Skip to content

Ukens nyheter | Norbert og hvitt flagg

Nyheter uke 11
15.03.2024 EWTN Norge

St. Olav menighet i Tønsberg har fått ny kirkeklokke, og Stockholm stift har etablert en ny varslerfunksjon. Våre nordiske biskoper har møttes i Luxembourg for sitt vårmøte, og pave Frans har både gitt et intervju som kommer i sin helhet den 20. mars og han kommer med bok den 19. mars, som begge har ført til overskrifter før de er publisert. Kanskje er de i nyhetene neste uke også. Paven har skrevet brev til kardinal Grech og gitt instrukser for det videre arbeidet med synoden om synodalitet, og vi har ukens fiducia. Blant annet.

Hør Sr Anne Bente lese nyhetene


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Ny kirkeklokke i Tønsberg

Lørdag 9. mars fikk menigheten i Tønsberg kirkeklokke nummer 2 velsignet. Biskop Eidsvig sto for velsignelsen. Klokken som bærer navnet Norbert etter den hellige Norbert som grunnla premonstratenserne, en orden som hadde et kloster i Tønsberg i middelalderen. Olavsklosteret, som det het, brant i 1536. Den andre klokken bærer navnet Elisabeth etter Elisabethsøstrenes mangeårige virke i byen. Den er fra 1990. Begge klokkene er støpt av Osen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg.

Den nye klokken, Norbert, rett etter at den ble støpt hos Olsen Nauen Klokkestøperi, før den er pusset blank. (Les mer om klokkeinskripsjonen nederst i artikkelen.) Foto: Olsen Nauen Klokkestøperi

Menigheten i Tønsberg har ikke hørt klokker ringe på lang tid fordi klokketårnet var i så dårlig stand. Sammen med en høyst tiltrengt utbygging av menighetslokalene, får de nå også et klokketårn dimensjonert for de to klokkene.

Les mer på menighetens sider.

Stockholm og varslere

Stockholm stift innfører en varslerfunksjon. Den skal gjøre det enklere å rapportere om misforhold, og det skal også kunne gjøres anonymt. Med misforhold menes lovbrudd og kriminalitet som korrupsjon, tyveri, underslag, bruk av svart arbeidskraft, datasnoking, diskriminering, miljøbrudd, seksuelle overgrep mm.

De som tar imot varslene og behandler dem, er et uavhengig firma, Qnister, som gransker anmeldelsen og avgjør om det er et varsel, eller ei. Er det et varsel, videresendes det til to interne granskere i bispedømmet som arbeider videre sammen med to eksterne jurister.

Oppmerksomheten omkring varsling og kriminalitet har i stor grad dreid seg om seksuelle krenkelser og overgrep, andre misforhold har kommet i skyggen. I våre små forhold vil interne granskninger være vanskeliggjort ved at folk kjenner hverandre, og kan føre til at sympatier/antipatier inngå i vurderingene, så dette er et interessant skritt.

Hvitt flagg

Pave Frans har fått mye kritikk for uttalelsen om at Ukraina måtte «løfte det hvite flagget» og gå i forhandlinger med Russland. Når du ser at du har tapt, må du ha mot til å forhandle, sa paven. Men ikke et ord om at Russland kan stoppe krigen i dag om de vil. «Naivt», skriver Aftenposten på lederplass, «Ukraina trenger granater, ikke pavens hvite flagg», og statsviter og trosfelle, Janne Haaland Matlary, sier til NRK at uttalelsen både var «uheldig og overraskende». Han har fått kritikk av Jens Stoltenberg, den polske utenriksministeren, de katolske biskopene i Ukraina, og mange andre. Den pavelige nuntius i Ukraina ble innkalt på teppet, men paven selv fikk en hyggelig hilsen fra den russiske ambassadør til Vatikanet på årsdagen for pavevalget.

Vatikanets kommunikasjonssjef, Matteo Bruni, korrigerte pavens uttalelser og sa at meningen var forhandlinger, ikke overgivelse, og at «hvitt flagg» var reporterens ord som pave Frans bare plukket opp. Pavens uttalelse stammer fra et intervju han har gitt til sveitsiske RSI TV, og hele intervjuet sendes 20. mars.

Il Papa sulla guerra in Ucraina: non abbiate vergogna di negoziare

Statement of the Permanent Synod of the UGCC In light of the interview of Pope Francis Conducted by Radio Télévision Suisse

Pope Francis’ ‘white flag’ comments echo ‘Kremlin propagandists’ say Ukrainian Catholics

Vatican: Pope Francis’ ‘white flag’ remark a call for negotiations, not Ukraine’s surrender

Parolin: For the Pope, negotiation is not surrender, but a condition for just and lasting peace

Kiew bestellt Papstbotschafter zu Gesprächen ein

Vatikanet: Pave Frans’ “hvite flagg”-kommentar er en oppfordring til forhandlinger, ikke til Ukrainas overgivelse


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Kardinalkollegium i endring

I en analyse av kardinalkollegiet, skriver vatikanspesialisten Andrea Gagliarducci, om hvordan kollegiet vil se ut mot slutten av 2024. Mer enn to tredjedeler av kardinalene vil da være utnevnt av pave Frans, og i motsetning til under tidligere paver har ikke disse kardinalene lært hverandre å kjenne. Pave Frans har knapt nok samlet dem. Gagliarducci skriver at det har vært snakk om en reform av reglene for konklavet, ved å senke kravet til beslutningsdyktighet ved 15. valgomgang (alminnelig flertall, ikke to tredjedels), nå er det først etter 35 valgomganger, og det har også vært snakk om å utelukke kardinaler over 80 fra de innledende forhandlingene. Kardinaler over 80 har ikke stemmerett. Ingen av disse endringene er imidlertid kunngjort.

Analyse: Kardinalkollegiet er i stadig endring

Frankrike

Ikke før hadde Frankrike skrevet inn retten til abort i grunnloven, så kommer presidenten med forslag om å lovfeste retten til eutanasi. Lovforslaget bærer navnet «lov om broderlighet (fraternité)». Det snakkes imidlertid ikke om eutanasi eller assistert selvmord i lovforslaget, men om «hjelp til å dø». (Garantert etter mønster fra Canada som jo har innført MAID, Medical Assistance in Dying.)

De franske biskopene kritiserer lovforslaget og sier at samfunnet skal hjelpe mennesker til å leve, ikke til å dø. Det som hjelper oss til å dø på en menneskelig og verdig måte, er ikke et dødelig produkt, men affeksjon, omtanke, oppmerksomhet.

Så mye som 90 % av alle franskmenn er positive til muligheten, men 80% av pleiepersonell som tar seg av dødende, er imot innføring av assistert selvmord. Legen Clair Fourcade som er president for assosiasjonen av palliative helsearbeidere, og som selv jobber med palliativ behandling, sier at behovet for pleie av døende er mye større enn det som tilbys, og hun etterlyser større satsing på palliativ behandling. «Vi frykter at det skal bli mye lettere å få adgang til eutanasi eller assistert selvmord, enn palliativ behandling», sier hun, «det må aldri bli normalt».

Mgr de Moulins-Beaufort : « Appeler “loi de fraternité” un texte qui ouvre le suicide assisté et l’euthanasie est une tromperie »

Macron backs bill that would allow medically assisted death

„Gesetz der Geschwisterlichkeit“: Macron treibt Legalisierung aktiver Sterbehilfe voran

Kristne i Gaza

Kristne i Gaza går gjennom den verste perioden siden krigen startet, ifølge Aid to the Church in Need. De står overfor krevende tider med «bombing, kommunikasjonsavbrudd og matmangel». «Intensiteten i de militære operasjonene øker», sies det og matmangelen har nådd et kritisk punkt.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Koptiske munker drept

I går ble det kjent at en prest ble drept i Sør-Afrika da han skulle forberede til messen. Drapet skjedde bare et par dager etter at tre koptiske munker ble drept, også det i Sør-Afrika. Mer om hendelsene her.

Catholic Priest Shot Dead in Holy Trinity Cathedral of Tzaneen Diocese, South Africa

Synoden om synodalitet og synodale studiegrupper

Pave Frans har i et brev til kardinal Grech, generalsekretær for synoden om synodalitet, tatt til orde for å etablere ti studiegrupper som skal forberede hver sitt tema foran synodens del II i oktober i år. Disse gruppene er ikke forventet å fullføre arbeidet innen oktober, de forventes først å levere i juni 2025. Det er ulike dikasterier i kurien som får i oppdrag å lede arbeidet, men gruppene skal også bestå av «pastorer og eksperter» fra hele verden.

De ti emnene inkluderer «teologiske kriterier og synodal metode for å dømme i kontroversielle læremessige, pastorale og etiske saker. Andre emner omfatter forholdet mellom de østlige katolske kirkene og den latinske kirke, Kirkens svar på fattigdom, Kirkens misjon i den digitale verden, og biskopenes rolle.» Paven understreker nødvendigheten av at studiegruppene arbeider etter en «autentisk synodal metode».

Pope Francis launches study groups to analyze Synod on Synodality’s key issues

To His Reverend Eminence Cardinal MARIO GRECH

Interessert i å vite mer om synoden? En av de to nordiske deltagerne, sr. Anna Mirjam Kirschner, generalsekretær i den nordiske bispekonferansen, stiller i et nettmøte for å snakke om sine erfaringer med synoden.

Pavelig avgang

Neida, pave Frans har ikke sagt han vil trekke seg, men han har sagt hva han ville gjøre om han noen gang skulle gå av som pave. Da vil han ikke kalle seg pave emeritus, men biskop emeritus av Roma, han vil flytte til Santa Maria Maggiore, være der som skriftefar og gå med kommunion til de syke. Dette fremkommer i en bok, hans memoarer, som offentliggjøres den 19. mars.

Ukens fiducia

Den koptisk-ortodokse kirke har gjort det kjent at den avbryter dialogen med Den katolske kirke på grunn av det de kaller Romas «endrede posisjon» vedrørende homoseksualitet. Bakgrunnen er Fiducia Supplicans som åpner for velsignelse av homofile par. Den koptisk-ortodokse kirke anser homofilt samliv for å være i strid med Bibelen, og ser enhver velsignelse av homofilt samlevende personer som å velsigne synd, og følgelig som uakseptabelt. Den koptisk-ortodokse kirken tok avgjørelsen i et møte ledet av deres leder, pave Tawadros II.

Pave Frans møter den koptisk-ortodokse paven Tawadros II under en audiens i Vatikanpalasset 11. mai 2023. (Foto: Vatican Media via Vatican Pool/Getty images)

Dette er kjedelig av mange grunner, ikke minst fordi dialogen mellom den katolske og den koptiske kirke har gjort store fremskritt de senere år. Da pave Frans og pave Tawadros II møttes første gang i 2013, etablerte de en dag – den 10. mai – som vennskapets dag mellom koptere og katolikker. Og for mindre enn et år siden erklærte pave Frans at de 21 koptiske martyrene som ble halshugget av IS i 2015, også skulle innlemmes i den katolske kirkes helgenkalender. Og pave Tawadrios II feiret den guddommelige liturgi i basilikaen St. Johannes i Lateranet. Nå ser det ut som om Fiducia Supplicans har sabotert det hele.

Den koptiske kirke er heller ikke den første av de ortodokse kirkene som uttrykker misnøye med Fiducia supplicans, den russisk-ortodokse kirke har avvist det fordi de mener det er et tydelig avvik fra kristen tro og moral. De russiske katolske biskopene har også gitt uttrykk for misnøye.

Den koptisk-ortodokse kirke bekrefter at den økumeniske dialogen er opphevet på grunn av Romas «holdningsendring» til homofili

Coptic Orthodox Church Synod Rejects Same-Sex Relations, Suspends Dialogue with Catholics

Pope’s blessings for ‘same-sex couples’ definitively sink ecumenical dialogue with Copts

Fiducia supplicans, ecumenical collapse, and the Coptic Orthodox Church

En som derimot har uttrykt glede over Fiducia supplicans, er kardinal Hollerich, han som var vert for den nordiske bispekonferansen nylig og som også er sentral i synodesekretariatet. Han synes dokumentet er «vakkert», fordi det bekrefter at Gud elsker alle, også de som lever i irregulære situasjoner. «Det er et pastoralt, ikke et doktrinært dokument», sier han også, og dette er ikke noe han mener de bør ta opp igjen og diskutere under synoden.

Bispekonferansen i Luxembourg

Den nordiske biskopskonferansen (NBK) møttes fra den 11. til den 15. mars i Luxembourg. De var invitert dit av erkebiskopen i Luxembourg, kardinal Jean-Claude Hollerich. Også Msgr. Georg Austen fra Bonifatiuswerk deltok et par dager.

Et tema for møtet var synoden og synodale prosesser. Særlig aktuelt ettersom kardinal Hollerich er en sentral person i gjennomføringen av bispesynoden om synodalitet. Også den synodale vei i Tyskland var gjenstand for samtale. Det er en kjent sak at de nordiske biskoper har reagert skarpt på Tysklands synodale vei, og msgr. Austen betonte nødvendigheten av å møtes og ha direkte og respektfulle samtaler.

I et intervju med Bonifatiuswerk sier msgr. Austen at de også snakket om ulike prosjekter som BW er involvert i, i de nordiske land, både byggeprosjekter og «Praktikum in Norden» hvor tyske ungdommer kommer for å tilbringe inntil et år i ulike menigheter og institusjoner.

Andre punkter på agendaen var besøk fra Ulrike Erlandsson, Katolska Pedagogiska Nämnden i Sverige og p. Oddvar Moi, Kateketisk senter i Norge som presenterte Direktoriet for katekesen.

Mens vi venter på en biskop

Mens vi venter på ny biskop i Tromsø, kan vi trøste oss med at det er andre som har ventet enda lengre. Ventelisten for biskoper er kjempelang. Bare se vedlagte liste.

Med ostehøvel og Heidalsost til paven

Prestestudent Mathias Bruno Ledum fra Tretten i Gudbrandsdalen gjorde et forsøk på å overrekke pave Frans en ostehøvel og en Heidalsost under onsdagsaudiensen forleden.

Om ikke annet, så oppnådde han å få ostehøvelen velsignet! Facebook-saken fikk oppmerksomhet i nettavisen som har lagt ut et intervju med Mathias her.

 

Foto: Mathias Bruno Ledum – Facebook

Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne