Skip to content

Att tänka med Thomas av Aquinos

ATT TÄNKA MED THOMAS AV AQUINOS
av Bénédicte Cedergren, National Catholic Register – EWTN Norge
Alle foto – Bénédicte Cedergren

Introducera thomism i en Skandinavisk kontext

Under föregånde helg träffades ett tjugotal nordiska teologer, filosofer, historiker, sociologer, lektorer och professorer i Rom för det Skandinaviska Thomistiska Seminariets tredje årliga konferens. Seminariet, som grundades år 2019 av Clemens Cavallin och Mats Wahlberg, strävar efter att introducera den helige Thomas av Aquino och hans tänkande i en skandinavisk kontext.

Den Thomistiska traditionens arv

“Mats Wahlberg och jag startade det Skandinaviska Thomistiska Seminariet som en online läsegrupp av Summa Contra Gentiles,” berättade Clemens Cavallin, professor i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) vid NLA Høgskolen i Bergen i Norge. Summa Contra Gentiles är en av Thomas av Aquinos mest kända böcker, baserad främst på förnuftsargument för apologetiska syften. “Vi träffas en gång i månaden online och läser, samt en gång om året för en årlig konferens.”

De årliga konferenserna äger rum runt om i Europa eftersom Seminariets medlemmar bor och arbetar på olika ställen i Europa, inklusive i Sverige, Norge, England, Tyskland osv. Årets konferens hölls vid Sankt Thomas av Aquinos Påvliga Universitet i Rom, och inleddes med några ord från universitetets Rector Magnificus, Fader Thomas Joseph White, O.P., dominkanmunk, framstående teolog och grundare av det Thomistiska Institutet i USA.

The Thomistic Institute, ett akademiskt institut vid the Pontifical Faculty of the Immaculate Conception vid the Dominican House of Studies i Washington, D.C. grundades år 2009 för att främja teologisk och filosofisk forskning med rötter i den helige Thomas av Aquinos tankar och syftar till att främja en fruktbar och givande dialog med andra filosofiska och teologiska riktningar, samt med nutida vetenskaper, i första hand för universitetsstudenter.

“Mats och jag har pratat i flera år om det Thomistiska Institutets arbete i Europa allt sedan dominkanera i USA fann ut att det finns ett enormt nutida och världsvitt intresse för Thomas av Aquino och mer generallt av högre teologiska utbildningar, men att dessa inte alltid finns tillgängliga,” sade Fader White O.P. och förklarade hur det Thomiska Institutet kom till.

Institutet, som uppmuntrar till studier av Thomas av Aquino och den thomistiska traditionen som en levande röst och inspiration för katolsk teologi och filosofi, erbjuder seminarier och föreläsningar på universitet världen runt samt resurser för att främja förståelsen av den thomistiska traditionen inom katolsk teologi.

Främja en intellektuell tro

“Målet är att skapa en icke-defensiv kultur av kristet katolsk lärande och andlighet, med syftet att främja dialog, vägleda och uppmuntra våra förvirrade sekulära kollegor samt inbjuda dem att upptäcka Kristi närvaro i eukaristin, det andliga livets djup, och en intellektuell tro.”

“Efter att ha levt i Washingon D.C. i 15 år,” förklarade Fader White O.P., “har vi dominikaner lärt oss mycket om hur man kommunicerar teologiska idéer till högutbildade människor som kanske aldrig har stött på sådana idéer som Thomas av Aquinos idéer förut.”

Detta, menade rektorn, skapar en slags parallellitet till Skandinavien, där, precis som i många områden i USA, utmaningen med den nya evangelisationen är påtaglig, och där man ivrigt försöker främja kristendomen på platser där människor fortfarande uppfattar den som någonting nytt och främmande.

“Jag känner en slags kulturell likhet, och därför är jag särkilt uppmuntrande av ert arbete och insatser för att sprida den helige Thomas av Aquinos tänkande i Norden,” avslutade Fader White O.P.

Ett nordiskt och ekumeniskt samarbete

Seminariet, som från början var helsvenskt, har nu lika många medlemmar från Sverige som från Norge.

“Målgruppen är inte endast katoliker”, förklarade Mats Wahlberg, lektor i systematisk teologi vid Umeås Universitet som även undervisade på Angelicum år 2021 då han erbjöds the Aquinas Chair for visiting scholars.

“Det Thomistiska Institutet, både det här på Angelicum och i Washington D.C. bjuder in folk till olika ställen och universitet för att föreläsa,” berättar Mats, som förra året var inbjuden till Hong Kong Baptist University för att föreläsa. “Jag tror att det betyder mycket för sekulära studenter att få träffa på någonting annat, som är högkvalité men som utgår från andra premisser än de sekulära.”

“Själva seminariet är även ekumeniskt,” påminde Clemens och hänvisade till olika medlemmar som tillhör andra nordiska kristna denominationer. “Målet är ju även att nå ut med den helige Thomas utanför den katolska kontexten, så det är väldigt spännande.”

Introducera Thomas i en Skandinavisk kontext

Under konferensen presenterade Seminariets medlemmar utdrag och utkast till kapitel för en kommande introduktionsbok på svenska om Thomas av Aquinos teologi och filosofi, “Att tänka med Thomas av Aquino”.

“En mycket viktig del av seminariets verksamet är att introducera Thomas’ tänkande i en skandinavisk kontext”, förklarade Clemens. “Meningen är inte att det ska bli en grundläggande introduktionsbok, men samtidigt ska en bildad allmänhet kunna öppna boken och läsa om inkarnationen utan att bli helt förskräckt av dess komplexitet.”

“Tanken är helt enkelt att läsaren ska få en ganska god grundbild av Thomas och hans synsätt på olika ämnen, men även att man ska kunna använda dessa till universitetskurser på kandidatsnivå,” tillade Mats.

Bland konferensens förelasare talade bland annat Åke Wahlberg, forskare och filosofilärare vid Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen i Frankfurt am Main, om mänskligt handlande från en thomistiskt ståndpunkt och moralfilosofiskt perspektiv, samt Per  Landgren, filosofie doktor i Idé- och lärdomshistoria och visiting scholar vid Oxford University, om Thomas’ uppfattning av dygder.

Även Pater Mikael Schink S.J. från Stockholm, doktorand i dogmatisk teologi vid Fribourgs Universitet, gav en presentation om Thomas av Aquinos soteriologi, det vill säga hans svar på frågan hur Gud frälser oss genom Jesus Kristus.

“Det är omöjligt att sammanfatta Thomas frälsningslära på bara några rader,” förklarade Pater Mikael Schink, “men två viktiga punkter är att Thomas menar att allt som Kristus gjorde och allt som hände honom var för vår frälsnings skull. På så sätt blir alla Kristi livs mysterier frälsande.”

På frågan om hur detta går till, förklarade Pater Mikael, svarar Thomas att Kristi mänsklighet fungerade som ett verktyg för hans gudomlighet. “Kristi handlingar blir därför theandriska, det vill säga både mänskliga och gudomliga. Den gudomliga naturen använder sig av Kristi mänskliga aktiviteter som deltar i Guds kraft.”

Thomismens tidslösa relevans

Clemens och Mats förklarar att Seminariet ocksa strävar efter att undersöka vilken relevans den helige Thomas av Aquinos tanke har just idag.

“Det finns många aspeketer av Thomas tänkande som är relevanta idag,” berättar Mats. “Jag tror att Thomas är särskilt relevant idag för sin fasta filosofiska grund, i synnerhet hans metafysiska utgångspunkter som är väldigt viktiga för teologi idag.”

Teologi idag är väldigt spretig, förklarade Mats. Det finns många olika skolbildningar, och oftast ingen gemensam diskurs utan “olika läger som talar förbi varandra”. Vad thomismen kan göra för katolsk teologi, menar Mats, är att ge en slags referensram för en diskussion som man kan utgå ifrån där olika positioner kan debatera i liknande språk.

“En viktig aspekt hos Thomas är såklart hans syn på harmoni mellan tro och förnuft, samt dialoger med sekulara filosofier,” lade Mats till.

“Tack vare Thomas av Aquino har vi även tillgång till en genuin kristen syntes,” sade Clemens. “Thomas summerar ju upp allt teologiskt och filosofiskt tänkande, både hedniskt och kristet, fram till år 1200, och det behöver vi eftersom moderniteten har format om vårt tänkande så radikalt.”

“Thomas av Aquino är en ingång till den kristna traditionen i hela dess bredd,” instämde Pater Mikael, “eftersom Thomas sammanfattar kyrkofäderna och leder in i medeltiden. Samtidigt kan all senare teologi inte förstås annat än mot bakgrund av Thomas, antingen som en variant av thomism eller som en reaktion mot Thomas av Aquino.”

Relevans for Skandinavien

Den helige Thomas av Aquino är inte bara relevant för vår tid, men även särkild relevant för Skandinavien, det menade de olika föreläsarna.

“I vår moderna tid har vi på många sätt glömt bort och lösgjort oss från vår egen tradition,” förklarade Pater Mikael. “I och med att Thomas av Aquino står på tröskeln mellan antiken, medeltiden och moderniteten blir hans tänkande en ingång till mycket av den kunskap som därmed gått förlorad. Det gäller i ännu högre utsträckning för de skandinaviska länderna, som genom sekulariseringen inte bara gått miste om det antika och medeltida arvet utan som också förlorat anknytningspunkten till kristendomen.”

Förutom den självklara relevansen för katoliker, är thomism även relevant för icke-troende, det menade Per Landgren och Åke Wahlberg, eftersom Thomas argumenterar för en kristen världsbild på ett sätt som är tillgängligt för alla.

“Thomas argument är förankrade i den kristna tron och livsåskådningen men förklaras genom en rationell filosofisk argumentering där han använder sig av såväl kristna som icke-kristna antika källor,” forklarade Per Landgren.

“Thomismen ger oss de intellektuella verktyg för att diskutera den kristna tron i en sekulariserad omgivning som till exempel det svenska samhället,” förklarade Åke Wahlberg. Även om Thomas betonar Guds transcendens och nådens betydelse tillerkänner han det mänskliga förnuftet en mycket stor förmåga att få kunskap om Gud på naturlig väg, oberoende av uppenbarelsen. Med hjälp av Thomas kan vi därför utbyta rationella argument gällande Gud och det kristna livet även med icke-troende, och med människor från andra religioner.”

“Med hjälp av Thomas antropologi och naturrättslära kan vi argumentera utifrån ett förnuftperspektiv för människans inneboende värde och för hennes okränkbarhet. Detta kommer bli oerhört viktigt under kommande år och årtionden.”

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLfRnJcVgM5YuezyO2N4OYRPj2vaGGvA8v&layout=gallery[/embedyt]


Støtt EWTN Norge – St Rita Radio på Vipps 650212

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Inkvisisjonen | Gutta på tur dag 3

Bli med Peder og Johannes på pilgrimstur mot Nidaros. Peder og Johannes har ankommet Granavollen. De har gått i vakkert og velholdt bondelandskap og feiret

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis Av Courtney Mares Den nasjonale eukaristiske kongressen ble avsluttet søndag med en messe på Indianapolis Lucas Oil Stadium der titusenvis

Mer nyheter

Bidrag etter emne