Skip to content

Katolske nyheter uke 42

Nyheter uke 42

Denne uken er den hellige Thérèse av Lisieux i nyhetene. Pave Frans offentliggjorde et brev om henne og Guds barmhjertige kjærlighet, i anledning 150-årsjubileet for hennes fødsel.

Fortsatt står synoden i sentrum for våre nyheter, selv om hendelsene i Midtøsten preger ikke bare nyhetsbildet generelt, men også Kirkens liv. Kirkeledere i Midtøsten appellerte om faste og bønn for fred i regionen, og patriarken i Jerusalem kom med et oppsiktsvekkende forslag.

Kina kom også på dagsorden da to kinesiske kardinaler valgte å forlate synoden midtveis av «pastorale grunner». Og vi skal se nærmere på India hvor forfølgelsen av kristne intensiveres.

Her hjemme er det trossamfunnsloven som vekker interesse. Og friskolene. I tillegg har vi fått en ny norsk karmelitt!

Trossamfunnslov og friskoler

To saker preger livssynsfeltet i Norge for tiden. Det ene er utkastet til ny trossamfunnslov som har vært ute på høring, og hvor meningene er sterke. Det andre er statsbudsjettet som skjærer sterkt i støtten til friskolene.

Både Oslo Katolske Bispedømme, og Trondheim og Tromsø stift, har levert høringssavr til trossamfunnsloven. De er her: Høringssvar fra OKB vedrørende endringsforslagene til Trossamfunnsloven (PDF, 6 sider), og Høringssvar fra Trondheim og Tromsø stift vedrørende endringsforslagene til Trossamfunnsloven.

OKB skriver: Bispedømmet gir sin tilslutning til deler av forslaget, men er kritisk til andre deler, dels på prinsipielt grunnlag, dels fordi man ikke har tatt høyde for de ulike trossamfunns egenart, og dels fordi forslagene kan fremstå som lite egnet i forhold til de positive hensikter. Videre klargjør OKB sitt syn på de tre forskjellige modellene for å oppnå kjønnsbalanse i trossamfunnenes styrende organer, og kommenterer også departementets ønske om å øke antallskravet for tilskuddsberettigede trossamfunn.

Foto: Tropndheim stift

Trondheim og Tromsø stift har den 15. oktober 2023 levert inn sin høringsuttalelse. Stiftene konsentrerer sin uttalelse om det vesentlig nye ved forslaget: 40% representasjon av hvert kjønn i styrende organer.

I Vårt land kan man lese mer om ulike reaksjoner på lovforslaget: https://www.vl.no/religion/2023/10/17/bred-skepsis-til-a-gi-trossamfunn-kjonnskrav/

Friskoler

En egen underskriftskampanje i protest mot nedskjæringen i støtten til friskoler har så langt samlet et sted mellom 25.000 og 30.000 underskrifter. Bak kampanjen står Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steinerskolenes Foreldreforbund.

De skriver: Foreldre har en grunnleggende menneskerett til å velge skole for sitt barn i tråd med religiøs eller filosofisk overbevisning. Dette er nedfelt i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 13, 3.

Regjeringen foreslår å spare over en halv milliard kroner årlig gjennom kutt i støtten til de private grunnskolene. Den nye tilskuddsmodellen er svært urimelig for 1-10 skolene. Den kompenserer ikke for at det er langt mer administrativt og organisatorisk krevende å drive en 1 -10 skole enn bare barneskole eller bare ungdomsskole.

Regjeringens forslag er at den nye modellen skal innføres gradvis, over fem år. For mange 1-10 skoler innebærer dette at de i 2028-2029 år vil ha 30% mindre tilskudd enn i år.

Dette vil vesentlig forverre skoletilbudet til tusenvis av elever, og kan medføre fragmentering av skoletilbudet og nedleggelse av flere skoler.

Det er fortsatt mulig å skrive under: https://www.underskrift.no/vis/12664?fbclid=IwAR2HPyLmTxmEysuBN8ue-AaSmnAvdfur2UZd0X8-QNBtibXG4AdoWtpfa3Q

Norsk karmelittbroder

Tidligere seminarist i OKB, David Ottersen, er blitt tatt opp som novise hos Karmelittene i USA et års postulat i klosteret på Holy Hill. Han fant seg hjemme i deres spiritualitet da han leste om helgenen Johannes av Korset, Teresa av Avila og lille Therese av Lisieux. Broder David Elia beholder sitt dåpsnavn, men har fått Elia som klosternavn. Profeten Elia er en av ordenens forbilder ettersom han holdt til på Karmel-fjellet. Sammen med broder David ble også tre andre unge menn ikledt.

Foto: Discalced Carmelite Friars – Washington Province – Vocation Office

Therese av Lisieux

I anledning 150årsjubileet for Thérèse av Lisieuxs fødsel, kom pave Frans med et apostolisk brev hvor han løfter henne frem som et eksempel til etterfølgelse. Hun lærer oss enkelhet, kjærlighet og tillit, sier han, og uttrykker håp om at hennes «lille vei» skal hjelpe katolikker i dag til å leve og dele troen. «C’est la confiance», det er tillit, er tittelen. Brevet har fire deler «Jesus for andre», «den lille vei i kjærlighet og tillit», «jeg vil være kjærlighet» og «evangeliets hjerte». Det dreier seg om å la Gud handle, og at der mennesket er svakt og utilstrekkelig, der får Gud vist sin styrke så sant vi setter vår lit til Ham. Paven trekker også frem hennes misjonsiver, o ser i henne et forbilde for Kirken; en kirke som er ydmyk, en kirke forankret i Gud, en tilbedelsens kirke.

https://www.catholicnewsagency.com/news/255691/pope-francis-highlights-little-greatness-of-st-therese-of-lisieux-in-apostolic-letter

https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/20231015-santateresa-delbambinogesu.html

«Pastorale grunner» i Kina

«Pastorale grunner» kan brukes til så mangt. Det var angivelig det som var årsaken da de to kinesiske kardinalene som var deltagere ved synoden, avbrøt oppholdet og reiste tilbake til Kina midtveis under synoden. De to tilhører den patriotiske kirken som Roma har godkjent i den hemmelige avtalen med kinesiske myndigheter som ble inngått i 2018, og som er blitt fornyet flere ganger siden. Roma har der godkjent biskoper som er utnevnt av kinesiske myndigheter, og også innsatt dem som ledere i undergrunnskirken, den forfulgte del av den katolske kirke i Kina som i alle år har vært lojale mot Roma. Avtalen fortsetter selv om forholdene for kristne av alle konfesjoner og også troende fra andre religioner – muslimer, uigiurer, – bare har blitt verre. Men nå har de altså reist fra synoden og Roma, de to, av presserende «pastorale grunner». Hvorfor er ikke godt å si, men enkelte journalister mener at det også kan være en maktdemonstrasjon fra kinesiske myndigheters side.

https://www.catholicnewsagency.com/news/255696/this-week-at-the-synod-on-synodality-participation-focus-comes-amid-possible-early-exit-of-chinese-bishops

Kristne i Midtøsten

Mens synodefolkene holder på med sitt, er det andre av Kirkens ledere som står midt i stormen.

Israel mente at pave Frans og patriarken i Jerusalem, kardinal Pizzaballa, ikke var entydige nok i sin fordømmelse av Hamas’ terrorangrep. Men det er en gruppe mennesker som lett blir oversett i konflikten i Midtøsten, og det er de kristne palestinerne. Hensynet til dem er naturligvis en medvirkende årsak til patriarkens balansegang. Han sier at han frykter Midtøsten blir tømt for kristne.

I et intervju nylig ble han spurt hva han kunne gjøre for barna som holdes som gisler av Hamas. Pizzaballa understreket det monstruøse i Hamas’ gjerninger og la til at han var villig til å gjøre hva som helst for at barna som blir holdt som gisler kan slippes fri. «Jeg tar gjerne deres plass», sa han, om det kunne hjelpe.

Det er sterkt. Jeg vet i hvert fall hvem som er min kandidat ved neste konklav. Kardinal Pizzaballa har vist at han er kvalifisert. Han er villig til å gi sitt liv.

https://www.pillarcatholic.com/p/palestine-christians-have-no-margin

https://catholicherald.co.uk/cardinal-pizzaballa-for-christians-in-gaza-the-great-temptation-is-to-look-for-a-better-future-elsewhere/

Brente kirker og voldtatte kvinner

Stefanusalliansen beretter om kristenforfølgelse i India, nærmere bestemt delstaten Maniour hvor hundrevis av kirker er bent ned og hundrevis av kvinner er blitt utsatt for overgrep. En langvarig konflikt mellom to folkegrupper førte til en voldsbølge som startet i mai og fortsatt ikke har roet seg. 200 er drept, 60000 fordrevet fra sine hjem og drøyt 350 kirker er ødelagt eller brent ned. Kristne samfunn er de som er mest utsatt for vold i området. Også i nabolandet Pakistan blir kristne utsatt for forfølgelse, og også der er kvinner svært utsatt.

https://www.stefanus.no/aktuelt/overgrep-mot-hundrevis-av-kristne-kvinner-i-indisk-voldsboelge

Synoden

Midtveis og vel så det i synoden, er deltagerne nå inne i den 4. av i alt 5 moduler fra Instrumentum Laboris. Det de nå diskuterer er hvorvidt «synodalitet» kan bli standarden for kirkelig liv på alle nivåer. Legfolks deltagelse i Kirkens ledelse står også på agendaen. Før dette har deltagerne diskutert eller reflektert over begrepet synodalitet, temaer relatert til polygame og homoseksuelle forhold, kvinnelige diakoner, gifte prester med mer.

Det er vanskelig å referere fra synoden, dels fordi det ikke skal refereres fra den, dels fordi det allikevel kommer ut reaksjoner og mer eller mindre anonyme uttalelser som spriker i alle retninger. Det skal lages en oppsummering av debattene som ventelig blir offentliggjort etter synoden, og som da blir et slags arbeidsdokument frem til den avsluttende synoden høsten 2024.

 

Av de ting som er lekket ut, er at det er fremmet forslag til hvordan Kirkens lære kan endres, eller i hvert fall granskes med tanke på endring, av hensyn til grupper som av ulike grunner føler seg såret av Kirken eller ikke velkomne. Det er private og til dels sterkt emosjonelle vitnesbyrd som dominerer debatten. «Det blir for mye følelser og for lite teologi», er én reaksjon. «Det er erfaring over ideer, men det er ikke hva troen handler om. Jesus aksepterer alle, ber oss om å omvende oss. Han sier: gå, og synd ikke mer», leser vi i La Croix, den internasjonale, engelske utgaven:

https://international.la-croix.com/news/religion/discordant-voices-inside-the-synod/18524

I et intervju nylig har pave Frans sagt at enhver nødvendig endring i Kirken er av grunnleggende pastoral art: «The Church has to change. Let’s think of the ways it has changed since the Council until now and the way it must continue changing its ways, in the way to propose an unchanging truth. That is, the revelation of Jesus Christ does not change, the dogmas of the Church do not change, they grow and ennoble themselves like the sap of a tree. The person who does not follow this path, follows a path that takes steps backward, a path that closes on itself. Changes in the Church take place within this identity flow of the Church. And it has to keep changing along the way, as challenges are met. That is why the core of change is fundamentally pastoral, without recanting the essence of the Church.»

Mer fra intervjuet her:

https://www.telam.com.ar/notas/202310/643468-pope-francis-war-is-the-great-enemy-of-the-universal-dialogue-that-we-need.html


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne