Skip to content

Tyske biskoper skal diskutere den synodale veien med Vatikanet

Tyske biskoper skal diskutere den synodeveien med Vatikanet
Av AC Wimmer

En delegasjon av tyske biskoper er ventet til Roma på fredag for samtaler med Vatikanet om den tyske synodale veien.

Den eksakte agendaen er ikke offentliggjort, men møtet vil trolig fokusere på planene om å opprette et permanent synodalt råd som skal føre tilsyn med kirken i Tyskland.

I forkant av møtet minnet Vatikanet tyskerne – i et brev datert 16. februar – om at Den hellige stol ikke har gitt dem mandat til å opprette et slikt råd.

Med adresse til biskop Georg Bätzing, presidenten for den tyske bispekonferansen (DBK), sa Vatikanet til tyskerne at “verken den synodale veien, noe organ opprettet av den eller noen bispekonferanse har myndighet til å opprette et ‘synodalt råd’ på nasjonalt nivå, bispedømme- eller menighetsnivå”.

Tidligere advarsler fra Roma har ikke alltid blitt like godt mottatt, og brevet fra februar, som er undertegnet av kardinalene Pietro Parolin, Victor Fernández og Robert Prevost – lederne for statssekretariatet, Dikasteriet for troslæren og dikasteriet for biskoper,- kan komme til å lide en lignende skjebne.

“Jeg har inntrykk av at vi ikke blir riktig forstått i Roma”, sa biskop Helmut Dieser fra Aachen til nyhetsbyrået KNA denne uken i forbindelse med fredagens møte i Roma, melder CNA Deutsch, EWTN Norges tyskspråklige nyhetspartner.

Samtidig som han håper på fremgang, kritiserte Dieser, som støtter en endring av kirkens lære om seksualitet og kjønn, også Vatikanet: Biskopen påpekte at Roma hadde invitert biskoper, ikke lekfolk, og sa at dette “ikke er den lederstilen vi prøver å etablere i Tyskland”.

Et privat brev fra pave Frans

Spørsmålet om hvordan kirkens lederskap skal forstås, er svært aktuelt. Mens pave Frans sa til bispemøtet 4. oktober 2023 at “synoden ikke er et parlament”, har en av hovedorganisatorene for den tyske prosessen, ZdK-president Irme Stetter-Karp, tatt til orde for at rådet skal kunne fatte flertallsavgjørelser, skriver CNA Deutsch.

Det var forventet at de tyske biskopene skulle stemme over vedtektene for en forberedende komité under plenumsmøtet i februar.

Denne avstemningen ble imidlertid utsatt etter Vatikanets inngripen. Samtidig er planene om å opprette et råd innen 2026 tydeligvis ikke skrinlagt. Ifølge den offisielle portalen til kirken i Tyskland, katholisch.de, skal komiteen fortsatt møtes i juni for å diskutere planene.

Dessuten godkjente lekmannsorganisasjonen ZdK komiteens statutter allerede 25. november 2023, til tross for tidligere advarsler fra Roma om risikoen for et nytt tysk skisma.

Pave Frans kritiserte arbeidet til den forberedende komiteen i et privat brev i november. Han kalte komiteen et av “mange skritt som tas av betydelige deler” av kirken i Tyskland, og advarte om at disse “truer med å føre den stadig lenger bort fra den universelle kirkens felles vei”.

Den nye erkebiskopen av Paderborn, Udo Bentz, slo an en forsiktig optimistisk tone og oppfordret til tålmodighet med tanke på å fremme “gode synodale prosesser”, selv om dette noen ganger innebar å gå en ekstra mil, men å gjøre det sammen, rapporterte CNA Deutsch onsdag.

Den synodale veien – “Synodaler Weg” – beskriver seg selv som en prosess som samler Tysklands biskoper og utvalgte lekfolk for å debattere og vedta resolusjoner basert på en studie om seksuelle overgrep fra 2018.

Deltakerne har stemt for utkast til dokumenter som krever presteordinasjon av kvinner, velsignelse av personer av samme kjønn og endringer i kirkens lære om homoseksuelle handlinger.


Denne saken ble først publisert av Catholic News Agency, , EWTN Norges engelskspråklige nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet av EWTN Norge.
AC Wimmer er grunnlegger og sjefredaktør for CNA Deutsch. Den flerspråklige australieren, som er oppvokst i Bayern og Sør-Afrika, har hatt ledende stillinger i australske SBS og vært sjefredaktør for den historiske Münchner Kirchenzeitung. Anian Christoph Wimmer – kinesisk navn 刘威猛 – er utdannet i filosofi og kinesiske studier ved University of Melbourne, har sittet i juryen for den tyske biskopskonferansens mediepris, er tidligere æresstipendiat i kommunikasjon ved University of Melbourne og har sittet i styret for Caritas i München.

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne