Skip to content

14.januar på EWTN Norge

14.januar på EWTN Norge | 2. uke i det alminnelige kirkeår, søndag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen


Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Sam 3,3b–10.19

I de dager lå Samuel i Herrens tempel, der Guds paktkiste stod. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: «Ja, her er jeg,» og løp inn til Eli og sa: «Her er jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg.

Da ropte Herren en gang til: «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg,» sa han, «du ropte på meg.» Men Eli svarte: «Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg!» Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham.

Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg,» sa han, «du ropte på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Derfor sa han til Samuel: «Gå og legg deg! Og hvis han roper på deg igjen, skal du svare: ‘Tal, Herre, din tjener hører!’» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin.

Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, Herre, din tjener hører!»

Samuel vokste opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden.

Responsoriesalme Sal 40 (39),2 og 4ab. 7–8a. 10

Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud.

Offer og gaver ønsker du ikke,
du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke.
Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg
at jeg skal gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov
fra dypet av mitt hjerte.»

Jeg forkynte Herrens rettferd
i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke,
det vet du, Herre.

2. lesning 1 Kor 6,13c–15a.17–20

Brødre, legemet er ikke bestemt til et usedelig liv; det er til for Herren, som også Herren er til for vårt legeme. Og Gud som oppvakte Herren, skal også oppvekke oss, ved sin kraft.

Vet dere ikke at deres legeme er en del av Kristi legeme? Den som knytter seg til Herren, blir én ånd med ham.

Så sky utukt! Alle andre synder et menneske begår, forblir likevel utenfor hans legeme; men den som driver utukt, han synder mot sitt eget legeme.

Vet dere kanskje heller ikke at legemet er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Og at dere ikke tilhører dere selv, men at dere er kjøpt, og prisen betalt? Så gjør da også kroppen til et redskap for Guds ære!

Halleluja Joh 1,41. 17b

Halleluja. Vi har funnet Messias, det er Kristus,
nåden og sannheten er kommet ved ham. Halleluja.

Dagens evangelium Joh 1,35–42

På den tid stod Johannes med to av sine disipler, da Jesus kom gående forbi. Johannes fulgte ham med blikket og sa: «Se, – der er Guds lam.» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg; han så dem følge etter, og sa: «Hva søker dere?»

De svarte ham: «Rabbi, hvor bor du?» (Rabbi betyr «lærer».)

Han sier til dem: «Kom og se.» De kom da med og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var ved firetiden om ettermiddagen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt etter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han sin bror Simon og sier til ham: «Vi har funnet Messias!» (Messias betyr «den Salvede», Kristus.) Så førte han ham til Jesus.

Jesus ser på ham og sier: «Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal hete Kefas (det er det samme som Peter).»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:
Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne