Skip to content

En oase i Den katolske kirke i Europa: Verdens eldste cistercienserkloster med mer enn 100 munker

Påskenatt i cistercienserklosteret Heiligenkreuz (Det hellige kors) i Østerrike. | Kreditt: Stift Heiligenkreuz
En oase i Den katolske kirke i Europa: Verdens eldste cistercienserkloster med mer enn 100 munker
Av Walter Sánchez Silva 

Cistercienserklosteret Heiligenkreuz (Det hellige kors) i Østerrike er det eldste i verden, med sin nesten 1000 år gamle historie, og i dag bor det over 100 munker der. Klosteret har aldri hatt avbrudd i sin historie og er i dag en oase for den katolske kirke i Europa, med kjærlighet til Gud og nesten i sentrum for arbeidet, og med den høyt elskede pave Benedikt XVI som beskytter.

Heiligenkreuz ligger ca. 18 mil fra Wien, hovedstaden i Østerrike. Ifølge den italienske avisen Avvenire har munkene en gjennomsnittsalder på 49 år, noe som betyr at de er relativt unge i dagens Kirke, særlig i Europa, der det har vært en kraftig nedgang i antall kall.

Hvert år kommer det fire-fem menn til det historiske klosteret, som ble grunnlagt i 1135, altså for nesten tusen år siden, noe som gjør det til det eldste cistercienserklosteret i verden.

Blant klosterets nåværende 103 munker er det 11 med midlertidige løfter og seks noviser, alle ledet av abbed Maximilian Heim. Heiligenkreuz ligger omtrent 18 mil fra Wien, hovedstaden i Østerrike. Foto: Rudolf Gehrig/CNA Deustch

Det viktigste er ifølge abbeden kjærligheten til Gud og det å elske sin neste. I et benediktinerkloster (cistercienserne følger den hellige Benedikts regel) blir dette oppfylt med triaden «ora, lege et labora», det vil si be, les og arbeid, forklarer han.

Videre er det ære Jesu bud om at alle «de alle må være ett» (Joh 17,21-23). Det innebærer en enhet innad i fellesskapet som ikke betyr egalitarisme, men enhet basert på den nødvendige frihet for hver enkelt. En annen konsekvens av Jesu bud er enhet med Kirken i praksis, noe som innebærer enhet med paven og bispedømmets biskop, sier abbeden.

Redder andre klostre i Europa

Den 21. november 2021 forlot de to siste benediktinernonnene Sabiona-klosteret i byen Chiusa i den italienske Bolzano-provinsen etter 335 år med ordenens tilstedeværelse der.

Biskopen av Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, og abbedisse Maria Ancilla Hohenegger beklaget det som hadde skjedd, og uttrykte ønske om at klosteret i den italienske regionen skulle fortsette å være et pilegrimssted og et senter for kontemplativt liv. Dette ble imidlertid først mulig en tid senere, takket være Heiligenkreuz-klosteret.

Etter en rekke konsultasjoner besluttet klosterkapitlet i Heiligenkreuz den 14. mars i år å overta Sabiona-klosteret med det formål å skape et åndelig senter på det “hellige fjellet”, som stedet der det ligger er kjent som, forklarer pater Johannes Paul Chavanne til CNA Deutsch, CNAs tyskspråklige nyhetspartner. Munkene som skal til Sabiona-klosteret vil utføre sitt pastorale arbeid der, men vil fortsette å tilhøre Heiligenkreuz-klosteret.

Et annet kloster som fikk hjelp fra Heiligenkreuz kloster, var et cistercienserkloster som ligger i det tyske bispedømmet Görlitzer på grensen til Polen. I 2018 ba biskopen i Görlitz, Wolfgang Ipolt, om hjelp til cistercienserklosteret i Neuzelle, og det lyktes ham å få Heiligenkreuz-klosteret til å sende seks av sine munker dit i september samme år.

Med deres tilstedeværelse var det mulig å bringe kontemplativt liv tilbake til regionen etter 200 år, noe CNA Deutsch rapporterte på den tiden.

Pave Benedikt XVI og Heiligenkreuz kloster

Ved siden av Heiligenkreuz kloster ligger «Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI Heiligenkreuz» (kjent som Hochschule Heiligenkreuz. Denne ble anerkjent som pavelig institusjon i 2007. Her underviser anerkjente akademikere som Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, verdensledende ekspert på teologen Romano Guardinis og den hellige Edith Steins verk, og kanonisten Alfred Hierold, tidligere rektor ved universitetet i Bamberg.

Skolen har for tiden 342 studenter fra 39 land, deriblant Tyskland, Østerrike, India, Italia, Nigeria, USA og Vietnam.

Maximilian Heim, abbed i Heiligenkreuz og tidligere student hos pave Benedikt XVI, mottok i 2011 årets pris fra «Joseph Ratzinger-Benedikt XVI Foundation» for sitt arbeid som formidler. I tillegg til å være munk og teolog, har han delt sin erfaring og kunnskap gjennom en rekke konferanser og bøker.

Påskenattsmesse i cistercienserklosteret Heiligenkreuz. Kreditt: Heiligenkreuz kloster

Den 9. september 2007 talte pave Benedikt XVI til munkene i Heiligenkreuz og minnet dem om nettopp dette at de bodde i det eldste cistercienserklosteret i verden som har fortsatt å være aktivt uten avbrudd. «Jeg ønsket å komme til dette stedet som så er rikt på historie, og i den anledning rette oppmerksomheten mot den hellige Benedikts regel, som også cistercienserne lever etter.”

Benedikt XVIs sekretær og kardinal Koch

I april ble det holdt en konferanse med tittelen «Schönheit, Anspruch und Krise des Priesteramts» (Skjønnhet, krav og krise i presteskapet) i klosteret, der, tidligere sekretær for pave Benedikt XVI, erkebiskop Georg Gänswein, deltok sammen med kardinal Kurt Koch, prefekt for dikasteriet for fremme av Kristen enhet

Ifølge CNA Deutsch snakket kardinalen om eukaristiens betydning for Kirken, også for de første kristne, mens Gänswein fremhevet behovet for å fremme en solid teologi om prestedømmet som kan motstå misforståelsene i den moderne verden.

Denne saken ble først publisert av ACI Prensa, EWTN Norge spanskspråklige nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet av CNA/EWTN Norge.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne