Skip to content

Første steg mot helgenkåring av ung hustru og mor

En deltaker holder et bilde av Chiara Corbella Petrillo ved avslutningen av bispedømmets første fase av undersøkelsen av hennes liv og dyder i Roma fredag 21. juni 2024. Foto: Daniel Ibanez/CNA

Bispedømmet i Roma avslutter første steg mot helgenkåring av ung hustru og mor

Av Hannah Brockhaus

Bispedømmet Roma avsluttet fredag offisielt bispedømmets første trinn i undersøkelsen av livet og dydene til Chiara Corbella Petrillo, en 28 år gammel hustru og mor som døde av kreft i 2012 i Roma med gleden i behold til siste slutt.

“Vi har stor tillit til at Kirken, etter en grundig vurdering av hennes liv og dyder, snart vil ønske å feire denne datteren av vår Kirke i Roma som hellig og holde henne frem som et eksempel på kristent liv for dagens troende”, sa erkebiskop Baldassare Reina ved avslutningsseremonien 21. juni.

Erkebiskop Reina, som er viseregent av bispedømmet Roma, ledet seremonien i erkebasilikaen San Giovanni in Laterano.  Granskningen ble innledet for snart seks år siden, den 21. september 2018.

Embetsmenn fra bispedømmet Roma forsegler dokumentene ved avslutningen av bispedømmets undersøkelse av Chiara Corbella Petrillos liv og dyder i Roma, fredag 21. juni 2024. Kreditt: Daniel Ibanez/CNA

«Chiara viser oss at hellighet er mulig og er den eneste veien som gjør oss virkelig lykkelige. La oss nyte denne stunden, og alt som vil bli formidlet til oss i denne prosessen” sa Baldassare Reina

Hundrevis av mennesker deltok på seansen til tross for 30 graders varme i Roma, og mer enn 3000 mennesker fulgte en direktesending av arrangementet på bispedømmets YouTube-side.

På første rad under seremonien i Laterankirken satt Chiaras ektemann Enrico Petrillo, deres 13 år gamle sønn, Francesco Petrillo, hennes foreldre Roberto Corbella og Maria Anselma Ruzziconi, og søsteren Elisa Corbella.

I et intervju før seremonien sa Enrico Petrillo til CNA at bispedømmets første saliggjøringsfase for Chiara ga ham en stor fred. Og han la til: “Det vakreste vitnesbyrdet er det som er gitt av Kirken selv, når den sier: ‘Ja, det du har opplevd, er virkelig noe stort’».

Under avslutningsmøtet på fredag bandt bispedømmets embetsmenn sammen dokumentene og forseglet dem med voks. Saligprisningene ble lest, salmer ble sunget, og Fader vår ble bedt i takksigelse for Chiara Corbella Petrillos liv.

Chiaras saligkåringssak ble åpnet nøyaktig fem år etter hennes død, i henhold til kravene i kirkeretten. Etter at bispedømmets undersøkelse av hennes liv, dyder og hellighet er avsluttet, vil dokumenterte vitnesbyrd og annet materiale bli sendt til Vatikanets Dikasterium for helligkåringssaker for videre granskning.

Neste skritt i prosessen vil være at paven anerkjenner at hun er en person som har levd et liv i heroisk dyd og erklærer henne ærverdig. Corbella vil da trenge to mirakler som tilskrives hennes forbønn for å bli erklært helgen.

Chiaras liv og budskap

Chiara møtte sin mann som 18-åring under en pilegrimsreise til Međugorje. De giftet seg seks år senere i Assisi, den 21. september 2008. I løpet av de to første årene av ekteskapet mistet de to barn, Maria Grazia Letizia og Davide Giovanni, som begge døde mindre enn en time etter fødselen av uhelbredelige funksjonshemninger.

Venner og familie av Chiara Corbella Petrillo til stede ved seremonien fredag 21. juni 2024. Foto: Daniel Ibanez/CNA

Til tross for at foreldrene fikk vite om den livstruende diagnosen under begge svangerskap, valgte Chiara å bære frem barna sine.

Enrico Petrillo forteller til Catholic News Agency (CNA) at paret tok beslutningen om å la barna dø en naturlig død i foreldrenes armer fordi “for oss var de liv, de eksisterte og de var ikke problemer som skulle elimineres. Dette er etter min mening en sentral del av vår tro: det å ta vare på livet.”

«Noen ganger bruker katolikker uttrykket ‘å forsvare livet’ fortsatte han. “Livet skal faktisk ikke forsvares, det skal beskyttes, noe som kanskje er en nyanse, men det er en nyanse som Chiara hjelper oss å forstå, fordi de som ‘forsvarer’ har fiender. Vi har ingen fiender, vi valgte å gi oss over til historien Herren skrev for oss.”

Viseregent Baldassare Reina presiderer ved avslutningen av seremonien for Chiara Corbella Petrillo i Roma, fredag 21. juni 2024. Foto: Daniel Ibanez/CNA

“Det føltes det ikke riktig”, fortsetter han, “å sette oss selv over det Gud hadde i tankene for oss, fordi vi fornemmet at det tross alt ville bli det vakreste.”

Chiara ble gravid for tredje gang med sønnen Francesco i 2010, og ultralydundersøkelsen viste at alt var i orden denne gangen. Den gledelige nyheten ble likevel kortvarig, for Chiara ble like etter diagnostisert med kreft. Legene fjernet en svulst på tungen hennes som viste seg å være ondartet.

Etter hvert som kreften spredte seg, ble det vanskelig for Corbella å snakke og se klart. Et bilde av henne med øyelapp og et stort smil ble tatt i april 2012, mindre enn to uker etter at hun fikk vite at hun var døende. Hun forberedte seg på døden ved å motta Det hellige sakrament hver dag.

Chiara døde i sitt hjem den 13. juni 2012, kledd i brudekjolen sin og omgitt av familie og venner, ett år etter at sønnen ble født. Hundrevis av mennesker deltok i begravelsen hennes tre dager senere.

“Det vakreste budskapet Chiara gir til verden, er at vi alle er barn som henne”, sier Enrico Petrillo til CNA. “Og derfor bidrar disse årene og alt det vi har opplevd til å la oss forstå at hun ikke er et hellig ikon som skal stilles opp på et alter”, fortsatte han. “Hun er som oss, hun er et Guds barn som oss, hun er ikke en heltinne eller en superhelt, men hun er rett og slett en kvinne som visste at hun var elsket av Gud, og som av den grunn kunne gi seg over til Hans forsyn.”

I en tale under avslutningsseremonien mintes erkebiskop Reina et viktig øyeblikk i Chiaras unge liv. I en vanskelig periode før hun giftet seg med Enrico, sa en åndelig rådgiver til henne: “Når Gud åpner en dør, er det ingen som lukker den, og når Gud lukker en dør, er det ingen som åpner den.”

Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne:

Ifølge biskop Reina var dette en referanse til Johannes’ åpenbaring 3,7: «Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne.»

Disse ordene forandret Chiaras liv. Fra dette øyeblikket så hun Gud som historiens konge, og fremfor alt som kongen i sin egen personlige historie.

“Det som Gud mente var godt, vakkert eller hellig ville han realisere i Chiaras liv, og på grunn av dette trengte hun ikke å bli motløs eller redd, for til tross for synd, prøvelser og trengsler, sykdom og død, er Gud alltid trofast!” fortsatte biskopen. “Dette verset i Johannes’ åpenbaring er nøkkelen til å forstå alt som skulle skje: Herren ville gi henne mannen, barna, tiden og helsen i det mål han alltid hadde tenkt på for henne.”

«Chiaras ønske om å være hustru og mor, om å bli gammel sammen med sin mann og oppdra deres barn, ble ikke realisert i henhold til hennes plan, men på den måten som Gud hadde planlagt, og uten ta fra henne gleden”, sa biskopen.

Corbellas far, Roberto Corbella, sa til CNA den 21. juni: “Jeg sier alltid at vi er heldige foreldre, for hver dag hører vi i nyhetene om barn som har mistet livet i voldelige situasjoner, mens Chiara forlot oss med et smil om munnen. Hun dro etter å ha sagt til oss alle: ‘Jeg elsker dere’.”

“Det faktum at vi ser at hun betyr så mye for så mange mennesker, hjelper oss til å akseptere at hun døde fra oss. Men la det likevel være sagt at jeg helst ville ha henne sittende på fanget mitt fremdeles”, sier han med tårer i øynene. “Det å se så mange mennesker henvende seg til henne med bønn om hjelp og forbønn er til stor hjelp for oss.»

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne