Skip to content

12.oktober på St Rita – ve over dere også

12.oktober på St Rita – EWTN Norge – 28. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2) –

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Dagens evangelium Luk 11,42–46
På den tid sa Jesus: «Ve dere fariseere; dere gir tiende av mynte og rute og hver eneste liten grønnsak, men rettferdigheten og kjærligheten til Gud, dem går dere utenom. Men det er dette som først skulle praktiseres, uten at dermed det andre ble glemt. Så ve dere fariseere! for dere liker å få hedersplassen i synagogen og motta folks hilsener på gaten, – ve dere! for dere ligner graver som ikke er avmerket, og som en går hen over uten å vite det!» Da tok en av de lovkyndige til orde og sa: «Mester, med slike ord krenker du også oss.» Men han svarte: «Ja, ve over dere også, dere lovkyndige, for dere legger byrder på folk som de ikke kan bære, og selv tar dere ikke i dem med en finger.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:

Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne