Skip to content

12.januar på EWTN Norge

12.januar på EWTN Norge | 1. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

1.Lesning 1 Sam 8,4–7.10–22a

I de dager samlet de seg, alle de eldste i Israel, og kom til Samuel i Rama. De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge over oss som kan styre oss! Det har jo alle andre folk.» Samuel syntes det var ille at de sa: «Sett en konge over oss som kan styre oss!» Og han bad til Herren. Men Herren sa til ham: «Lyd folket og gjør alt de ber deg om! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.»

Da talte Samuel til folket som krevde en konge av ham, og la frem for dem alt det Herren hadde sagt. Han sa: «Den kongen som skal rå over dere, kommer til å ha disse rettighetene: Han vil ta deres sønner og sette dem til å gjøre tjeneste ved sine vogner og hester, og de må løpe foran hans vogn. Han vil sette dem til høvdinger over fylkinger på tusen og på femti, eller til å pløye åkrene og høste inn hans avling, til å lage krigsvåpen og utstyr til hans stridsvogner. Deres døtre vil han sette til å lage salver og til å koke og bake. De beste jordene, vingårdene og olivenhavene vil han ta og gi til sine menn. Han vil ta tiende av deres åkrer og vingårder og gi til sine hoffmenn og tjenere. Deres treller og trellkvinner, de beste oksene og eslene vil han ta og bruke i sin egen tjeneste. Han vil ta tiende av deres småfe, og selv må dere trelle for ham. Da skal dere en dag rope til Herren på grunn av kongen som dere har valgt. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.»

Men folket ville ikke høre på Samuel. «Nei,» sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folk. Kongen vår skal styre oss; han skal gå foran oss og føre oss når vi er i krig.»

Da Samuel hadde hørt alt det folket sa, la han det frem for Herren. Og Herren sa til Samuel: «Gjør som de vil, og sett en konge over dem.»

Responsoriesalme Sal 89(88),16-17.18-19

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Salig det folk som kan synge din lov,
de skal vandre i ditt åsyns lys.
I ditt navn skal de fryde seg den hele dag.
De roser seg av din rettferdighet.

For du er deres styrke og pryd,
ved din godhet øker du vår kraft.
For Herren er vårt skjold,
vår konge er Israels hellige.

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 2,1–12

På den tid kom Jesus tilbake til Kafarnaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg så meget folk at det ikke en gang fantes plass foran døren, og han forkynte budskapet for dem. Så kom de med en som var lam; han ble båret av fire mann. Men da de ikke kunne komme frem til ham for folkemengden, tok de og rev opp taket over det stedet hvor han stod, og firte båren med den lamme ned gjennom hullet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Min sønn, dine synder er deg tilgitt.» Men noen lovkyndige som satt der, tenkte ved seg selv: «Hvordan kan han si noe slikt? Dette er gudsbespottelse. For hvem kan tilgi synder, uten én: Gud?» Men Jesus, som leste deres tanker, sa til dem: «Hva er dette for tanker? Hva er lettest: Å si til den lamme: ‘Dine synder er deg tilgitt,’ eller: ‘Reis deg, ta din båre og gå?’ Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder» – så sier han til den lamme: «Reis deg, du, ta din båre og gå hjem!» Og han stod opp, tok båren og gikk ut for alles øyne, slik at folk var helt ute av seg, priste Gud og sa: «Aldri før har vi sett noe slikt.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne