Skip to content

15.oktober på St Rita –

15.oktober på St Rita – EWTN Norge – 28. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Dagens evangelium Luk 12,1–7
En gang det var samlet folk i tusenvis – der var slike mengder at de var nær ved å trå hverandre ned – begynte Jesus å tale. Og først vendte han seg til disiplene:

«Ta dere i vare for surdeigen fra fariseerne, – hykleriet! Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Derfor skal også det dere har sagt i mørket, bli hørt i dagslys, og det dere har hvisket i øret på folk bak lukkede dører, det skal bli forkynt ut over hustakene.»

«Og så sier jeg til dere, mine venner: Frykt ikke dem som nok slår legemet ihjel, men så ikke har makt til mer. Jeg skal si dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som ikke bare kan slå ihjel, men som efter døden har makt til å kaste en i Gehenna. Ja, jeg gjentar: Frykt ham! Blir kanskje ikke fem spurver solgt for et par øre? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Mer enn det: Han holder regnskap med hvert hår dere har på hodet! Så vær ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver.»
 
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:

Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne