Skip to content

23.juli på St Rita – Jeg er vintreet

23.juli på St Rita – EWTN Norge – Festen for Den hellige Birgitta

Herre, vår Gud, du åpenbarte himmelens mysterier for den salige Birgitta mens hun fordypet seg i din Sønns lidelse. La oss, dine tjenere, engang få juble av glede ved åpenbaringen av din herlighet.

Evangelium Joh 15,1–8
På den tid sa Jesus: «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vindyrkeren. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, skjærer han bort; men hver og en som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer. Dere er allerede renset, ved det ord jeg har forkynt dere; bli i meg, som jeg i dere.
Som vinranken ikke kan bære frukt av seg selv, men bare i forening med vinstokken, slik kan heller ikke dere bære frukt uten å bli i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde; men skilt fra meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, han kastes bort, som en vissen gren; og de visne grenene blir samlet i en haug og kastet på ilden, hvor de brenner.
Dersom dere blir i meg, og mine ord i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det.
Det blir min Far til ære, når dere bærer frukt i mengde, og da er dere mine disipler.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:



Video:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7TLgwN1Zzag[/embedyt]

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J__rBqRpD2g[/embedyt]

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne