Skip to content

14.september på St Rita – Ingen er jo steget opp til himmelen uten én

14.septmber på St Rita – EWTN Norge – Korsets opphøyelse

I vår Herres Jesu Kristi kors er all vår ros.
I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse.
Ved ham er vi frelst og fridd ut.

Evangelium Luk 7,11–17

På den tid sa Jesus til Nikodemos:

«Ingen er jo steget opp til himmelen uten én: han som også er steget ned fra den, – Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli løftet opp, – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie.»

Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris, – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 4):


Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne