Skip to content

Katolske nyheter uke 41

Denne uken begynner vi med bønn for fred i Midtøsten, naturlig nok. Vi har nytt om skandinavisk ungdomshelg i Trondheim, nytt kapell på Stord, ny prest i Tromsø, et kjedelig nyhetsoppslag, og litt om bøker: pavens nye bok, og del to om Bibelen – katolske – i Norge. Og helt til slutt synoden.

Rosenkrans for fred og en dag for faste og bønn

Hver fredag i oktober vil det bli bedt rosenkrans for fred i St. Olav, Trondheim. Den overføres via ewtn.no kl. 17.30, fulgt av messe kl. 18.00. Om tidspunktet ikke passer, er det alltid mulig å forene seg i bønn for fred likevel – gjerne ved hjelp av biskop Eriks rosenkransbønn. https://www.trondheimstift.no/rosenkrans/

Den latinske patriarken av Jerusalem, kardinal Pierbattista Pizzaballa, ber alle kristne om å vie tirsdag den 17. oktober til faste og bønn for fred og forsoning i Det hellige land. Han foreslår eukaristisk tilbedelse og felles bønn av rosenkransen. Han henvender seg først og fremst til kristne i Det hellige land, men vi er alle invitert til å forene oss med dem i faste og bønn.

Skadinavisk helg for unge
Cirka 60 unge voksne fra Norge, Sverige og Danmark var samlet i Trondheim helgen 6.-8. oktober for å stifte vennskap, be sammen og reflektere over hvordan unge mennesker i Norden i dag kan leve hellige liv. Sammen ba de tidebønner og deltok i sakramentstilbedelse. Sogneprest Egil Mogstad hold foredrag for dem på fredagen og tok dem med på omvisning i Nidarosdomen på lørdag, hvor han også feiret messe til ære for Vår Frue av Rosenkransen i Kapittelhuset til venstre for høyalteret. Senere på dagen holdt Biskop Erik Varden et foredrag om Olav den hellige, hans heroiske liv og omvendelse. Etter lunsj fulgte en fotosafari for å gjøre deltagerne kjent med byen og hverandre, Rosenkrans, vesper, middag og en hyggelig kveld. På søndagen deltok de i menighetens høymesse og avsluttet helgen med kirkekaffe.

St. Mikael kapell på Stord

Søndag 8. oktober ble St. Mikaels kapell innviet på Stord. Kapellet er et ominnredet bedehus som nå tjener som fast messested for katolikkene på Stord. Da St. Franciskus Xaverius-søstrene var på Stord, var deres kloster og kapell et naturlig samlingssted, nå har de altså fått et nytt! Kapellet ligger under St. Josefs menighet i Haugesund.

https://www.stordront.no/2023/09/28/nordbygdo-bedehus-er-no-st-mikael-kapell/

Ny prest i Tromsø

Tromsø stift har fått en ny prest. Det er p. Artur Maksimowicz, som skal tjenestegjøre i St. Josefs kapelldistrikt i Alta. P. Artur er født i Polen i 1980, presteviet i 2008, og har tjenestegjor som polsk sjelesørger i Italia, Estland og Sveits før han kom til Norge. Han lærer seg nå norsk.

EWTN Norge og St. Olav – katolsk tidsskrift

Det er ikke ofte EWTN Norge og St. Rita radio blir oppmerksomhet til del i St. Olav tidsskrift, men i siste utgave får vi det i nedslående form. Der gis det inntrykk av at EWTN Norge kan assosieres med politikk gjennom Iwo Bender, EWTNs representant for Øst-Europa. Det lille som står der, er objektivt feil, og koblingen til polsk politikk er usaklig.

Foto: Elisabeth Sperre Alnes

I en uttalelse sier Pål Johannes Nes, ansvarlig redaktør, følgende:

St Rita Radio og EWTN Norge har alltid og i alle sammenhenger vært tydelig på at vi ikke driver med politikk og at vi skal være et samlende alternativ for kirken i Norge. Vårt eneste formål er å bringe folk til troen. At St. Olav – katolsk tidsskrift insinuere at EWTN Norge og de frivillige er knyttet til en politisk agende eller et parti, ja til og med et parti uten tilknytting til Norge, er et overtramp som bidrar til polarisering og splittelse. Dette hadde vi ikke forventet fra våre brødre i troen.

EWTN Norge er et ideelt selskap som er eiet fullt ut og kontrollert av norske interesser, derunder Midt-Norge stift, og styret består av følgende personer: Håkon Bleken (norsk advokat og styreleder), Anne Bente Hadland (dominikanerinne, Katarinahjemmet), Erika Nes, og Iwo Bender. Pål Johannes Nes er daglig leder og har redaktøransvaret samt er medlem av norsk redaktørforening. EWTN Norge og St Rita Radio plikter å følge Vær Varsom-plakaten og er bygget opp ved hjelp av hundrevis av frivillige som kjenner et kall til evangelisering. 

I en epost til EWTN Norge beklager ansvarlig redaktør i St Olav – katolsk tidsskrift sterkt overfor EWTN Norge for faktafeil og informerer om at de vil trykke en rettelse i neste nummer av St. Olav – katolsk tidsskrift.

Bok fra paven

Midt i synoden og alt mulig annet, kommer paven med bok: «Holy, not wordly» – hellig, ikke verdslig – er tittelen.

Vatican News har publisert pavens forord hvor han blant annet sier at boken består av «to essays publisert til forskjellige tider: ett, skrevet i 1991 da jeg var erkebiskop av Buenos Aires, om korrupsjon og synd; og det andre, et brev til prestene i Roma (fra august 2023). Felles for dem er det jeg opplever som et kall fra Gud til hele Kirken, om å være årvåken og å føre en kamp ledsaget av bønn mot å henfalle til åndelig verdslighet. Denne kampen har et navn: den kalles hellighet. Hellighet er ikke en salig tilstand som man når én gang for alle. Det er tvert imot det vedvarende, utrettelige ønsket om å forbli knyttet til Jesu kors, å la oss forme av logikken som utgår fra å gi seg selv og fra å stå imot fienden som smigrer oss og prøver å overbevise oss om at vi er gode nok som vi er. Det ville gjøre oss godt å huske hva Jesus sa: «Uten meg kan dere ingenting gjøre» (Joh 15,5). Pave Frans sier også: «Jeg tror at Kirken dør hvis den ikke står nært nok til Vår Herres kors. Selv om det virker paradoksalt, så er det slik at Kirkens styrke, vitalitet, håp, ja, kristnes fruktbarhet, kommer fra korset.»

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-10/saints-not-worldly-pope-new-book-hits-stores.html

Bibler nok en gang

Sist uke snakket vi om den nye bibelen med katolsk kanon som utgis på Bibelselskapet i mars. Da nevnte jeg også bibler som var oversatt av katolikker og som har vært i bruk i katolsk liturgi. Antonie Thibergs Nye testamente fra 1938, Erik Gunnes’ Nye testamente fra 1968, og nå Kjell Arild Pollestads oversettelse av Bibelen, men uten apokryfene, som nå foreligger i handelen. Jeg var ikke på Katarinahjemmet da jeg skrev nyhetene, og kunne ikke sjekke bokhyllene der, men vertskapet i Stavanger reagerte straks og hentet Olaf Offerdals oversettelse av Det nye testamente fra 1902, og Salmenes bok fra 1906. Rett skal være rett.

Og Finland har fått ny biskop

Etter fire års vakans har Finland fått ny katolsk biskop. Det er p. Raimo Goyarrola, en spansk prest fra Opus Dei som har tjenestegjort i Finland i flere år, og som snakker finsk. Akkurat det er ingen selvfølge!  Han er utdannet lege før han ble presteviet og har i tillegg en doktorgrad i dogmatisk teologi. Han har tjenestegjort i Finland i mange år allerede, blant annet som studentprest. Han blir bispeviet den 25. november. I Finland er det omkring 20.000 katolikker fordelt på 8 menigheter – mindre enn 1 prosent av landets befolkning.

The Pillar Catholic har intervjuet biskop elekt. Det er verdt å lese:

https://www.pillarcatholic.com/p/a-long-way-from-bilbao-to-helsinki

Synoden

Synoden fortsetter. Sist uke var hemmelighold et tema. Ingen skulle si noe til noen noen gang om hva som ble sagt på synoden. Det var målet. Det sprakk omtrent umiddelbart. Og på spørsmål om hva de risikerte som ikke overholdt det pålagte hemmeligholdet, var svaret: Ingenting.

Og det var nok bra. For er det noen som trenger barmhjertighet hva lekkasjer angår, så er det synodesekretariatet selv. Jeg sjekket nyhetene rett før jeg skulle sende fra meg mine nyheter i dag tidlig, og der kom det opp at samtlige arbeidsdokumenter – inkludert lister over deltagere i gruppene og hvilke temaer de diskuterer (det var også unndratt offentlighet), lå ute på en åpen server, tilgjengelig for alle som vil, ja, eller kan ta seg inn på den.

Journalistene i The Pillar Catholic kunne. Det var der jeg fant nyheten. Linken ligger under, les selv.

Men det som sto på dagsorden denne uken i synodehallen i Roma, var del B1 fra Instrumentum Laboris, hvor deltagerne skulle reflektere over «Communion that Radiates» – et fellesskap som stråler – og videre: Hvordan kan vi enda mer bli et tegn og et instrument for enheten med Gud og enheten mennesker imellom?

Ifølge synodens pressetalsmann, Paolo Ruffini, var ett tema «seksuell identitet», hvor noen mente at det viktigste var å forbli trofaste til Evangeliet og Kirkens lære, mens andre mente det var behov for en inngående vurdering hva kirkens lære angår. Ulike grupper diskuterte ulike temaer, og hvem som diskuterte hva var det ingen som skulle vite – før, ja, se over.

I forkant av debattene i mindre grupper, holdt fr. Timothy Radcliffe OP et innlegg hvor han tok opp de ekskludertes og marginalisertes sak. Hvordan kan de som ikke føler seg velkomne bli inkludert? Et tema som også preget lederen av synoden, kardinal Jean Claude Hollerichs innledning. «Alle er velkomne i Kirken», sa han, idet han sitert pave Frans fra Verdensungdomsdagene i Portugal i år, at Kirken er for alle, og invitert deltagerne til å reflektere over enheten med Jesus, og enheten med andre mennesker.

«Fellesskap, deltagelse, misjon» er stikkordene fra synoden, som de var det i forberedelsene lokalt, og ett vesentlig poeng denne uken var altså hvordan skape rom for dem som føler såret av Kirken på grunn av sin status eller seksualitet, som «fraskilte gjengifte, folk som lever i polygami, LGBTQ+, migranter, fattige, mennesker med funksjonshemninger».

Hvordan være åpen og samtidig være trofaste mot sannheten? Ifølge kardinal Hollerich er det ikke et spørsmål om å forandre Kirkens lære, men om holdninger, og «hvordan vi er kirke». Dette kommer også frem blant deltagerne som sier at det ikke er aktuelt å diskutere Kirkens lære når det kommer til spørsmålet om kvinners stilling og inkludering av LGBTQ+individer, og selv om meningene er delte i disse diskusjonene, så er det ingen «polarisering». Og det er jo bra. Kirken er for alle, – absolutt alle – som paven uttrykte det i Lisboa i år; «todos, todos, todos!» – og det er sant. For hvem av oss kan dømme hvem som hører til Kirken eller ei? Hvem som hører til Kristi legeme elle ei?

Men det avgjørende spørsmålet er: Hvordan integrere pastoral omsorg for homofile par og fraskilte/gjengifte, og samtidig forholde seg trofast til kirkens lære? Og hvordan gå i dialog med andre kulturer og religioner uten å kompromisse med egen identitet?

Det er ikke til å unngå at begreper om å være vennlig og gjestfri, og inkluderende, kan forstås veldig forskjellig. Det er bra med åpne og generøse fellesskap. Det er bra når marginaliserte blir inkludert. Og det er viktig å være lyttende – men skal vi også lytte til dem som for lengst har forkastet Kirkens lære?

Det er altså ikke spørsmål om å diskutere Kirkens lære, for kan læren forandres? Det var tema for en samtale i utkanten av synoden, får jeg vel si, mellom synodedeltager og den tidligere prefekten for Troskongregasjonen, kardinal Gerhard Müller, og p. Arne Marco Kirsebom. De møttes på et tak i Roma og snakket om dogmer og dogmenes utvikling. P. Arne har gjengitt deler av samtalen på sin blogg, her bare et sitat: «kardinalen bekreftet overfor meg, at dogmene ved Den hellige Ånds hjelp kun kan bli forstått stadig klarere og mer presist om nødvendig. Men et dogme kan ikke forandres, da Den hellige Ånd ikke kan feile. Kirken må holde fast ved dogmene, da de er åpenbart Kirken ved Den hellige Ånds virke.»

En annen opplysende tekst om dogmer og dogmers utvikling og John Henry Newman:

https://dwightlongenecker.com/newmans-notes-on-the-development-of-doctrine/

https://www.pillarcatholic.com/p/confidential-synodality-synod-docs?utm_campaign=email-half-post&r=e7tsp&utm_source=substack&utm_medium=email

https://arnemarcoblog.com/2023/10/10/en-samtale-med-kardinal-gerhard-l-muller/

Den salige Carlo Acutis
Vi avslutter med en liten glad sak, 12.oktober feirer kirken den salige Carlo Acutis. Bli litt bedre kjent med den salige Carlo her. Han er sammen med den hellige Rita vernehelgener for EWTN Norge og St Rita Radio.

Salige Carlo, be for oss!

Hellige Rita, Be for oss!


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne