Skip to content

Vår Frue av Lourdes-helligdommen i Jordan er et symbol på forsoning i det splittede hellige land

Vår Frue av Lourdes-helligdommen i Jordan er et symbol på forsoning i det splittede hellige land
Av Solène Tadié, National Catholic Register

AMMAN, Jordan: I et krigsherjet Hellig land preget av interreligiøs splittelse vender stadig flere mennesker seg til Jordans kopi av Vår Frue av Lourdes-helligdommen i Frankrike, som står som et symbol for fred. Stadig flere pilegrimer fra hele verden søker trøst og forbønn hos Jomfru Maria her.

Helligdommen, som ble etablert i 2015 i menigheten Na’our i utkanten av hovedstaden Amman, er først og fremst frukten av en drøm som fr. Rifat Bader, stedets sogneprest mellom 2009 og 2020 hadde, og som modnet gjennom en rekke pilegrimsreiser til det berømte stedet i det sørøstlige Frankrike der Jomfru Maria åpenbarte seg for den hellige Bernadette Soubirous.

Jordan, der de aller første kristne samfunnene oppsto, og der Jesus ble døpt, har drøyt 30 katolske menigheter – et antall som er høyere enn i de israelske og palestinske områdene i Det hellige land til sammen.

Biskop Jean-Marc Micas fra Tarbes og Lourdes besøkte Na’our i april i fjor på invitasjon fra det hashemittiske kongedømmet med tanke på å etablere en form for partnerskap mellom Lourdes i Frankrike og Na’our i Jordan. I løpet av de siste årene har jordanske myndigheter støttet en rekke prosjekter som tar sikte på å bevare landets kristne religiøse arv, særlig med tanke på å sikre tilstedeværelsen av denne lille minoriteten. De kristne utgjør rundt 3 % av befolkningen i dette overveiende muslimske landet, men genererer samtidig en betydelig del av landets økonomi.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Sterk støtte i befolkningen

Det var også med dette i tankene at myndighetene støttet byggingen av en helligdom viet til Vår Frue av Lourdes i Na’our menighet, som ble grunnlagt i 1924 og nå omfatter rundt 150 familier.

“Denne drømmen modnet i meg i kjølvannet av mitt første besøk i Lourdes på 1990-tallet, et besøk som ga næring til den dype hengivenheten jeg allerede hadde for Jomfru Maria”, sier fr. Bader i et intervju med National Catholic Register.

Det var da han i 2009 ble sogneprest i Na’our, den gang kjent som Sacred Heart of Jesus, at drømmen om å bygge en kopi av Massabielle-grotten i Lourdes på jordansk jord tok form. Planen hans viste seg å være i pakt med forsynet, for da prosjektet først var satt i gang, ble det realisert i et forbløffende tempo.

“Etter at arkitekten vår – en lokal kristen kvinne – var ferdig med planene sine og den daværende biskopen av Lourdes, Nicolas Brouwet, sendte oss et brev med tillatelse til å reprodusere helligdommen, strømmet donasjonene inn, både fra lokale troende og fra den jordanske diasporaen, særlig i USA, som dekket byggekostnadene på 40 000 dollar (55 000 USD).”

Arbeidet ble fullført på bare noen få måneder takket være aktiv deltakelse fra de lokale troende, som også sørget for transport av kopien av den originale Vår Frue av Lourdes-statuen som var blitt laget i Italia. I 2017 førte den samme entusiasmen til at det raskt ble samlet inn penger til å bygge en stor hall i tilknytning til grotten for menighetens medlemmer. “Vi har spesielt mye å takke de irakiske troende for, de som flyktet til regionen etter at Den islamske staten inntok Mosul i 2014”, forklarer fr. Rifat.

Fremme håp og forsoning

Disse irakiske kristne familiene, hvorav tusenvis hadde begynt å strømme til Jordan allerede i 2003 etter USAs invasjon av landet, tok imot initiativet som et kjærtegn fra himmelen. Fader Rifat husker med følelse hvordan mange av dem kom til den nyåpnede grotten for å be, synge og be om Guds nåde for sitt lidende folk.

På bakgrunn av den blodige krigen som raser i Gaza, og som truer stabiliteten til befolkningen i hele Det hellige land, søkte pilegrimer fra regionen nylig trøst hos Jomfruen av Lourdes, som hadde gitt den hellige Bernadette vissheten om et forjettet land i den hinsidige verden. Særlig rundt jul var det mange messer og bønnevakter for kristne som var rammet av krigens lidelser.

“Jomfru Maria er fortsatt svært populær i regionen, også blant muslimer, og mange av dem kommer for å feire bebudelsesfesten sammen med oss”, forklarte fader Bashir Bader, menighetens nye sogneprest fra 2020, i et intervju med National Catholic Register.

“Stadig flere feirer forlovelse i grotten, det er i ferd med å bli en folkebevegelse blant kristne ungdommer.”

“De kommer sammen med familiene sine, og etterpå serverer vi forfriskninger i hallen ved siden av”, fortsetter han. Han forteller videre at mange av parene som forlover seg i grotten, senere kommer tilbake for å få barna sine døpt på samme sted. “Vi har registrert en økning i fornavnet ‘Lourdes’ siden grotten ble bygget”, sier han, og forteller at det blir gitt mange velsignelser til mennesker som besøker grotten med dette formålet. “Det er utrolig inspirerende å oppleve den store kjærligheten som vies Vår Frue av Lourdes her i Jordan!”

Internasjonal anerkjennelse

Denne strålen av kristent håp har gitt gjenklang utenfor Midtøstens grenser og har ikke gått upåaktet hen i Lourdes ved foten av de franske Pyreneene. I 2018 besøkte biskop Nicolas Brouwet fra Lourdes Na’our etter invitasjon fra det latinske patriarkatet i Jerusalem.

I 2023 inviterte jordanske religiøse og politiske myndigheter biskop Micas for å formalisere relasjonene mellom de to helligdommene og om mulig inngå partnerskap. Selv om partnerskapet mellom de to helligdommene ennå ikke er formalisert, har Na’our allerede etablert seg som et viktig pilegrimsmål i Jordan, der prester og delegasjoner fra ulike land regelmessig kommer for å be.

Under en messe som ble feiret på stedet 18. april i fjor, et arrangement som også hadde til hensikt å relansere pilegrimsreiser i kjølvannet av covid-19, uttrykte biskop Micas et ønske om at slike pilegrimsreiser skal bidra til å styrke brorskapet mellom kristne fra Det hellige land og Vesten.

“Når jeg har besøkt Det hellige land, har jeg alltid tenkt at hvis vi kunne skape fred der, ville vi få fred overalt. Dette landet er nøkkelen, det er min dype overbevisning”, sa han i et intervju med National Catholic Register etter feiringen, og la til at “å hjelpe de troende til å krysse havet i begge retninger” ville være et godt første skritt i den retningen.

Allerede dagen før hadde denne tanken funnet gjenklang i samtalen med den jordanske turistministeren Makram Mustafa Queisi. Den tidligere ambassadøren ved Den hellige stol, som er muslim, hadde antydet at han ser en sammenheng mellom sin første utnevnelse som minister og besøket han og kona hadde gjort i Lourdes-helligdommen noen dager tidligere.

“Jeg snakker ikke som turistminister, men som en troens mann”, sa han, og mente at det kristne nærværet i Jordan “ikke blir beregnet ut fra antall”, men ut fra dets gode frukter.

Disse ordene har en spesiell klangbunn i en tid da Det hellige land rives i stykker av konflikten mellom Israel og Hamas, og da kristne ofte har den uendelige kjærligheten de henter fra Kristus som sitt eneste vitnesbyrd. Den latinske patriarken av Jerusalem minnet oss om dette under en messe han feiret i forbindelse med sitt offisielle besøk i Budapest i Ungarn 18. januar.

“I disse mørke stunder er det de saktmodige, de små, som sår kjærlighet”, sa kardinal Pierbattista Pizzaballa, og la til at det vil være spesielt behov for dem når tiden kommer for å gjenoppbygge en fremtid. Inntil denne lykkelige dagen kommer, kan fredsbyggerne vende seg til Vår frue av Lourdes’ og be om hennes forbønn for fred og helbredelse, i dette landet som en gang ble betrådt av de første kristne.

Denne saken ble først publisert av National Catholic Register, vår engelskspråklige nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet til norsk av EWTN Norge.


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne