Skip to content

Ukens nyheter | Konverteringsterapi

Nyheter uke 47
24.11.2023 EWTN Norge

Denne ukens nyheter er blandet som alltid: NM i filosofi, katolsk grovbrød, kyskhet, konverteringsterapi, et tredje kjønn, hatkriminalitet mot kristne, presidentvalg i pavens hjemland, jul i Betlehem, og selvsagt litt synodalt snakk, og helt til slutt spør vi hva Katarina av Siena ville ha sagt.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Ung katolikk vant NM i filosofi

Daniel Døhlen (18) vant NM i filosofi med et essay om gudstro og metafysikk. Vår unge trosfelle sier: «Den største seieren er ikke at jeg vant gullmedalje, men at sannheten kom frem!» Katolsk.no forteller mer.

Katolsk grovbrød

Initiativtagerne og lederne for katolsk grovbrød, takker for seg etter knappe 8 år. Kristin Norseth og Bernt Oftestad sier i en uttalelse foran foredraget 22/11:

«Grovbrød-samlingen i morgen blir den siste dette semesteret. Og også den siste for Kristin og meg. I regi av menigheten i St Olav har vi holdt disse arrangementene i gang gjennom 7 og et halvt år. Det har stort sett gått greit. Covid-restriksjonene gjorde ting vanskelig, men det gikk det også. Vi begynte dette prosjektet sammen med pater Pål. I dag samarbeider vi med pater Carlo. Forholdet til sokneprestene i St Olav har vært positivt og godt hele tiden. Vi har stått sammen om å drive denne form for voksenkatekese. Vi ville stå for en kirketro og folkelig katolsk kristendom og skape et sted for sosialt fellesskap. Gjennom disse årene har det vært så å si det samme teamet som har stått for arrangementet. Uten dette arbeidsfellesskapet av trofaste medarbeidere hadde ikke “Katolsk grovbrød” vært mulig. I dag fortjener alle en stor takk. Det gjør også alle de som har stilt opp som foredragsholdere. Alle har vært opptatt av å formidle solid kunnskap, godt for tanke og hjerte. Ingen har tatt lett på oppgaven, de har lagt mye arbeid i det de ville bringe. Villige foredragsholder fortjener også stor takk. Men nå er det slutt for oss to. Alt har sin tid. Katolsk Grovbrød har gitt oss mye. Ikke minst har det vært givende å bli kjent med de mange som har møtt frem gang etter gang. Vi håper at disse samlingene har vært berikende for andre både her i vår menighet og på nettet.»

Foto: Facebook

Master temptations like a monk!

Biskop Eriks bok om kyskhet vekker fortsatt oppmerksomhet. Forrige uke deltok han i podcasten Chastity project.

Konverteringsterapi

Det er mye som tyder på at loven om forbud mot konverteringsterapi går gjennom i Stortinget i desember. Stavanger Aftenblad sier i en leder 20/11: «Det er et stort feilgrep, med potensial til å straffeforfølge ytringer som burde være tillatt.» Og videre:

«Det er et stort tankekors at de samme som er jublende forkjempere for denne loven later til å synes at det er uproblematisk med en annen form for «terapi», der sårbare unge blir anbefalt å starte medikamentell behandling eller til og med utføre irreversible inngrep, for å endre sitt «kjønn». Hva er dette, om ikke en form for «konverteringsterapi»?»

Les hele Aftenbladets leder her.

Mer om saken på denne ressurssiden til Mor, far og Barn.

Mens Utdanningsdirektoratet alt har innført et tredje kjønn. I Elevundersøkelsen blir barn ned i tiårsalderen bedt om å oppgi sitt eget kjønn: gutt, jente, annet. Kr.f.-politikeren Truls Olufsen-Mehus tok en telefon til Utdanningsdirektoratet for å spørre om hvordan de begrunnet en tredje kjønnskategori. Svaret var: «Alle andre» opererer med flere kjønn, noen føler at de er et tredje kjønn og må inkluderes, enkeltpersoner har kritisert Udir for å ikke ha mange nok kjønn å velge mellom…


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Økende hatkriminalitet mot kristne i Europa

I Dagen kan vi lese om økende hatkriminalitet mot kristne i Europa. Ifølge rapporten fra OIDAC (Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians) økte denne kriminaliteten med 44 % I fjor. 748 tilfeller som inkluderer 38 fysiske angrep og tre drap. Angrepene omfatter «sataniske, anarkistiske og islamistiske motiv». Først og fremst rettet mot lokaler og eiendommer.

Et positivt trekk i bildet er at den finske parlamentarikeren, Pävi Räsänen, ble frikjent for hatefulle ytringer idet hun forsvarte det tradisjonelle ekteskapet ut fra sin bibelske tro.

Foto: Alliance Defending Freedom International

Tyskland igjen

Denne uken ble det kjent at pave Frans har svart på et brev fra fire kvinnelige intellektuelle som har det til felles at de alle trakk seg fra arbeidet med «den synodale vei» i Tyskland i protest mot utviklingen. I brevet, som paven har gitt tillatelse til å offentliggjøre, gir paven uttrykk for sterk bekymring for utviklingen i Tyskland der Kirken mer og mer glir bort fra den universelle kirke. Pave Frans har også tidligere tatt avstand fra «den synodale vei» i Tyskland, som ikke må forveksles med den synodale prosessen som paven selv har trukket i gang. Det tyske prosjektet ble initiert av den tyske bispekonferansen og legmannsorganisasjonen – sentralkomiteen for tyske katolikker, og var ment å svare på utfordringene etter overgrepssakene, men har til nå stort sett dreid seg om velsignelse av homofile, kvinners ordinasjon, strukturendringer osv. De har også planer om å opprette et synodalt råd, bestående av legfolk og biskoper som skal ha beslutningsmyndighet i Kirken. Dette kritiseres av paven. Fire av landets biskoper har trukket seg fra arbeidet i protest.

Les mer her:
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-11/pope-francis-letter-germany-women-synodal-church.html

https://www.welt.de/politik/deutschland/article248627440/Brisanter-Papst-Brief-ueber-die-Deutschen-Drohen-sich-zu-entfernen.html

https://www.catholicnewsagency.com/news/256069/the-vatican-s-statements-on-the-german-synodal-way-a-timeline

Synode-ekstra

Vi byr på litt synode-ekstra denne uken også, nå med den amerikanske biskop Barrons refleksjoner etter endt synode i Roma.

Presidentvalg i Argentina

Javier Milei, nyvalgt president i Argentina, er en frittalende mann, og han har ikke spart på kruttet i sin kritikk av pave Frans. Men paven ringte ham likevel og gratulerte med valget; «en hyggelig og god samtale», ble det sagt. Og den nyvalgte presidenten inviterte like godt paven til å besøke hjemlandet hvor pave Frans ikke har vært siden han ble valgt til pave.

John Allen har gjort seg noen refleksjoner i den anledning.

Jul i Betlehem

Juletreet er kommet på plass på Petersplassen. Det er 28 meter høyt og kommer fra Piemonte i Italia. Det skal lyssettes den 9. desember. Men i Betlehem ser det annerledes ut i år. I solidaritet med alle som lider under den pågående krigen, har byen Betlehem bestemt at i år blir det ingen lysende juledekorasjoner. Betlehem som er Jesu fødeby, hadde 80 % kristne i 1995. I 2016 var andelen 16 %, i dag mindre enn 10 %.
Les mer her.

Biskop Bernt takker av Marta Skretteberg
Torsdag 23. november feiret biskop Bernt Eidsvig messe for Marta Skretteberg som går av som generalsekretær i Caritas. Hør biskopens innledning til messen her.


Hva ville Katarina ha sagt?

Alle som har hørt meg snakke, vet at jeg stort sett alltid klarer å snike inn Katarina av Siena –uansett tema. Og nå fikk jeg sjansen igjen! Denne gang takket være den nye hjelpe-erkebiskopen av Hartford, Connecticut, i USA, Christopher Coyne. Han har gitt et intervju hvor han gir uttrykk for at det som skal til for å løfte Kirken nå simpelthen er å flytte paven og kurien ut av Roma og Italia. Som det nå er, er Kirken for romersk, etter erkebiskopens mening. Vet ikke helt hva han har tenkt som sted, men Avignon er jo en mulighet. Den hellige Katarina gikk på egne ben til det pavelige hoff i Avignon og tryglet paven om å vende tilbake dit han hørte hjemme. Og paven lystret, selv om han skal ha angret på dødsleiet. Det var mer bekvemt i Avignon. Nå hører neppe erkebiskopen på meg, men jeg bare minner om at denne løsningen altså har vært prøvd før, og det endte med både to og tre paver, før paven endelig returnerte til Roma, pavens eget bispesete.

https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2023/11/new-hartford-prelate-advises-moving-churchs-hq-out-of-rome

The Pillars podcast er også viet intervjuet: https://www.pillarcatholic.com/p/ep-141-god-is-alive-and-he-loves

Husk også
at du på lørdag kan du følge ordinasjonen av Finlands ny biskop i spilleren under. Be for ham og be for Finland.


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne