Skip to content

Tyske biskoper stanser arbeidet med å opprette et synodalt råd etter anmodning fra Vatikanet

Tyske biskoper stanser arbeidet med å opprette et synodalt råd etter anmodning fra Vatikanet
Av Jonathan Liedl

Det er et betydelig tilbakeslag for den ‘Synodale vei’ i Tyskland at de tyske biskopene, etter anmodning fra Vatikanet, ikke vil stemme over et forslag som kunne ledet til etableringen av et ‘synodalt råd’, noe som Kirken flere ganger har forbudt, under deres kommende plenarforsamling.

Matthias Kopp, talsmann for Den tyske bispekonferansen (DBK), bekreftet 17. februar at biskopene har fjernet avstemningen om å godkjenne en komité som forbereder ‘Synodalrådet’, et blandet organ av lekfolk og biskoper for å styre kirken i Tyskland, fra dagsordenen for møtet i Augsburg fra 19. til 22. februar.

Denne utviklingen skjer etter at DBK mottok et brev fra Vatikanet samme dag.

Kopp forklarte til Tysklands katolske nyhetsbyrå (KNA) at brevet anmoder generalforsamlingen om ikke å stemme over statuttene til synodekomiteen, på grunn av kommende diskusjoner mellom representanter for den romerske kurien og den tyske bispekonferansen.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Selv om det ikke var eksplisitt oppført på den offentlig tilgjengelige dagsordenen for DBK-møtet, var det forventet at en avstemning om godkjenning av komiteen som forbereder Synodalrådet skulle finne sted i Augsburg.

DBKs samarbeidspartner for den ‘Synodale vei’, Den tyske katolikkenes sentralkomité for lekfolk (ZdK), hadde allerede godkjent statuttene for den forberedende komiteen 25. november 2023. Det er forventet at de vil rette skarp kritikk mot biskopene for deres beslutning om ikke å følge etter.

Fjerningen av avstemningen om synodekomiteen fra biskopenes agenda markerer muligens første gang Vatikanets innflytelse har ført til at DBK nøler med å gå videre med en av ‘Synodale vei’-prioriteringene siden reformarbeidet startet i 2019.

Blant alle forslagene i den ‘Synodale vei’ har Vatikanet spesielt kritisert Synodalrådet. I januar 2023 adresserte lederne av tre Vatikan-avdelinger et brev til DBK der de kritiserte det foreslåtte rådet for å være uforenlig med katolsk ekklesiologi, og påpekte at verken biskopene eller ‘Synodale vei’ hadde autoritet til å etablere det.

Nylig skrev pave Frans et privat brev til fire tyske katolske lekfolk der han beskrev den forberedende komiteen, og ikke bare synodalrådet, som ett av “mange skritt som tas av betydelige deler” av kirken i Tyskland “som truer med å lede den stadig lenger bort fra den universelle kirkens felles vei”.

Komiteen, som har Tysklands 27 biskoper blant sine medlemmer, holdt sitt første møte 10.-11. november, men åtte biskoper var fraværende, og fire av dem avviste komiteen fullstendig.

Disse fire – kardinal Rainer Woelki av Köln, biskop Stefan Oster av Passau, biskop Rudolf Voderholzer av Regensburg og biskop Gregor Hanke av Eichstätt – stemte også i juni for å stoppe finansieringen av komiteen fra et felles fond mellom bispedømmene.

Som det kommer frem av Vatikanets brev, er det ventet at representanter for DBK og den romerske kurien vil fortsette sine møter om synodeveien. Det første fant sted i juli i Roma, og de tyske biskopene som deltok i synodeforsamlingen i oktober, møtte også Vatikanets ledelse.

I en samtale med National Catholic Register i forrige uke ville Kopp ikke bekrefte at DBK-representantene og Vatikanet hadde møttes i januar, slik det tidligere var blitt offentliggjort, men opplyste at flere møter mellom de to partene er ventet å finne sted.

Fra Catholic News Agency, vår engelskspråkelige nyhetspartner, oversatt til norsk av EWTN Norge

Jonathan Liedl er seniorredaktør for National Catholic Register. Han har tre års seminarutdanning og har jobbet som veileder ved et kristent studiesenter på et universitet. Liedl har en bachelorgrad i statsvitenskap og arabiske studier fra University of Notre Dame, en mastergrad i katolske studier fra University of St. Thomas, og fullfører for tiden en mastergrad i teologi ved Saint Paul Seminary. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne