Skip to content

14.september på St Rita – Ingen er jo steget opp til himmelen uten én

14.septmber på St Rita – EWTN Norge – Korsets opphøyelse

I vår Herres Jesu Kristi kors er all vår ros.
I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse.
Ved ham er vi frelst og fridd ut.

Evangelium Luk 7,11–17

På den tid sa Jesus til Nikodemos:

«Ingen er jo steget opp til himmelen uten én: han som også er steget ned fra den, – Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli løftet opp, – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie.»

Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris, – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 4):


Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Den hellige Jeanne d’Arc,

Den hellige Jeanne d’ArcMinnedag 30. mai Den 30. mai er festdagen for den hellige Jeanne d’Arc, Frankrikes skytshelgen. Jeanne ble født i en bondefamilie i

Mer nyheter

Bidrag etter emne