Skip to content

Festen for De hellige verneengler

Festen for De hellige verneengler

Kirken feirer alle aspekter ved Guds verk: skapelsen, frelsen, helliggjørelsen og forherligelsen. Et av disse aspektene er eksistensen av de åndelige vesener vi kaller engler. Vi feirer festen for de hellige verneengler den 2. oktober.

Englene, som omtales både i Det gamle og Det nye testamentet, er like tilstedeværende som vi mennesker er. Den katolske kirkes katekisme §328 sier:

Gaspar de Crayer – The Guardian Angel

«At det finnes åndsskapninger uten legeme, som Den Hellige Skrift vanligvis kaller engler, er en trossannhet. I så måte er Skriftens vitneprov like klart som en enstemmig tradisjon.»

Verneengler kalles de englene som har til oppgave å beskytte menneskene, og hjelpe dem gjennom livet fra fødsel til død. Katekismen §350 sier videre:

«Englene er åndsskapninger som uten opphør lovsynger Gud og tjener Hans frelses råd for de andre skapninger: ‘Englene støtter opp om alt som er godt for oss’ (St. Thomas Aquinas)»

Når messen blir feiret er koret fylt av utallige engler som tilber Det guddommelige offer på alteret. Den hellige Johannes Krysostomos

Hva gjør verneenglene?

Alle engler skuer Guds åsyn og tilber ham kontinuerlig.  Jesus sa: «Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.» (Matt 10,18)

Om verneenglene sier Den katolske kirkes katekisme § 336:

«Fra dets begynnelse til graven står menneskets liv under englenes beskyttelse og forbønn. Hver troende har en engel ved sin side som beskytter og hyrde på veien til livet. Allerede her nede har kristenlivet i troen salig samfunn med engler og mennesker i Gud.»

Hvordan hjelper verneenglene oss mennesker?

Englene hjelper oss på mange måter, ofte ved å beskytte oss mot fysisk fare. Men det viktigste er at de hjelper oss i forhold til synd.

Når du blir fristet, påkall engelen din. Han er mer villig til å hjelpe deg enn du er til å bli hjulpet! Djevelen skal du overse og ikke frykte: Han skjelver av frykt ved synet av din verneengel. Den hellige Don Bosco

Englene hjelper oss også ved livets slutt.

Helvetes makter vil angripe den døende kristne, men verneengelen hans vi komme og trøste ham. Alle hans beskyttere, og St. Mikael, som Gud valgte til å forsvare sine trofaste tjenere i deres siste kamp med djevlene, vil komme ham til hjelp. Den hellige Alfons de Liguori

Foto: Pangapilot
St Peter’s church, Blaxhall,

Hva sier bibelen om verneenglene?

Den katolske kirkes katekisme viser noen av de mange sammenhenger der englene omtales i Det gamle og Det nye testamentet:

§ 332: «Allerede i skapelsen og gjennom hele frelsens historie er de til stede og forkynner denne frelsen langt borte fra eller fra det nære. Englene tjener fullbyrdelsen av Guds plan: de stenger veien til det jordiske paradis, de beskytter Lot, de berger Hagar og barnet hennes, de holder Abrahams hånd tilbake, loven mottas av englers hender, de fører Guds folk, de kunngjør fødsler og kallelser, de går profetene til hånde, for bare å nevne noen eksempler. Til sist er det engelen Gabriel som forkynner forløperens og Jesu egen fødsel.»

§ 333: «Det menneskevordne Ords liv omgis av englers tilbedelse og tjeneste fra fødsel til himmelfart. Når Gud fører sin førstefødte inn i verden, sier han: ‘Alle Guds engler skal tilbe ham!’ (Hebr 1,6). Deres lovprisning ved Kristi fødsel har uten opphør gitt gjenklang i Kirkens lovsang: ‘Ære være Gud …’ (Luk 2,14). De beskytter Jesus som barn, i ørkenen går de Ham til hånde, de styrker Ham i hans angst, selv når de kunne ha berget Ham ut av fiendenes hender på samme måte som Israel i fordums dager. Det er en engel som ‘forkynner … en stor glede (Luk 2,10) ved å forkynne inkarnasjonens Glade Budskap, på samme måte som Kristi oppstandelse. De er med når Kristus kommer tilbake, slik de forkynte, og tjener Ham når Han dømmer verden.»

Påkall din verneengel og be ham opplyse og lede deg. Gud har gitt ham til deg for dette. Derfor skal du bruke ham! Den hellige Padre Pio

Kan vi ha mer enn én verneengel?

Kirken lærer at hvert menneske har en verneengel som blir gitt dem ved fødselen. I tillegg er det slik at englene som beskytter grupper vi er en del av, også er våre verneengler. Erkeengelen Mikael regnes for eksempel av Kirken som dens verneengel. I Fatima ga engelen som viste seg for barna i 1916 seg til kjenne som Portugals beskytter. Det er grunn til å tro at hvert land har en verneengel, og på festen for verneengelen kan vi derfor ære både denne og englene som beskytter andre samfunn vi er en del av.

Bli kjent med englene og påkall dem ofte. Selv om de er usynlige, er de alltid med deg. Den hellige Frans av Sales

Flickr: anslatadams

 Kan jeg se verneengelen min?

Siden englene er ren ånd, er de usynlige for oss mennesker. Men unntaksvis har Gud latt engler ta menneskeskikkelse, slik vi leser i 1. Mosebok og Tobits bok. Enkelte helgener, som padre Pio og Gemma Galgani, har hatt det privilegium at de har fått se verneenglene sine og snakke til dem.

Dette er likevel ikke noe vi skal strebe etter, fordi falne engler også kan vise seg for mennesker, det være seg for å friste hellige sjeler eller for å skremme dem og vekke nysgjerrigheten deres slik at de underkaster seg (2.Kor 11,14). Kirken forbyr oss dette på linje med forbudet mot å søke kontakt med åndelige fenomener som spiritisme og spådomskunst (Den katolske kirkes katekisme §2115-2117).

Hvordan kan vi kommunisere med verneengelen vår?

Vi kan be til verneengelen på samme måte som vi ber til helgener. Dette er ikke tilbedelse, men en måte vi kan ære de hjelperne Gud har sendt oss for vår frelses skyld (Hebr 1,14).

Skriften viser oss at vår bønn til Gud kan bli besvart med hjelp fra engler. Dette var tilfelle da Abraham ba for Sodoma, selv om det til syvende og sist ikke hjalp fordi menneskene ikke ville det. Det skjedde også da Tobit ba om helbredelse, og erkeengelen Rafael ble sendt for å hjelpe ham og familien hans. Rafaels rolle som talsmann kommer frem når han sier: «Jeg er Rafael, en av de syv engler som trer frem for Herren i Hans herlighet og tjener Ham.» (Tobit 12,15) Den viktige rollen som talsmann kommer også frem i Det nye testamentet, i Johannes’ åpenbaring:

En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse sammen med de helliges bønner. (Åp 8,3-4)

Paver og helgener har gjennom tidene, med støtte i Den hellige skrift og i tradisjonen, oppfordret de kristne til å be englene om hjelp.

Kan man be til en annens verneengel?

På samme måte som vi kan be til vår egen, kan vi be til en annens verneengel. Mange ber til barnas verneengel når disse trenger beskyttelse på sin ferd. I sin selvbiografi «En sjels dagbok» forteller Johannes XXIII at han før et møte ofte brukte å sende sin engel foran seg for å snakke med engelen til den han skulle møte. Dette skjedde spesielt når det var et møte som var ekstra viktig eller vanskelig.

Den hellige Josemaria Escriva hadde for vane å hilse på både personen han møtte og dennes engel.

Foto: https://www.pickpik.com/

Hvilken makt har englene?

Som rene åndsvesener har englene intellekt og vilje som overgår oss mennesker. Den katolske kirkes katekisme sier:

§ 329: «.. Etter hele sitt vesen er englene Guds tjenere og budbærere. Fordi de ‘alltid har adgang til min himmelske Far’ (Matt 18,10), gjør de ‘det han sier så snart de hører hans røst’ (Sal 103,20).»

§ 330: «Fordi de er rene åndsvesener, har de både forstand og vilje: det dreier seg om personlige og udødelige skapninger. De overgår i fullkommenhet alle synlige skapninger. Glansen av deres herlighet vitner om det.»

Vi bør altså forholde oss til englene med stor respekt. Det gjelder også de onde englene. Selv om disse ble skadet da de falt, er de langt sterkere enn oss, og det er all grunn til å holde seg strengt til det Kirken sier om disse ting.

«Hvor lykkelig er ikke den verneengel som ledsager en sjel til Den hellige messe!» Jean-Marie Vianney

Kan vi gi navn til verneengelen vår?

De eneste englene som har navn i Skriften, er de tre erkeenglene. Navnene deres sier noe om hvilke egenskaper de har. Mikael betyr «hvem er som Gud?», Gabriel betyr «Guds kraft», og Rafael betyr «Gud helbreder». De øvrige englene kjenner vi ikke navnene til, og vi skal heller ikke be om å få navnet til vår egen verneengel. Kirken har svært strenge prosedyrer når det gjelder å avgjøre om en privat åpenbaring er autentisk. Verneengelen vår ville aldri gjøre noe som er i strid med Kirkens lære, så om vi skulle få svar på et slikt spørsmål, hva slags åndsskapning ville det være som svarte? Derfor skal vi ikke søke navnet til verneengelen vår.

Når vi påkaller verneengelen vår, kan vi i stedet for å bruke navn si «Guds engel» eller «min hellige engel», noe som er utvetydig, men likevel ikke det samme som å navngi.

Hvordan er Kirkens bønn til verneengelen?

Du Herrens engel, vernet mitt,
som Gud i miskunn meg har gitt.
Nå og alltid bli hos meg,
opplys, led og vern min vei.

Latin:
Angele Dei, qui custos es mei,
me tibi commissum pietate superna;
(Hodie, Hac nocte) illumina, custodi,
rege et guberna. Amen

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm
Denne teksten er en del av EWTNNorge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Gratis e-bøker
A Friend in Battle My Guardian Angel My Constant Companion eBook 2023

Hør også:
Hverdagsfrø katekese | Verneenglene
Evangelieforklaringer | De hellige verneengler
Inkvisisjonen | Rasjonalitet og katastrofe | Episode 1

Mer om engler fra fruktene i Karmels hage
Karmels Hage sesong II, episode 2: Måtte Herrens engel være med deg på veien og ledsage deg!
Karmels Hage sesong II, Episode 3 – Hva gjør englene for oss?

Les
De hellige engler


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Se Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne