Skip to content

Karmels hage | Fjell i Bibelen – GT og Bergprekenen

Av Rj1979 – Eget verk, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2587061

Karmels hage | Fjell i Bibelen – GT og Bergprekenen

For en som har vokst opp i Norge er kontakt med fjell uunngåelig. Slik er det også for den som har lest sin Bibel. Sentrale hendelser for det jødiske folk og selvforståelse finner sted på fjell. Dem kan man lese om i Det gamle testamentet. Når det gjelder Det nye testamentet, er det særlig Matteusevangeliet som har fokus på fjell. Her struktureres hele boken etter fjellet som motiv, som teologisk symbol. 

I dag vil vi høre om noen fjell i det Gamle Testamentet basert på en oversiktsartikkel over Donaldsons bok Jesus on the mountain, før vi lytter til hva Pave Benedikt XI skriver om fjellets betydning i Matteus beskrivelse av Jesu saligprisninger.  

LITTERATUR: 

Benedikt XVI, pave: Jesus fra Nasaret – Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (Avenir forlag 2007)

Oversiktsartikkel basert på: T. L. Donaldson Jesus on the mountain: A study in Matthean theology: JSOT press 1985. https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/326/1155

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne