seg tid’ – og som så gir seg til å slå de andre tjenerne og feste med sine svirebrødre, – da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg for å la ham dele skjebne med bedragerne – der de skal gråte og hulke bittert.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:



Nye program:



Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne