Skip to content

Karmels hage | Femte Smertens mysterium | Jesus korsfestes og dør

Karmels hage | Femte Smertens mysterium | Jesus korsfestes og dør

I det femte smertens mysterium, er vi nå kommet frem til det som skal fullbyrde Kristi frelsesverk her på jorden. Jesus korsfestelse og død. Selv ikke daglige meditasjoner i et helt menneskeliv kan ta til seg alle de aspekter som Bibelen gir oss å meditere over. Vi beveger oss nå mot korsmystikken. Om du ønsker å en introduksjon til den, så ligger det noen tidligere programmer om dette på spilleren til Karmels hage, og kapitlene 5 og 6 i boken Karmels hage som kommer på St Olav forlag, forhåpentligvis om ikke så alt for lenge, er også en slik innføring.

Å meditere over Kristi korsfestelse må ikke sees på kun som en from rosenkransens andaktsøvelse. Denne meditasjonen, vil også gjøre noe med oss. Pave Benedikt antyder hva i encyclikaen: Spe salvi punkt 39.

Sr. Siluana Tengberg: Jesu Mor Maria – Från Begynnelsen Till Nutida Uppenbarelser. Artos forlag 2019

Katolske Kirkes Katekisme. St Olav forlag 1992

Bibel 2011, Bibelselskapet

Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. Avenir Forlag 2011

Benedikt XVI: Frelst i håpet, Encyklikaen «Spe salvi». St Olav forlag 2008

Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i ditt liv, St. Olav forlag 2017

Smertens mysterier


Lysets mysterier


 


Gledens mysterier

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne