Skip to content

Dagens refleksjon | Vår Frue av Rosenkransen

Dagens refleksjon 10. oktober, 2023: Vår Frue av Rosenkransen
av Peder Josef Foss

Tirsdager og torsdager kan du lese korte refleksjoner av Peder Josef Foss på www.ewtn.no. 

I Den katolske kirke er måneden oktober viet til Rosenkransen, gaven fra Himmelen som Maria gav til Sankt Dominikus, «Det nye testamentes psalter», en «rambukk» i Kirkens åndelige kamp mot synd og vranglære og, som Padre Pio kalte den, «våpenet for vår tid.»

Rosenkransen med sine Ave Maria-er er for vestkirken hva bønnetauet med sine Jesus-bønner er i øst: et enkelt, håndgripelig bønneverketøy bestående av få, korte bønner som gjentas igjen og igjen for å la sinnet hvile fra sin uavbrutte kverning og tre inn i meditasjonen over de kristne mysterier. Helgenenes og pavenes sitater om Rosenkransen, dens viktighet og kraft, kunne fylt bøker, men her kan vi nøye oss med den hl. Pave Johannes Paul II, som i all enkelhet sa: «Rosenkransen er min yndlingsbønn.»

Når kristne er utsatt går de til Gud ad den vei Han kom til jorden: gjennom Jomfru Maria, alle kristnes Mor. Denne store tilliten til Guds Mor og den ømheten hun er villig til å vise oss på vegne av sin Sønn, er å finne fra begynnelsen av og gjennom hele Kirkens historie. Enten det er ved Korsets fot eller på Pinsedag samler de kristne seg rundt henne fordi hun ser på Kristus og sier «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» (Joh 2,5). Hun har alltid vært en trygg tilflukt i nød, som bønnen Sub tuum præsidium («Under ditt vern») fra 200-tallet bevitner.

Slaget ved Lepanto i 1571 var et slikt øyeblikk, hvor kristenhetens samlende krefter møtte osmanerne i et av historiens største og mest avgjørende kamper til sjøs. Den kristne flåten under Don Juan hadde tre ganger så få skip som fienden; alt menneskelig håp var ute. En annen hellig pave, Pave Pius V, lot det rope ut at alle kristne skulle be Rosenkransen for å oppnå seier. Rett før sammenstøtet, om morgenen 7. oktober, snudde vinden plutselig i den kristne flåtes favør, og seieren ble overveldende. Da nyheten ble brakt til Pave Pius var han ikke overrasket – han visste det flere dager i forveien fordi Vår Frue åpenbarte det for ham.

Battle of Lepanto, by Juan de Toledo y Mateo Gilarte, 1663 – 1665

Goliats sverd var stort og imponerende, men det sviktet ham fordi han satte lit til sin egen styrke. Davids våpen var en gjetergutts slynge og fem glatte steiner (1 Sam 17,40), like mange steiner som det er dekader i en Rosenkrans, underlig nok! Han vant seier over sin fiende fordi han satte sin lit til den levende Gud. Jomfru Marias Rosenkrans er et ydmykt våpen som former vårt indre etter Kristi liv og sinnelag; ved trofast å benytte oss av det våpenet sammen med sakramentene og bot er den ingen overmakt, hverken verden, kjødet eller djevelen som kan forhindre Jesu fullstendige herredømme og helliggjørende virke i våre liv.

Be Rosenkransen hver dag!


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne