Skip to content

Katolske nyheter uke 38

Biskopelig vikar for synodalitet

Tirsdag denne uken ble det kjent at p. Ole Martin Stamnestrø, stiftskapellan i OKB, vender tilbake til Trondheim stift for ett år. Biskop Erik Varden har utnevnt ham til «biskopelig vikar for synodalitet». I utnevnelsen sier b. Erik følgende:

«Bakgrunnen er utnevnelsen jeg selv nylig fikk som administrator for Tromsø Stift. Jeg er meg bevisst å trenge hjelp i denne perioden — og takker Oslos Biskop Bernt Eidsvig og P Ole Martin for deres lydhørhet.

Foto; Pål Johannes Nes
Foto; Pål Johannes Nes

Vår hellige Far, Pave Frans, har stadig påpekt at den synodale prosess han innbyr oss til vil lære av Østkirkens erfaring av synodalitet. En kvalifisert representant for denne Kirken, Biskop Manel Nin, har minnet om at «veifellesskapet» det er snakk om ikke handler bare om en gjeng troende som rusler sammen på bærtur, så å si, men om Kirken — ecclesia, «forsamlingen» — som vandrer sammen med Kristus.

En biskoppelig vikar for synodalitet har dermed som sin fremste oppgave å hjelpe biskopen med å forsikre at alt som skjer i bispedømmet, administrativt og pastoralt, setter fokus på Jesus Kristus og hans evangelium, kilden til nytt liv. Det er en glede at P Ole Martin vil assistere meg, og oss alle, i denne egenskap.

Én av hans oppgaver vil være å lansere et pastoralråd for stiftet. En annen oppgave vil være å hjelpe våre nye medbrødre, Jesu Hjerte-prestene, til effektivt å lære norsk samfunn og språk å kjenne — en høy prioritet. En tredje oppgave vil være å bistå meg administrativt. Dertil vil det komme en del andre plikter.»

I tillegg skal han være 25 % i OKB. Han får neppe fritidsproblemer!

P. Ole Martin har tidligere vært menighetsprest i Ålesund fra 2012 til 2020, og fra 2015-2022 generalvikar i Trondheim stift.

I en kommentar til EWTN Norge uttrykker p. Ole Martin takknemlighet over tilliten han er vist av biskopen og ser frem til å bli kjent med Trondheim stift på nytt.

Hva er synodalitet?

Å vandre sammen i det synodale fellesskapet er ingen bærtur, sier biskopen, men det er tvert imot Kirken som vandrer sammen med Kristus og lar seg lede av Ham. Dermed fikk vi en definisjon av hva synodalitet innebærer, og det er slett ikke bortkastet. For et av problemene ved den kommende synoden vil nettopp være terminologien – hvordan forstå begrepene? Synodalitet er et abstrakt begrep som aldri har vært brukt i dokumentene fra Det annet vatikankonsil, sier vatikanisten Andrea Gagliarducci. Og modellene som østkirkene bruker er ikke dekkende for den kommende synoden, som biskop Manel Nin påpekte. Hvis man i vesten forstå synodal som å komme sammen, geistlige og legfolk, diskutere og ta beslutninger av doktrinær, kirkerettslig eller disiplinær art, eller hva det måtte være, så er det klart at den «synodaliteten» ikke eksisterer i østkirkene, sier han, og legger til at synodalitet for dem har med biskoppelig kollegialitet å gjøre.

I arbeidsdokumentet for synoden, Instrumentum Laboris, heter det at synodalitet er “å være rede til å gå inn i en dynamikk av konstruktiv, respektfull samtale i en bønnens atmosfære, i lytting og dialog.” I dokumentet heter det videre: «Til grunn for prosessen ligger det en aksept, både personlig og felles, av noe som både er en gave og en utfordring: Å være Kirke av søstre og brødre i Kristus som lytter til hverandre, og slik, gradvis formes av Ånden.»

Synoden starter den 4. oktober og varer til den 29., og avsluttes etter planen i oktober 2024.

http://www.mondayvatican.com/vatican/pope-francis-the-secret-and-the-debate-on-the-synod

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2023/09/19/the-synod-of-francis-has-learned-nothing-from-the-synods-of-the-eastern-churches-the-objections-of-a-greek-catholic-bishop/

Paven til Marseille

I dag og i morgen er pave Frans i Marseille, «men ikke i Frankrike», som han presiserte. Litt rart kanskje, men saken er at han reiser for å delta ved avslutningen av et av de såkalte «Middelhavs-møtene», et initiativ tatt av kirker for å bygge og styrke båndene blant regionens folk, religioner og kulturer. Også president Macron vil komme til avslutningen av møtet. Møtet har tidligere funnet sted i Bari og Firenze og har som hensikt å samle representanter fra land rundt Middelhavet og diskutere og sette søkelys på aktuelle utfordringer.

Pave Frans vil under sitt korte besøk også ha møter med presteskapet, og med representanter fra organisasjoner som i særlig grad tar seg av sjøfolk, migranter og flyktninger. Marseille er en av Frankrikes mest sammensatte byer hva etnisitet, religion og kulturer angår.

Kardinalen i Marseille, Jean-Marc Aveline, sier i et intervju at det er to ting man må unngå i migrantspørsmålet. Først å tro at man kan ta imot et ubegrenset antall, noe som gjerne hevdes av mennesker som selv ikke har nærhet til folkene det gjelder, sier han, dernest aggressivt å gi migrantene skylden for alle sosiale problemer i samfunnet. Han etterlyste balanse i innvandringsspørsmålet og mener at Kirken har noe å bidra med her. Om migrasjon blir et stort tema på møtet, er det også andre spørsmål av sosio-økonomisk natur, miljø og politikk på agendaen.

Pavens engasjement for migranter og flyktninger er velkjent. Det er 10 år siden han reiste til Lampedusa, øya i Middelhavet som tar imot flest migranter fra Nord-Afrika. Møtet skjer på et tidspunkt hvor Italia og flere andre europeiske land, blant andre Frankrike og Tyskland, tar til orde for en strengere innvandringskontroll. Det er ventet at dette kommer opp på møtet.

Den engelske presten Alexander Lucie Smith, som også er forfatter av en rekke bøker om italiensk mafia, har følgende kommentar til situasjonen i Italia: «De som tror at migrasjon vil komme til å forandre Italia, er litt akterutseilt. Forandringene har alt inntruffet, folk har bare ikke tatt det inn over seg ennå.»

Pave Frans’ apostoliske reise til Frankrike følger du her

https://alexanderluciesmith.substack.com/p/migrant-chaos-in-lampedusa-and-porto?utm_source=post-email-title&publication_id=1389632&post_id=137149597&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=e7tsp&utm_medium=email

https://cruxnow.com/pope-in-marseille-live-coverage/2023/09/ahead-of-papal-visit-marseille-cardinal-stresses-balance-on-immigration

Innenlands

har det vært Prestemøter i Oslo og Tromsø, og konfirmantene sammen med menigheten i Bergen har vært på pilegrimsvandring:

Det skjedde lørdag 16. september, og det var ungdom både fra norsk og polsk undervisning som gikk hele eller deler av turen til Fana kirke, en langkirke fra 1153. Ungdommene og andre fra menigheten som sluttet seg til, sang og ba underveis og byttet på å bære korset. Vel fremme i kirken ble det feiret messe. En av de i alt 160 pilegrimene sa det slik: «Pilegrimsvandringen var en vakker opplevelse, det var voksne, unge og barn som gikk sammen og ba rosenkransen. Det som gjorde hjertet mitt mest glad var entusiasmen ved å synge sammen, på forskjellige språk. Tenåringene byttet på å bære korset, og det virket for meg som en stor gest av ydmykhet og villighet fra deres side. Jeg følte samholdet som fellesskap.»

https://bergen.katolsk.no/?p=18654

Vigsel av Sta. Barbara kirke på Kongsberg

Lørdag 23. september blir Sta. Barbara kirke på Kongsberg vigslet. Menigheten ble opprettet i mai 2021 og kjøpte kirke etter metodistene som ikke lenger hadde grunnlag for en menighet på stedet. Kongsberg hadde lenge vært et messested med betjening fra St. Laurentius menighet i Drammen, da det ble besluttet å opprette en egen menighet der. Ved opprettelsen var det i underkant av 3000 katolikker i menigheten.

Foto: St Paul menighet

Nå lørdag blir altså kirken vigslet. Seremonien blir overført på katolsk.no. Menighetens sogneadministrator er Nguyen Duc Khiem.

For å få et inntrykk av aktivitetene i menigheten, er det bare å gå inn på menighetens eget nettsted kongsberg.katolsk.no

Messen følger du direkte på EWTN Norge kl 11.00 lørdag 23.september

Prestemøte

Fra prestemøtet i OKB refereres det at deltagerne brukte mye tid på den nye utgaven av norsk missale, og sr. Karolina Bogoczova presenterte et nytt digitalt kursopplegg om forebygging mot seksuelle overgrep i Kirken.

Foto: P. Sigurd Markussen

Mer om prestemøtet på katolsk.no: https://www.katolsk.no/nyheter/2023/09/over-50-geistlige-samlet-til-diskusjon-og-samvaer

 


Katolsk nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne