Skip to content

18.juli på St Rita – Et ondt og utro folk krever tegn

18.juli på St Rita – EWTN Norge – 16. mandag i det alminnelige kirkeår

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt

Evangelium Matt 12,38–42
På den tid var det noen av de lovkyndige og fariseerne som tok til orde og sa: «Rabbi, vi vil gjerne se et jærtegn av deg.» Men Jesus svarte dem: «Et ondt og utro folk krever tegn. Men noe annet tegn enn profeten Jonas skal det ikke få. For som Jona var i sjøuhyrets buk i tre dager og tre netter, slik skal også Menneskesønnen hvile i jordens skjød i tre dager og tre netter. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jonas forkynnelse, – og her er noe større enn Jona. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med vår egen tids folk, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom, – og her er noe større enn Salomo.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:

Nye program:Video:

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne