Skip to content

13.desember på EWTN Norge

13.desember på EWTN Norge | 2. uke i advent, onsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans hver dag kl 12.00


Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Herren kommer, han drøyer ikke. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare seg for alle folkeslag.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du byr oss å rydde vei for Kristus, vår Herre.
La ingen skrøpelighet svekke oss som setter vår lit til den himmelske leges komme,
han som lever og råder…

1.Lesning Jes 40,25–31

«Hvem vil dere ligne meg med, så jeg skulle være ham lik?» sier Den Hellige. Løft øynene mot det høye og se: Hvem var det som skapte disse? Han som mønstrer deres hær og fører dem ut og nevner alle ved navn! Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke en av dem savnes. Hvordan kan du da si, Jakob, og tale således, Israel: «Min livsvei er skjult for Herren, min rett går min Gud forbi»? Vet du da ikke, har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, han som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller mødig, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Responsoriesalme Sal 103(102),1-2.3-4.8+10

Omkved: Lov Herren, min sjel.

Min sjel, min sjel lov Herren,
og alt hva i meg er love hans hellige navn.
Min sjel, min sjel lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater alle dine synder,
som leger alle dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og barmhjertighet.

Herren er barmhjertig og nådig,
langmodig og rik på miskunnhet.
Han gjør ikke med oss efter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Evangelievers

Halleluja. Se, Herren kommer for å frelse sitt folk, salige de som er rede til å ile ham i møte. Halleluja.

Dagens evangelium Matt 11,28–30

På den tid svarte Jesus og sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne