Skip to content

Karmels hage | Fjerde gledens mysterier

Vi er nå kommet frem til det fjerde mysterium som er Herrens fremstilling i tempelet. Som så mange andre av rosenkransen mysteriet har også denne sin egen fest i kirken, sågar en meget gammel fest med røtter tilbake til 400-tallet, hvor den allerede da var forbundet med lysprosesjoner. Vi skal i dag høre litt om denne festen, som i Norge gikk under navnet Kyndelsmesse.Sammen med Broder Wilfrid Stinissen vil vi meditere over møtet mellom Simeon og Maria i tempelet i Jerusalem.

Litteratur:

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/feb02:
https://www.ewtn.no/herrens-fremstilling-i-templet/

Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i ditt liv, St. Olav forlag 2017.


Tredje gledens mysterier 

Andre gledens mysterier

Første gledens mysterie

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne