Skip to content

Ny start på gammel grunn

Av Pål Johannes Nes
Trondheim, EWTN Norge 26.07.2022 / 10:22

Ny start på gammel grunn er navnet på en utstilling som markere at det er 150 år siden Kirken kom tilbake til Trondheim og Midt-Norge. P. Egil Mogstad, sogneprest i St Olav domkirke, har satt sammen en bildeutstilling som viser den historiske Kirken i Trondheim stift.

Fra innledningen til utstillingen kan vi lese p. Egil sine egne ord om Kirken i Trondheim stift.

Det var Den katolske kirke som bragte kristentroen til Norge, og gjennom Olav den Helliges død på Stiklestad 29. juli 1030 startet en prosess som gjorde Norge til et katolsk kristent land.
Politiske omveltninger på 15-hundretallet førte til dansk styre og innføring av den lutherske reformasjon i 1537.
I over 300 år, frem til 1843, var Den katolske kirke forbudt i Norge, og bare tilstede gjennom enkeltpersoner, de fleste utlendinger.

I Trondheim og Midt-Norge feirer vi i 2022 150-årsjubileum, for hit kom Kirken tilbake i 1872. Langsomt har en kirkelig struktur vokst frem slik at vi i dag finner fem sogn, som dekker så vel Trøndelag som Møre og Romsdal, og tre klostre hører også med.
Denne utstillingen prøver å gi et bilde av disse 150 årene, men markerer samtidig at mye ennå mangler av kunnskap og innsikt. Håpet er at nytt «Arkiv for Kirken i Midt-Norge» og arbeidet med det, skal gi oss enda bredere og dypere forståelse av vår nære fortid.

Pr. 31.12.2021 har Kirken i Midt-Norge 16149 registrerte medlemmer, hvorav 6954 i St. Olav domsogn. Man kan imidlertid gå ut fra at de reelle tallene er mye høyere, – mange av våre utenlandske medlemmer, fra opp mot 120 forskjellige nasjonaliteter, kan være aktive i Kirken uten å ha tenkt på å la seg registrere.

Hva er Kirkens fremtid her i vår region? Som ved starten for over tusen år siden er vi også i dag flernasjonale, – vi er ikke «den norske kirke», vi er Kirken i Norge.
Mange vil oppfatte oss som et eksotisk innslag i en «norsk kristenhet»,
men vi ønsker selv å være Kirken i Norge i dag,
med føtter plantet i norsk historie og hjertet vendt mot det sammensatte samfunnet vi lever i.

Utstillingen åpner onsdag 27.juli i St Olav domkirke. Last ned Ny start på gammel grunn.

 

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne