Skip to content

Pave Frans: “Roma må være imøtekommende i jubileumsåret»

Pave Frans: “Roma må være imøtekommende i jubileumsåret»

Pave Frans krysset Tiberen den 10. juni for å besøke Consiglio Comunale (Romas bystyre) på Kapitol-høyden, Romas administrative sentrum. Paven var invitert av Romas borgermester i forbindelse med forberedelsene til jubileumsåret 2025. 

“Jeg kommer for å møte dere og, gjennom dere, hele byen, som siden sin fødsel for nesten 2800 år siden har hatt et tydelig og konstant kall til universalitet,” sa paven.

Etter å ha blitt innvarslet av trompeter på Kapitolplassen, holdt paven sin tale i Flaggsalen. Før seremonien signerte både paven og borgermester Roberto Gualtieri æresboken og utvekslet gaver.

 I sin tale uttrykte pave Frans takknemlighet for samarbeidet mellom Den hellige stol og Roma kommune, og roste byens forberedelser for pilegrimer. Han kunngjorde også sin intensjon om å åpne en hellig dør i et av Romas fengsler i løpet av jubileumsåret. 

«Roma er en by med en universell ånd,” sa pave Frans. “Denne ånden er viet til nestekjærlighet, gjestfrihet og velkomst. Pilegrimer, turister, migranter, de som er i store vanskeligheter, de fattigste, de ensomme, de syke, fangene og de ekskluderte bør være de sanne vitnene til denne ånden. Derfor bestemte jeg meg for å åpne en hellig dør i et fengsel.”

Pave Frans avsluttet med en oppfordring til Roma om å fortsette å vise sin imøtekommende og edle karakter. Han ba om styrket samarbeid mellom styrende organer for å ære byens rolle som beskytter, og uttrykte sin hengivenhet til den hellige jomfru Maria, Salus Populi Romani.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne