Skip to content

Ukens nyheter | Ny kirkelærer?

Nyheter uke 46
17.11.2023 EWTN Norge

Denne uken byr på en variert blanding: doktorgrad om Det annet vatikankonsil, Kirken og frimurerne, og masse synodestoff! (Siden det ikke var noe sist uke.) Synodestoff fra Tyskland, USA, og preses i Polen. I tillegg skriver jeg om avsettelsen av biskopen av Tyler, Texas, Joseph E. Strickland, om John Henry Newman som kirkelærer, + en kjedelig sak om pavens støtte til en siciliansk biskop, og om skikkelige tyver i Spania, og andre i Vatikanet.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Doktoravhandling om Det annet vatikankonsil

Fredag 10. november disputerte Hans Christensen med en avhandling om Det annet vatikankonsil på Universitetet i Oslo. Christensen er dansk katolikk, pensjonert lege, og fikk sin doktorgrad på avhandlingen “Det Andet Vatikankoncil 1962 – 1965: Kampen om det katolske syn på åbenbaringen. Religionsfrihed som vandt. En romersk hæresi der forsvandt. Et Mariadogme der aldrig kom”. Opponenter var preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit og professor, sr. Else Britt Nilsen OP. Leder for bedømmelseskomiteen var professor Hallgeir Elstad.
Les mer her

Kirken og frimureri

Onsdag denne uken, 15. november, kom det en erklæring om katolikker og frimurere fra Dikasteriet for troslæren, undertegnet prefekten, kardinal Fernandez, og pave Frans.

På spørsmål fra en biskop på Filippinene om det å være katolikk og frimurer var forenlige størrelser, var svaret et utvetydig ‘nei’. De minnet biskopen på kirkeretten av 1983 som fastslår at medlemskap i frimurerlosjer er å betrakte som en alvorlig synd og utelukker medlemmer fra å motta kommunion. De ber filippinske biskoper gjøre dette kjent blant de troende og anbefaler også et kateketisk program i alle menigheter for å forklare hvorfor medlemskap i frimurerordenen ikke lar seg forene med katolsk liv og lære. Også tidligere – i 2003 – har filippinske biskoper bedt om en avklaring med hensyn til medlemskap i frimurerne for katolikker.

Den første paven som la ned forbud mot frimureriet var Clement XII i 1738, fordi han anså frimureriet for å fremme religiøs indifferentisme, idet det viktigste var å være en god frimurer, ikke hvilken Gud du trodde på. Gjennom historien har frimurerlosjer også vært ansett for å være kirkefiendtlige.

Les mer fra EWTN Norge her
Les erklæringen her
Katolsk.no har en tidligere artikkel om temaet
For mer om historien og bakgrunnen, les her

Synoden – en gang til

Sist uke var denne nyhetsoppdatering fri for synodestoff. Det var selvsagt ikke meningen, så her kommer det litt til. Synoden fortsetter nemlig å poppe opp i de forskjelligste sammenhenger. Den er et tema på de amerikanske biskopers høstmøte som foregår akkurat nå, og den dukker opp i intervjuer og uttalelser gitt av deltagere ved synoden.

Et intervju som akkurat nå verserer på nettet, er intervjuet med primas for den polske bispekonferansen, erkebiskopen av Poznan, Stanisław Gądecki. Han er også medlem av Dikasteriet for troslæren. Han har tidligere deltatt ved flere synoder; om Guds ord (2008), nyevangelsiering (2012), om familien (2014, 2015), for ungdom (2018) og nå altså synoden om synodalitet.

I et intervju med Catholic World Report snakker han om blant annet positive og negative erfaringer ved synoden, om velsignelse av homofile parforhold og den tyske synodale vei.

Viktigst for den polske delegasjonen var troens enhet, sa han, mens pastoral praksis kan variere i forskjellige deler av verden, er det viktig at Kirkens lære er én og den samme. Han bemerket at hans appell om enhet i troen ikke ble hørt. Og han frykter at synoden om synodalitet vil legitimere den tyske synodale vei.

Les mer hos Catholic World Report her.

Tyskland og den synodale vei

I Tyskland fortsetter de arbeidet med å etablere et synodalt råd, bestående av både biskoper og legfolk, som er ment å bli øverste beslutningsfattende organ i Den katolske kirke i Tyskland. Dette, til tross for sterke protester fra Vatikanet i januar i år, da forslaget ble lagt frem. På møtet sist helg, under ledelse av den tyske bispekonferansen og Sentralkomiteen for tyske katolikker, vedtok delegatene også at det skulle være tilstrekkelig med 2/3 flertall for vedtak, uavhengig av om flertallet ble utgjort biskoper eller legfolk. Til nå under «den synodale vei» har det vært krevd 2/3 flertall blant biskopene.

Det synodale rådet er ment å tre i kraft i 2026 dersom det får flertall på biskopens vårmøte 2024. Også sentralkomiteen for tyske katolikker skal stemme over forslaget. Der vil det neppe møte på motstand. For biskopenes del er det mer usikkert. Ved møtet var 8 biskoper fraværende, 4 fordi de hadde annet fore, 4 fordi de er grunnleggende uenige og boikottet arrangementet.

Photo: KNA
The chairman of the German Bishops’ Conference, Bishop Georg Bätzing, follows ZdK President Irme Stetter-Karp at a respectful distance – the programmatic-looking recording was taken during the synodal assembly in Frankfurt in September 2022.

Mer om saken:
https://www.die-tagespost.de/kirche/aktuell/synodaler-ausschuss-so-geht-es-weiter-art-244638
https://www.pillarcatholic.com/p/8-bishops-absent-as-germanys-synodal
https://www.pillarcatholic.com/p/germanys-synodal-committee-drops
https://www.pillarcatholic.com/p/vatican-weighs-in-on-german-plan-for-governing-council-of-laity-and-bishops


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Synodalitet i USA

I skrivende stund har amerikanske biskoper sitt høstmøte, og der er synodalitet et tema. Nuntius, den nylig kreerte kardinalen Christophe Pierre, innledet med å oppfordre biskopene til å forlate «komfortsonen» og se synodalitet som veien fremover for Kirken. Han fikk svar fra erkebiskop Broglio, bispekonferansens president, som fremhevet nettopp at synodalitet er dynamisk virksomt gjennom de mange råd og organer som Kirken i USA drives ved hjelp av. Mens biskop Flores ga en definisjon av synodalitet som fikk forsamlingens gehør; “teologisk presis, gjenkjennelig katolsk ekklesiologi, rotfestet i Skrift og tradisjon, og som kommer til uttrykk i iver for misjon i sannhet og kjærlighet».

https://www.thecatholicthing.org/2023/11/16/three-items-from-the-bishops-meeting-in-baltimore/

https://www.ncronline.org/news/vatican-ambassador-urges-us-bishops-embrace-synod-synodality

Avsettelsen av biskop Strickland

Biskopen av Tyler, biskop Strickland, ble nylig avsatt fra sitt embete. Etter en apostolisk visitas i juni i år, ble han bedt om å trekke seg, men han nektet, og ble avsatt av pave Frans.

Biskop Strickland er en uttalt kritiker av pave Frans, men har stor tillit blant mange av de troende. Det er ingenting som tyder på kritiske finansielle forhold eller dårlig håndterte overgrepssaker, noe som ellers kunne ha vært en grunn.

Vatikanet har ikke gitt noen grunn for avsettelsen, og det gir naturlig nok opphav til adskillige spekulasjoner. Er det slik at han har mistet pavens gunst og blitt avsatt? Paven kan heve seg over kanonisk rett, om han ønsker. Hvor klokt det er, er en annen ting.

America Magazine intervjuer en kanonist, p. Beal, som sier at så lenge det ikke er offentliggjort en grunn, er det heller ikke mulig å vurdere den fra et kirkerettslig perspektiv.

https://www.americamagazine.org/faith/2023/11/13/bishop-strickland-removed-pope-francis-246485

Crisis magazine minner om at b. Strickland var den som sto opp på bispekonferansen da McCarrick-saken sprakk og talte mot korrupsjon og beskyttelse overgripere.

https://crisismagazine.com/opinion/bishop-strickland-becomes-a-victim-for-the-church-he-loves?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=novashare

Mens Larry Chapp i Catholic World Report understreker nødvendigheten av total transparens i slike saker. Det tyder på en dobbel standard, sier han, når en konservativ biskop blir avsatt uten at det foreligger andre åpenbare grunner enn at han har kritisert pave Frans, mens de tyske biskopene turer frem som de vil på tvers av Kirkens lære, på tvers av Vatikanets sterke anmodninger, men allikevel uten sanksjoner fra Vatikanet. Og hva er verst, spør han: Å kritisere paven offentlig, eller offentlig å ta avstand fra Kirkens lære om seksualitet og seksualmoral og ta til orde for å endre doktrinen?

Det er ekstraordinært at en biskop som ikke har gjort seg skyldig i grove moralske eller kriminelle handlinger, som heller ikke har ytret seg heretisk eller er mentalt ustabil, blir avsatt uten en god begrunnelse. Alt snakket om å være lyttende og ta hensyn til Guds folk, blir hult og tomt, uten transparens i slike saker, sier Larry Chapp, i denne lange, men lesverdige artikkelen, gjengitt på forfatterens blogg:

https://gaudiumetspes22.com/blog/the-bishop-strickland-affair-my-latest-in-catholic-world-report

Annet om denne saken:

https://www.pillarcatholic.com/p/pope-francis-removes-tylers-bishop

John Henry Newman, kirkelærer?

Den engelske bispekonferansen har kontaktet den amerikanske og bedt om støtte for å erklære John Henry Newman som kirkelærer. Det rapporteres fra USA at forslaget får støtte også fra de amerikanske biskopene. John Henry Newman er den store anglikanske teologen som konverterte til Den katolske kirke i 1845. Han ble ordinert til katolsk prest to år senere og kreert til kardinal av pave Leo XIII i 1879. Han ble saligkåret i 2010 og helligkåret i 2019.

Mer om ham her: https://www.katolsk.no/biografier/historisk/jhnewman

Denne er også interessant: Newman: On the Development of Doctrine, https://dwightlongenecker.com/newmans-notes-on-the-development-of-doctrine/

Der er også andre forslag til kirkelærere: Maximus Confessor, Johannes Paul II, Faustina Kowalska, Benedikt XVI, Edith Stein, Oscar Romero, Mor Teresa. Ikke bare akademikere, altså. Blant de allerede anerkjent kirkelærere er for eksempel Katarina av Siena som verken kunne lese eller skrive, og Therese av Lisieux, som døde ung i Karmel i Lisieux, men som etterlot seg dagbøker med en dyp innsikt i Guds mysterier. 

Pave Frans og den sicilianske biskopen

Har paven støttet en biskop som har gjort seg skyldig i å skjule overgrep? Det kan se slik ut, dessverre. Den 6. november tok paven imot biskop Rosario Gisana: «Han er god, denne biskopen, god. Han er blitt forfulgt, baktalt, men han er rettferdig.» Det er ikke godt å vite hva paven mente med det han sa, men det kjedelige er at nevnte biskop er anklaget både for ikke å ha håndtert en overgrepsanklage fra en kateket ordentlig, og at han har beskyttet en overgrepstiltalt prest. Og siden biskopen befinner seg på Sicilia, sitter politiet på opptak av biskopens telefonsamtaler, og de er ikke til fordel for biskopen. Dagen etter pavens uttrykkelige støtte, den 7. november, skulle presten for retten.

Man lurer iblant på hva slags rådgivere paven egentlig har.

https://www.pillarcatholic.com/p/what-did-the-pope-say-about-sicilys 

Skikkelige tyver

En uke etter at tyver vandaliserte og stjal gjenstander fra en kirke i bispedømmet Orihuela-Alicante i Spania, vendte de tilbake med gjenstandene, skriftet og fikk tilgivelse. Sånn skal det gjøres!

https://www.catholicnewsagency.com/news/255998/thieves-repent-sacramentally-confess-and-return-stolen-objects-to-chapel-in-spain

Andre tyver

I et par år nå har det rullet og gått en rettssak i Vatikanet som har involvert både geistlige og legfolk. Det dreier seg om Vatikanets kjøp av en eiendom i London som de solgte med stort tap, og alle mulige slags transaksjoner i den sammenheng. Mest prominent er nok kardinal Becciu som var sostituto (nr. 2) i Statssekretariatet og sentral i handelen. Han ble «degradert» til prefekt for dikasteriet for helligkåringer etterpå. På et tidspunkt mistet han også kardinalverdigheten, men fikk den tilbake igjen. Mange skikkelser er involvert, men en av dem, forretningsmannen Raffaele Mincione, var den som solgte bygningsmassen i London til Statssekretariatet og som mer enn andre er trukket inn i skandalen. Ed Condon fra The Pillar Catholic fikk ham i tale, og laget et laaangt intervju med ham. For spesielt interesserte! Dom faller i saken i desember.

https://www.pillarcatholic.com/p/meet-mr-mincione

Mens Crux’ John Allen nærmer seg saken fra en annen synsvinkel og spør: Står paven over loven?

Helt til slutt, en ankedomstol i Finland avviste enstemmig tre anklager om hatprat mot politikeren Päivi Räsänen onsdag. Hun ble tiltalt for “hatefulle ytringer mot en minoritetsgruppe” i 2019 for å dele sine kristne synspunkter om ekteskap og seksualetikk på sosiale medier.


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne