Skip to content

12.september på St Rita – ‘Gjør dette,’ så gjør han det.

12.septmber på St Rita – EWTN Norge – 24. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Evangelium Luk 15,1–32
På den tid hadde Jesus holdt en tale til folket og gikk derefter inn i Kafarnaum. Der var det en offiser hvis tjener lå dødssyk, og denne tjeneren satte han meget høyt. Da nå offiseren hørte om Jesus, sendte han til ham noen av jødenes eldste, med bønn om at han måtte komme og redde tjenerens liv. Disse kom da til Jesus og bønnfalt ham innstendig om å gjøre det, fordi, som de sa, «han er det vel verd; han er en venn av vårt folk, og det er han som har latt bygge synagogen for oss». Jesus gikk med dem, og nærmet seg allerede huset, da offiseren sendte noen av sine venner og lot si: «Gjør deg ikke så meget bry, herre, jeg er jo ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus, og derfor dristet jeg meg heller ikke til å komme til deg i egen person, – men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater å befale over. Sier jeg til en: ‘Gå,’ så går han, og til en annen: ‘Kom,’ så kommer han; og sier jeg til min slave: ‘Gjør dette,’ så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette. Og han vendte seg mot mengden som fulgte ham og sa: «Nei, det sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.» Og da utsendingene vendte tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 4):


Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne