Skip to content

Ukens nyheter | Caritas og Magnus Lagabøter

Nyheter uke 6
09.02.2024 EWTN Norge

Store sprik i nyhetene denne uke: Vi starter med Caritas Norge og Pride-flagging, så skal vi innom Nasjonalbiblioteket og Magnus Lagabøter og andre norske jubileer det er verdt å få med seg. Til Argentina som får sin første kvinnelige helgen, videre til Vietnam som får nuntius, eutanasilovgivning i Canada og Nederland, ukens Fiducia og et glimt fra Sør-Korea som skal være vertskap for WYD i 2027, og så nærmer vi oss faste.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Pride og Caritas’ identitet

Avisen Vårt land skriver den 8. februar om en strid blant ansatte i Caritas Norge angående bruk av Pride-flagg i organisasjonens kontorer. I juni i fjor hengte noen ansatte opp Pride-flagg i kontorene, dagen etter ble de tatt ned.

«Det skapte en del støy», sier administrasjonssjef Alexander Golding i en kommentar til Vårt land. Saken kom frem i media da en tidlige ansatt som sa opp jobben etter hendelsen, skrev om det på sosiale medier. Alexander Golding forteller at spørsmålet ble tatt opp på et stabsmøte hvor det ble bestemt at Caritas ikke skulle markere Pride, men at ansatte var frie til å delta om de ønsket det. Begrunnelsen for ikke å delta er at Caritas ikke vil slutte seg til andres markeringer; «vi er en humanitær organisasjon og skal være der for alle», sier Golding.

I etterkant av hendelsen har Caritas nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med Caritas’ identitet. Arbeidsgruppen ledes av Marta Bivand Erdal. Vi kontaktet Golding for å høre mer om dette arbeidet ettersom også de katolske skolene arbeider med spørsmålet om skolenes katolske identitet.

Alexander Golding svarte at arbeidet med å utrede Caritas’ identitet var del av Caritas’ stratetgi- og handlingsplan fra 2022. Det skolene og Caritas har til felles er at de er katolske organisasjoner, og identiteten er sånn sett gitt. «Vi skal ikke lage en ny», sier han, «verken identiteten eller verdiene vi bygger på er oppe til diskusjon, men spørsmålet vi stiller er hva det betyr i praksis i arbeidsdagen, i arbeidssituasjonen.» Det er en pedagogisk øvelse, fortsetter han: «Hvordan formidle denne katolske identiteten inn i en kultur og blant ansatte som ikke nødvendigvis har et katolsk referanseverk?»

Vi forutsetter jo at ansatte – katolikker som ikke-katolikker – respekterer Caritas’ verdigrunnlag, sier han videre, men for å kunne respektere, må folk forstå hva det går ut på.

Vi må holde på identiteten vår, og først og fremst dra nytte av den og se verdien av den unike rollen vi har som organisasjon.

Avslutningsvis sier han at arbeidet i Caritas sammenfaller litt med det skolene har jobbet med, slik han har forstått det: «Vi har et ansvar for å sikre oss selv, mens skolenes oppgaver er adskillig mer krevende. De skal gi disse verdiene videre, i Caritas driver vi jo ikke med undervisning og formasjon.» *

Skal se på Caritas’ identitet etter Pride-uenighet

Caritas Drammen

Vårt land skriver også om en annen sak med tilknytning til Caritas, nærmere bestemt striden om bruk av et hus i Drammen. Huset ble brukt til katekese og Caritas Drammens aktiviteter. Brukerne måtte ut av huset på kort varsel da huset ikke hadde brukstillatelse for formålet. Det har oppstått en betent strid mellom bispedømme og menighet, en strid Vårt land skriver om.

Kastet ut på kort varsel – full strid mellom menighet og bispedømme
Biskop til menighet: «Det måtte ende med tårer»


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Magnus Lagabøters landslov

Den mørke middelalder var verken mørk eller middelaldersk, skriver Yngve Kvistad i VG. Han skriver om en utstilling i Nasjonalbiblioteket som åpnet 1. februar, og som blant annet viser Magnus Lagabøters landslov fra 1274, som sammen med en rekke andre bøker fra middelalderen aldri før har blitt vist i Norge.

Landsloven som formet Norge

Nasjonalbiblioteket har et stort program for markeringen av dette jubileet. Mer om dette her.

Vil også minne om 1000årsjubileet for kristenretten i Norge. Nettstedet Moster2024/kristenretten er en god ressurs.

St. Johannes kirke

Biskop i Den norske kirke i Oslo, Kari Veiteberg, har sagt ja til at OKB får kjøpe Bredtvedt kirke i Groruddalen. OKB har leid kirken i mange år allerede og opprettet i 2013 menigheten St. Johannes apostel og evangelist.

Ny helgen fra pavens hjemland

Søndag blir den første kvinnelige helgenen fra Argentina kanonisert. Maria Antonia av St. Joseph – også kalt Mama Antula og Argentinas mor, var en konsekrert legkvinne som viet sitt liv til forkynnelsen av evangeliet, særlig blant de fattigste.

Sister María Antonia de Paz y Figueroa, whose religious name was María Antonia of St. Joseph. | Credit: Public domain
Sister María Antonia de Paz y Figueroa, whose religious name was María Antonia of St. Joseph. | Credit: Public domain

Hun opprettet et hus for åndelige øvelser i ignatiansk ånd i Buenos Aires på 1700-tallet da jesuittene var utvist av landet. Her tok hun imot mennesker fra alle samfunnsklasser til ti-dagers retretter, hun drev også omreisende virksomhet og skal ha nådd så mange som 80.000 mennesker med evangeliet.

Hele seremonien som foregår i Peterskirken overføres på EWTN Norge søndag.

Buenos Aires archbishop highlights courage of Mama Antula, the ‘mother’ of Argentina

Nuntius i Vietnam
For første gang får Vietnam en egen nuntius som blir bosatt i landet. Det dreier seg om den 60 år gamle polske erkebiskopen, Marek Zalewski. Han skal bo i Hanoi. «Han vet hva det vil si å forholde seg til kommunister siden han er fra Polen», sier en prest, som anser det som en fordel.

Tidligere apostoliske delegater – ikke nuntier, altså – ble utvist fra Vietnam i henholdsvis 1959 – den irske biskopen John Dooly fra Hanoi – og i 1975 fra Saigon – den franske erkebiskop Henri Lemaitre. Lemaitre ble senere nuntius i den nordiske land.

Vietnam har omkring 7 millioner katolikker i en befolkning på 97,5 millioner. Det finnes 3000 menigheter, 7700 andre institusjoner og 11 presteseminarer.

Vietnam Catholics pin hopes on first resident papal nuncio

Eutanasi

Canada innførte eutanasi – Medical Aid In Dying (MAID) – medisinsk assistert selvmord – i 2016. Det åpnet for å gi voksne mennesker adgang til selvbestemt død hvis døden likevel var nært forestående. Siden har det bare gått bratt nedoverbakke. I 2021 åpnet loven for å gi dødshjelp til også andre kategorier mennesker, som til psykisk syke personer. Det siste nå er å åpne for dødshjelp til mentalt tilbakestående personer – et forslag som foreløpig er satt på vent fordi samfunnet (og sykehusvesenet) ikke er klare til å håndtere det. En undersøkelse gjort for vurdere innføringen, trakk i tvil om det var tilstrekkelig ekspertise til å gi dødshjelp til enda flere grupper. Det ble uttrykt bekymring for om ikke enkelte sårbare grupper da ville være særlig utsatt; kvinner, urbefolkning, mennesker med funksjonsnedsettelser, fattige, og mennesker i geografisk perifere områder.

Canada er et av landene i den industrialiserte verden som investerer minst i sosialhjelp og palliativ omsorg. Historiene om mennesker i sosial nød som ser assistert selvmord og som tilbys det som «løsning», er flere. En lov i Quebec som pålegger alle institusjoner som driver palliativ omsorg å også tilby dødshjelp, også kirkelige institusjoner, har fått Kirken til å reagere og anlegge sak mot myndighetene.

Det er ikke bare i Canada utglidningen skjer raskt når det gjelder eutanasi. Nederland innførte 1. februar i år en lov som tillater ikke-frivillig eutanasi til dødssyke barn under 12 år. Den nederlandske teologen og etikk-eksperten Theo Boer som selv var tilhenger av innføringen, sier i et intervju at han ikke hadde trodd at utglidningene ville skje så raskt: Aktiv dødshjelp er blitt regelen snarere enn unntaket, sier han. I Nederland har antallet mennesker som velger å dø blitt firedoblet siden 2002. Fra 2000 i 2002 til 7700 i 2021, og tendensen er økende. Til land som vil legalisere dødshjelp, sier han: «Ikke gjør det.»

Hollandsk teolog: Aktiv dødshjælp bliver normen snarere end undtagelsen.
Canada postpones assisted suicide for mentally ill: Country ‘not ready’ for it
Why is Canada euthanising the poor?
MAiD for mental illness must be stopped, not paused, Catholic and legal experts say


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Paven på tråden

For to uker siden skrev jeg om søstre på Haiti som ble kidnappet, men som kom til rette igjen. Det er ingen tvil om at befolkningen på Haiti lever under svært vanskelige forhold, med stor fattigdom og gjengkriminalitet som skaper redsel og utrygghet. Pave Frans har vært opptatt av forholdene i landet, og sist søndag ringte han like godt til en ordenssøster der, franskfødte sr. Paësie. Hun har grunnlagt et fellesskap som tar hånd om fattige og foreldreløse barn – i alt 2500. «Paven kom med oppmuntrende ord og takket meg for det vi gjør for barna», sa hun etterpå, og pavens varmende ord bragte glede og håp til både medarbeidere og barna våre, sa hun.

Pope Francis calls Sister Paësie in Haiti to offer his support

John Allen om pave Frans

Den amerikanske vatikan-journalisten John Allen er en av dem med lengst fartstid i å dekke pavers gjøren og laden. I denne artikkelen reflekterer han over pave Frans’ lederstil, om dokumentet om den rette feiringen av sakramentene, og om pavens forhold til jødene i den spente situasjonen i Midtøsten.
Pope Francis has two ‘Downton Abbey’ moments of unpredictability

Tammy Peterson og rosenkransen

Det har vakt oppsikt at konen til den verdenskjente psykologen og mediepersonligheten, Jordan Peterson, skal tas opp i Den katolske kirke til påske. I et intervju forteller hun om hvordan hun oppdaget rosenkransbønnen og om at hun ble helbredet for en alvorlig form for kreft.

 

 Ukens fiducians

Denne uken ble det kjent at også biskopene i Belarus tar avstand fra dokumentet Fiducia supplicans. De sier i en uttalelse at de ikke ønsker å åpne for muligheten til å velsigne homofile par eller par som lever i andre irregulære forhold i deres bispedømmer.

ПАВЕДАМЛЕННЕ
Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі
адносна Дактрынальнай дэкларацыі Дыкастэрыі Веравучэння

Og i en lengre artikkel skriver dr. Nina Sophie Heereman om Fiducia supplicans. I stedet for å vise til tidligere pavers undervisning og slik vise til en kontinuerlig utvikling, tenker kardinal Fernandez ut noe helt nytt; et personlig, pastoralt magisterium for den nåværende paven, sier hun.

Fiducia Supplicans and the Christian Conscience

Faste

Onsdag 14. februar er det askeonsdag, og vi går inn i fastetiden og en intensiv forberedelse til påske. Det er på tide å ta ned palmegrenene fra i fjor og levere dem inn nå i helgen til menigheten slik at de kan brennes og bli til aske på onsdag.

Biskop Bernt har vært tidlig ute med sitt fastebudskap og fastemandat. De finner du her:

Fastemandat: https://www.katolsk.no/nyheter/2024/02/fastemandat-for-oslo-katolske-bispedomme-2024

Pave Frans vil som tidligere år lede prosesjonen og askeonsdagsmessen på Aventinerhøyden i Roma, fra St. Anselm til Santa Sabina, dominikanernes hovedkirke. Prosesjoner til en av byens kirker opprettet til minne om martyrer, er en gammel tradisjon, hvor de troende samlet seg hver dag i fastetiden for å meditere over Jesu lidelse.

Pope Francis to preside at Ash Wednesday Mass and traditional procession in Rome

Pavens fastebudskap.

Last ned EWTN Norge sin fastebrosyre her.

WYD 2027

Det er jo en stund til neste verdensungdomsdag i Seoul i Sør-Korea, men det kommer oppløftende nyheter derfra, så vi deler: 16 prester og 25 diakoner ble ordinert i Seoul i begynnelsen av februar. Katolikkene i Sør-Korea utgjør ca 11% av befolkningen på vel 50 millioner mennesker. Det er ca 5700 prester og i underkant av 2000 menigheter i landet.
16 priests, 25 deacons ordained in Seoul, site of World Youth Day 2027

*Ansvarlig redaktør i EWTN Norge deltar i arbeidsgruppen til Caritas Norge og har ingen redaksjonell påvirkning knyttet til saker som omhandler Caritas.


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne