Skip to content

Vatikanmuseenes hemmeligheter: Et blikk bak kulissene

Vatikanmuseenes hemmeligheter: Et blikk bak kulissene
EWTN Vatican Bureau

I hjertet av Vatikanstaten står Det sixtinske kapell og Vatikanmuseene som monumenter over forholdet mellom Det guddommelige og den menneskelige ånd. Disse rommene vekker ikke bare ærefrykt hos de som vandrer gjennom dem, men motiverer også enkeltpersoner til innsats for å bevare skjønnheten som har overlevd i generasjoner. Bak blikket til millioner av besøkende foregår det en mer stille og nitid virksomhet: restaureringen av utallige kunstverk og antikviteter som forteller en historie om tro, kultur og utallige kunstneres arbeid.

I de bortgjemte hjørnene av Vatikanmuseene fungerer restaureringslaboratoriene som en slags helligdommer, der konservatorene vier livet sitt til nitid vedlikehold av verk som spenner over flere århundrer. Denne innsatsen bak kulissene er avgjørende for bevaringen av rundt 70 000 kulturgjenstander, hvorav 20 000 er utstilt. Oppgaven er monumental og gjenspeiler Vatikanets omfattende forpliktelser når det gjelder å bevare disse skattene for fremtidige generasjoner.

Vatikanmuseenes kunstfaddere (The Patrons of the Arts in the Vatican Museums, PAVM) spiller en uunnværlig rolle i dette bevaringsarbeidet. Denne organisasjonen, som ble grunnlagt i 1983 og nylig feiret sitt 40-årsjubileum, har avdelinger over hele verden som forener støttespillere i et felles mål: å bevare kunsten og skjønnheten i Vatikanet. Monsignore Terence Hogan, som er koordinator for Vatikanets beskyttere, understreker det internasjonale samarbeidet som ligger til grunn for museets bevaringsarbeid: “Det er en internasjonal gruppe mennesker, beskyttere som kommer sammen med det hovedformål å bevare og konservere museene, for å hjelpe restauratørene med å bevare verkene slik at de kommende generasjoner kan nyte disse verkene og se på dem og si: ‘Dette er en del av vår sivilisasjon’.”

Denne edle saken kan spores tilbake til en visjon hos pave Paul VI, som i 1969 opprettet “Vatikanmuseenes venner” for å styrke Vatikanets samling av moderne kunst. Dette initiativet la grunnlaget for det som skulle bli Vatikanmuseenes kunstfaddere (PAVM), og signaliserte en dreining mot bevaring og restaurering av hele Vatikanets enorme kunstsamling.

Feiringen av 40-årsjubileet samlet medlemmer fra hele verden ga mulighet for refleksjon over den felles reisen og det fremtidige arbeidet. Arrangementet satte søkelyset på det unike forholdet mellom beskytterne og restauratørene, og avslørte et felles oppdrag som strekker seg lenger enn bare økonomisk støtte. Det er et partnerskap som gir nytt liv til verk som har fascinert og inspirert i århundrer.

Restaureringsprosessen, som ble beskrevet i detalj under feiringen, er et bevis på den møysommelige omsorgen og dedikasjonen som kreves for å bevare disse gjenstandene. Fra veggtepper som det tar flere år å restaurere, til antikke skulpturer og fresker som forteller historien om menneskehetens søken etter det guddommelige – alle gjennomgår de en forvandling som både er en teknisk og åndelig foryngelse.

Vatikanmuseenes engasjement for kunstrestaurering handler ikke bare om å bevare fortiden; det er et fremtidsrettet arbeid som anerkjenner kunstens evne til å inspirere til tro, forståelse og en følelse av felles menneskelighet. Som pave Frans bemerket i en privat audiens med representanter for PAVM, kan kunst, og særlig religiøs kunst, “bringe et budskap om barmhjertighet, medfølelse og oppmuntring, og fremme en erkjennelse av vår felles menneskelighet ved å bygge broer mellom kulturer og folkeslag”.

Dette oppdraget videreføres ikke bare av den nåværende generasjonen av støttespillere og restauratører, men går også i arv til neste generasjon. Engasjementet fra yngre kunstfaddere lover en fremtid der tradisjonen med å bevare og verdsette kunst fortsetter, og sikrer at Vatikanmuseene forblir en kilde til inspirasjon, kunnskap og åndelig berikelse.


Denne saken ble først publisert av EWTN Vatican Bureau, EWTN Norges nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet av EWTN Norge.

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne