Skip to content

13.oktober på St Rita – Ve dere, som bygger gravmæler for profetene

13.oktober på St Rita – EWTN Norge – 28. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2) –

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Dagens evangelium Luk 11,47–54
På den tid sa Jesus: «Ve dere, som bygger gravmæler for profetene, – de samme som deres forfedre slo ihjel. Og selv er dere vidner på hva deres fedre gjorde, og samtykker i det, – for de slo ihjel, og dere reiser minnesmerkene! Derfor har også Guds Visdom sagt: Jeg vil sende dem profeter og sendebud, og noen av dem kommer de til å forfølge og slå ihjel, – slik at alt det blod av profeter som er blitt utgydt fra verdens skapelse av, fra Abels blod til blodet av Sakaria (han som de drepte mellom alteret og helligdommen), det skal dette folk bli trukket til ansvar for. Ja, vårt eget slektledd skal svare for det! – Ve dere lovkyndige, som har gjemt bort kunnskapens nøkkel! Selv er dere ikke gått inn, og de som var på vei til å gå inn, dem har dere hindret i det.»

Og da han gikk ut derfra, var de lovkyndige og fariseerne fulle av raseri mot ham og falt over ham med alle mulige spørsmål for å få ham til å si noe de kunne felle ham på.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Nytt styre i Caritas

Caritas Norge har valgt nytt styre på rådsmøtet avholdt 15.-16. juni på Mariaholm. På rådsmøtet i Caritas ble Peter Jan Henrik Henskjold Kuran valgt til

Søndagsfrø | Synlig usynlig

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium. P. Rafal lager også serien “Noen

Mer nyheter

Bidrag etter emne