Skip to content

22.desember på EWTN Norge

21.desember på EWTN Norge | 3. uke i advent, torsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeRosenkrans er tilbake 2.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Porter, løft deres hoder,
spring opp, evige dører,
så herlighetens konge kan dra inn.

Kirkebønn

Evige Gud, ved din Sønns komme løste du menneskene fra dødens vold. Gi oss som tror at han ble menneske, del i hans udødelighet, han som lever og råder…

1.Lesning 1 Sam 1,24–28

I de dager, da Samuel var blitt avvent, drog Hanna, hans mor, opp til Herrens hus med ham. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin og førte ham til Herrens hus i Sjilo. Han var da bare smågutten. Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli, ypperstepresten. «Hør meg, Herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og bad til Herren. Denne gutten var det jeg bad om, og Herren har hørt min bønn. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid; det var for Herrens skyld jeg bad om ham.» Så bøyde de seg og tilbad Herren der.

Responsoriesalme 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd

Omkved: Mitt hjerte fryder seg i Herren, han opphøyer de små og ringe.

Mitt hjerte fryder seg i Herren,
i Gud finner jeg min styrke.
Min munn er vidt opplatt mot mine fiender,
jeg jubler over min frelse.

Den mektiges bue er brutt,
den svake omgjordet med styrke.
De mette lar seg leie for brød,
de sultne slutter å streve.
Den barnløse blir mor til mange,
den som er rik på sønner, visner bort.

Det er Herren som råder over liv og død,
som fører ned i dødsriket og fører ut.
Han reiser arming opp av støv,
av sølen fattig mann.
Han benker dem blant stormenn
og gir dem hedersplass.

Evangelievers
Halleluja. Du folkeslagenes konge og Kirkens hjørnesten: Kom og frels mennesket som du formet av støv. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 1,46–56

På den tid sa Maria: «Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har den Mektige gjort mot meg – hellig er hans navn – og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt. Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike. Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte om miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»

Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte derefter hjem til sitt hus,

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:
 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne