Skip to content

Katolske nyheter uke 37

Caritas

I går ble det kjent at Martha Rubiano Skretteberg går av etter 12 år som generalsekretær i Caritas Norge.

I pressemeldingen går det frem at hun fortsetter i Caritas-nettverket, men nå internasjonalt hvor hun skal arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon.

Økonomisjef Dag Albert Bårnes vil fungere som generalsekretær i Caritas Norge frem til ny blir ansatt. Ansettelsesprosessen er igangsatt og Capus AS vil bistå styret i dette arbeidet.

I løpet av hennes tid som generalsekretær har Caritas vokst og utviklet seg. Det gjelder innenlandsarbeidet – men også utenlands hvor Caritas er en av de seks store nødhjelpsorganisasjonene i Norge.

Styreleder Stian Berger Røsland sier følgende i en kommentar:

Det er en spesiell dag for Caritas og mange i og utenfor organisasjonen kjenner på både vemod og takknemlighet når Martha nå velger å fratre som generalsekretær etter mer enn 10 år. Det er få enkeltpersoner som har hatt større betydning for Caritas Norges utvikling enn Martha, sier styreleder Stian Berger Røsland på vegne av styret i Caritas Norge

Styret og hele organisasjonen er dypt takknemlig for innsatsen Martha har nedlagt i organisasjonen gjennom mange år og de resultatene vi høster av hennes enestående innsats. Caritas er i dag en av de seks store humanitære organisasjonene og en landsdekkende, ledende aktør på integreringsfeltet i Norge.

Martha har arbeidet med denne avgangen over en periode, og har også involvert styret slik at vi har kunnet forberede både hennes avgang og rekrutteringsprosessen for å finne hennes etterfølger. Styret er glade for at økonomisjef Dag Albert Bårnes, en av Marthas nærmeste medarbeidere gjennom mange år, vil fungere som generalsekretær i Caritas Norge frem til ny blir ansatt. Ansettelsesprosessen er igangsatt og Capus AS vil bistå styret i dette arbeidet.

Mangeårig styremedlem P. Sigurd Markussen har dette å si:

Etter 12 år ved roret i Caritas Norge, går generalsekretær Martha Skretteberg videre i Caritasnettverket.

Det var en ære å være med på ansettelsesprosessen av henne i 2010 og det var en spennende reise vi sammen, styret, stab og den generalsekretæren la ut på.

Det er med stor takk jeg ønsker Martha lykke til videre med nye og spennende oppgaver. Det også helt klart at Caritas Norge ikke ville vært der organisasjonen er nå, uten hennes dyktige ledelse og enorme nettverk.

Ikke bare har utenlandsarbeidet vokst og blitt enda bedre akseptert av norske bevilgende myndigheter, men innenlandsarbeidet har fått en helt ny posisjon og utbredelse. Flere nye lokale Caritaskontorer har kommet til i flere av våre katolske menigheter.

Hennes solide forankring i Den katolske kirke har bidratt til styrket posisjon i utenlandsarbeidet og i de lokale menighetene i Norge, det er sterkt håp om at hennes etterkommer har minst like stor forankring i Den katolske kirke.

Tusen takk Martha for ditt engasjement, pågangsmot, utrettelige innsats og for et godt vennskap.

Marta Bivand Erdal, styremedlem i Caritas Norge og migrasjonsforsker, uttrykte sin takknemlighet overfor Skretteberg i en kommentar til EWTN Norge. Hun sa: “Martha Rubiano Skretteberg har ledet Caritas Norge i over ti år, og løftet den katolske kirkes bistandsorganisasjon i Norge både i det humanitære arbeidet, den langsiktige utviklingsinnsatsen, og her hjemme. Arbeidet Caritas Norge gjør på migrasjon, integrering og inkludering i det norske samfunnet, er unikt. Dette er et resultat av Marthas kloke og modige ledelse, samt hennes evne til å sette visjoner ut i livet i samarbeid med sine medarbeidere. Som en høykompetent kvinne med minoritetsbakgrunn og som katolikk, fremstår Martha som en ledende rollemodell. Jeg håper mange i dagens mangfoldige norske samfunn kan la seg inspirere av henne. Når vi ser tilbake, er takknemligheten for hennes bidrag enorm, gitt hennes imponerende tid som generalsekretær.”

I et kommentar til nettstedet katolsk.no, uttrykte biskop Bernt Eidsvig sin takknemlighet for Martha Skrettebergs bidrag til Caritas. Han sa: “Jeg er først og fremst takknemlig for Martha Skrettebergs innsats for Caritas Norge, Europa og Internationalis. Den er formidabel! Organisasjonen har vokst til det ugjenkjennelige under hennes ledelse, og den veksten har kommet svært mange til gode, i Caritas’ prosjekter, krisehjelp og innlandsarbeide. Det siste har gledet meg særskilt, for – som det heter på engelsk – charity begins at home. Jeg ønsker Martha alt godt for hennes neste oppdrag, og vet at hun vil gjøre sitt ytterste for at målet blir nådd.”

Og i en hilsen sier biskop Erik Varden: “Martha Skretteberg har gjort en iherdig, kreativ innsats for å etablere Caritas som en integrert aktør i norsk samfunnsliv. Under hennes ledelse har organisasjonen gjennomlevd betydelig vekst. Den når stadig flere trengende mennesker innenlands som utenlands.” Han la til: “Jeg ønsker Martha alt godt for henne videre virke og ser frem til godt samarbeid med hennes etterfølger, i håp om at Caritas, et uttrykk for Guds kjærlighet til verden, fortsatt må blomstre og bære frukt, med røtter dypt plantet i Kirkens hjerte.”

Trippeljubileum i Harstad

Menigheten i Harstad feiret trippeljubileum sist søndag: Det er 130 år siden St. Sunniva kirke sto ferdig, 100 år siden menigheten ble opprettet, og i tillegg er det 100 år siden St. Elisabethsøstrene etablerte seg i Harstad, hvor de etablerte et hospital og var i byen i 70 år frem til 1993.

Fra Tromsø stilte biskop emeritus Berislav Grgic, kansler Arne Marco Kirsebom og økonom Ulrik Sverdrup-Thygeson. St. Elisabethsøstrene var også kommet fra Tromsø, representert av Sr. M. Karolina Bogoczová, sr. M. Asumpta Balcerzak og sr. M. Aloysia Brux. Foruten menighetens medlemmer og sogneprest Günther Jäger, var også sognepresten i Den norske kirke, Hanne P. Øygard, tilstede.

Foto: Ruth D.Michelsen
Foto: Ruth D.Michelsen

Da Sta. Sunniva kirke sto ferdig i 1893, skrev Mgr. Kjelstrup: «Det var et meget lite og beskjedent gudshus med en takrytter for klokken, men beliggenheten var usedvanlig heldig med utsikt over sjøen til den gamle ærverdige Trondenes kirke, middelalderens største og praktfulleste kirke i Nord-Norge» (Norvegia Catholica s. 227).

Foto: Ruth D.Michelsen
Foto: Ruth D.Michelsen

Kirken har gjennomgått flere forandringer siden den gang, i tillegg er det bygget helt nytt menighetshus med menighetslokaler og prestebolig, hvor de også har bygget bolig for en søstekommunitet. «Har man klave, får man ku», heter det jo, så vi får håpe menigheten får søstre dit også. Dette bygget ble også vigslet ved denne anledningen. Det var flere taler, blant annet av menighetsrådslederen Ruth Dybwik Michelsen, sr. Asumpta, biskop Berislav og sogneprest Hanne P. Øygard. Stor høytid og stor fest i en liten menighet!
Les mer på bloggen til p. Arne Marco:

Søstre på nett
Søstrene i Bodø lager programmer for EWTN. De har lenge lagt ut refleksjoner og evangeliekommentarer på nett, nå sendes de via EWTN, og de vil også ha ukentlig rosenkrans. Innleggene deres er på engelsk. De to dominikanerinnene som er i Bodø kommer fra Pampanga på Filippinene og tilhører en amerikansk kongregasjon, Adrian Dominicans.

Foto: EWTN Norge

Synoden

Synoden om synodalitet nærmer seg, og i går ble deltagerlisten offentliggjort. I oktober samles synoden i Vatikanet for første sesjon i synodens universelle fase. 363 delegater har stemmerett, hvorav 120 er håndplukket av paven. De øvrige er der i kraft av sine kirkelige funksjoner eller som utsendinger for bispekonferanser. 54 av de stemmeberettigede er kvinner. I tillegg er det 75 deltagere uten stemmerett, men som skal delta som eksperter og samtaleledere. Norden representeres av den nordiske bispekonferanses generalsekretær, sr. Anna Mirjam Kaschner og bispekonferansens formann, biskop Czeslaw Kozon fra København.

Foto: https://www.katolsk.dk/

I en artikkel i det svenske tidsskriftet Signum, står det følgende:

«Å snakke om stemmerett kan lede tankene til parlamentarisme og flertallsbeslutninger, men i synodesammenheng må man huske at de endelige avgjørelsene alltid ligger hos paven som må ta hensyn til mer enn det som kommer frem under synoden.» Det mangler heller ikke motsetninger blant delegatene. Pave Frans har invitert både jesuitten James Martin, som mange ser på som kontroversiell på grunn av hans engasjement for LGBT+, og han har invitert kardinal Gerhard Müller som er en uttalt kritiker av hele den synodale prosessen.

La oss be for synoden!

https://signum.se/gemenskap-uppdrag-delaktighet/?fbclid=IwAR3S1SxMmDDgPbsj0kfzDOr5kEdOzFGTlV7jmAQ1N6Fw1VwySfx2gnO3YGY 

Kristne i Pakistan

Forbønn og materiell hjelp kan de trenge, kristne i Pakistan også. 16. august ble et kristent nabolag lagt i ruiner av en muslimsk mobb som angrep dem med bakgrunn i angivelig blasfemi mot islam. I Stefanusalliansens nyhetsbrev leser vi følgende: «25 kirker i tre landsbyer er brent. Flere tusen hjemløse sitter igjen med sjokk og traumer. De har mistet alt og Pakistans skrikende mangel på trosfrihet har igjen vist seg på groveste måte. De kristne i Pakistan er blant landets fattigste, og selv om de prøver å hjelpe hverandre står de helt på bar bakke. Vil du være med å trå til?

Les mer om deres situasjon og hvordan du kan hjelpe: https://kampanje.stefanus.no/pakistanhun/?fbclid=IwAR2reihbrN4OuzD8xS27RfBYIy8DVOip0C8u6KZRlYkBHpiHmL35mn1CC-U 

Færøyene

Den katolske kirke på Færøyene mister nå sin katolske prest. Msgr Peter Fleetwood har vært utlånt fra England til Danmark og har betjent den lille katolske menigheten på Færøyene i noen år. Nå forlater han stedet, og begrunnelsen er dansk religionslovgivning som stiller strenge krav til «utenlandske religiøse arbeidere». I et intervju med The Pillar Catholic, sier han at da han kom dit i 2020 var det omkring 25-35 som deltok i messene, nå er tallet oppe i 80-95. Det er bare 300 registrerte katolikker på øygruppen, men det er mange filippinere, sier han, som ikke er registrert. Kirken består hovedsaklig av innvandrere, men det var to unge konvertitter fra Færøyene som deltok ved verdensungdomsdagene i Portugal i sommer.

Foto: https://katolsk.fo/

Hver gang han skulle forlate Færøyene, måtte han søke om tillatelse til å komme tilbake igjen. Søknaden måtte være inne minst en måned i forveien, og det var ikke alltid den ble innvilget. At jeg, som en aldrende engelskmann skulle utgjøre en sikkerhetstrussel mot Danmark, er latterlig, sier han.

Nå forlater ikke bare Msgr Fleetwood Færøyene, men også en gruppe av fransiskanersøstre som har vært der i 92 år.

https://www.pillarcatholic.com/p/red-tape-deprives-faroe-islands-of

https://katolsk.fo/the-catholic-church-in-faroes/?lang=en


Katolsk nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne