Skip to content

1.oktober på St Rita – Jeg priser deg, Far

1.oktober på St Rita – EWTN Norge – 26. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Dagens evangelium Luk 10,17–24
På den tid kom de toogsytti disiplene tilbake til Jesus og fortalte gledesstrålende: «Herre, til og med demonene adlyder oss i ditt navn!» Han svarte dem da: «Jeg så hvordan Satan falt som et lyn fra himmelen. Ja, – jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner, og til å tråkke hvert av Fiendens anslag under fot, og ingenting kan skade dere. Allikevel: Gled dere ikke over at demonene er dere underlagt, men over at deres navn står oppskrevet i himlene.» Og i samme øyeblikk jublet han, beveget av den hellige Ånd: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg!» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; ingen vet hvem Sønnen er unntagen Faderen, eller hvem Faderen er, unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare det for.» Og så vendte han seg særskilt til disiplene og sa: «Salige er de øyne som får se hva dere ser! For det skal dere vite, at profeter og konger i hopetall har ønsket å se hva dere ser, uten å få oppleve det, å høre hva dere hører, uten at det ble dem til del.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 2):Nye program:
Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne