Skip to content

Hvordan bør en preken i fastetiden være?

Hvordan bør en preken i fastetiden være? Den hellige Angelo fikk klar beskjed fra Vårherre.
Av Abel Camasca

En lite kjent historie i kirkens annaler er at Gud en gang ga den hellige Angelo d’Acri (1669-1739) fra Sør-Italia råd om hvordan hans prekener i fastetiden burde være.Helgenen fulgte dette rådet og fylte kirkene med troende og oppnådde mange omvendelser.

I boken “Lives of the Saints” av fr. Alban Butler kan vi lese om den hellige Angelo. Han ønsket å slutte seg til kapusinerordenen, den strengeste orden innenfor fransiskanerfamilien. To ganger forlot han kommuniteten fordi han ikke tålte den strenge livsstilen. Den tredje gangen han forsøkte, ble han værende og ble presteviet.Det sies at han ble hensatt i ekstase under sin første messe.

Hans overordnede ga ham i oppdrag å holde prekener i fastetiden. Angelo forberedte seg grundig, men da han gikk opp på prekestolen, sviktet hukommelsen, og han visste ikke hva han skulle si. Han ble svært nedslått og vendte deprimert tilbake til klosteret sitt før fastetiden var over.

En dag da han reflekterte over sitt nederlag, ba han Gud om hjelp. Med ett hørte han en guddommelig stemme si til ham: “Vær ikke redd. Jeg vil gi deg gaven å forkynne.” St. Angelo ble overrasket og spurte stemmen hvem han var, og stemmen svarte: “Jeg er den som er.”

Noe lignende skjedde med Moses da Gud ba ham om å befri sitt folk fra slaveriet i Egypt. I Det gamle testamentet heter det “Gud sa til Moses: ‘Jeg er den som er’. Så la Herren til: ‘Slik skal du tale til israelittene: ‘Jeg er’ har sendt meg til deg'” (2 Mos 3,14).

Historien forteller at etter hvert som St. Angelos mystiske opplevelser fortsatte, ga den guddommelige stemmen ham følgende rettledning: “Fra nå av skal du preke enkelt, som om du konverserer, slik at alle kan forstå deg.” Han sluttet å konsultere bøkene sine om talekunst og begynte å forberede prekenene sine med Bibelen i hånd foran krusifikset.

Litt etter litt fikk han stor suksess i byen, men han oppnådde ikke de samme resultatene hos adelen og den øvrige overklassen. En kardinal inviterte ham til Napoli for å preke i fastetiden. Men her skjedde det at prestens enkle preken ble latterliggjort og avvist av overklassen, ogi de to påfølgende dagene var kirken nesten tom.

Den lokale presten ville ikke at Angelo skulle fortsette å preke, men kardinalen hørte ikke på det. Dette vakte oppsikt og fikk den sladresyke adelen til å oppsøke kirken for å se hva som skjedde. Her fikk de seg en overraskelse.

Kirken var fylt til randen av troende! På slutten av sin preken ba St. Angelo om at de skulle be for en person som var til stede og som skulle dø. Messen var slutt, og da folk gikk ut og mumlet seg imellom om det presten hadde sagt, falt en advokat som var blant de ivrigste til å håne presten,død om på gulvet. Alle var rystet og forbløffet, og prestens rykte om hellighet spredte seg.

De kirkene hvor St. Angelo kom for å preke, var alltid fulle, og han ledet mange til omvendelse. Han utførte mirakuløse helbredelser, hadde evnen til bilokasjon, kunne lese tanker og spå fremtiden. Hans minnedag er 30. oktober.

Denne saken ble først publisert av ACI Prensa, EWTNsspanskspråklige nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet av EWTN Norge

 

  

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne