Skip to content

13. februar på EWTN Norge

13.februar på EWTN Norge | 6. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

1.Lesning Jak 1,12–18

Mine kjære, lykkelig den mann som står fast i prøvelsene! For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans, som Gud har lovet alle som elsker ham.

Ingen som blir fristet i prøvelsene, må si at det er Gud som frister ham. For Gud kan ikke fristes av det onde, og frister heller ingen. Nei, enhver fristes av sitt eget begjær, som lokker og drar ham. Når så begjæret har unnfanget, føder det synd; og når synden er fullmoden, føder den død. Ta ikke feil i dette, kjæreste brødre: Ovenfra, fra himmellysenes far, kommer bare gode ting, bare fullkomne gaver; for hos ham finnes ingen forandring, intet skifte fra sol til skygge. Og av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet, for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning.

Responsoriesalme Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19

Omkved: Salig den mann du tukter, Herre.

Salig den mann du tukter
og veileder ved din lov.
Du gir ham ro for onde dager.

Herren støter ikke bort sitt folk
og svikter ikke sin arvelodd.
Sin rett får hver rettvis mann tilbake,
for hver rettsindig en fremtid gror.

Når jeg tenker: «Nå vakler min fot,»
da støtter meg, Herre, din nåde.
Når jeg er full av redde tanker,
husvaler din trøst min sjel.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 8,14–21

En dag hadde disiplene glemt å ta brød med; de hadde ikke mer enn ett eneste med seg i båten. Da advarte Jesus dem: «Se opp, og ta dere i vare for surdeigen fra fariseerne, – ja, for surdeigen fra Herodes med!» Dette diskuterte de seg imellom og mente han hadde sagt det fordi de ikke hadde brød med. Men han skjønte det og sa: «Hva er dette for snakk, at dere mangler brød? Forstår dere ennå ingenting, skjønner dere ennå ingenting? Er dere så forstokket? Har dere øyne uten å se, ører uten å høre? Eller husker dere ikke da fem brød ble mat til fem tusen mennesker, og hvor mange kurver fulle med rester det var dere samlet opp da?» De sier: «Jo. Tolv.» «Eller de syv brødene til de fire tusen, – hvor mange kurver med rester ble det da?» Og de svarer: «Syv.» Da sier han: «Forstår dere ennå ikke?»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne