Skip to content

‘Sannheten som er gitt oss’ | Biskop Erik Varden snakker om seksualitet

Av Hannah Brockhaus
Oversatt av Eli Åm

‘Sannheten som er gitt oss’: Biskop Erik Varden snakker om seksualitet
I mars sendte biskopene i de fem nordiske landene ut et hyrdebrev som bekrefter den katolske kirkens lære om menneskets seksualitet.

“Paktstegnet, regnbuen, er i vår tid blitt merket for en kulturell og politisk bevegelse”, skrev biskopene. “Men vi erklærer oss uenige når bevegelsen fremmer et syn på menneskets natur som abstraherer personlighetens inkarnerte integritet, som om fysisk kjønn var tilfeldig.”

Biskop Erik Varden i Trondheim, Norge, snakket med Catholic News Agency (EWTN) om biskopens rolle og hvorfor den nordiske biskopskonferansen valgte å publisere et brev om seksualitet og kjønnsidentitet på dette tidspunktet.

“Temaet har vært på vår radar i lang tid, slik det har vært på alles radar,” sa Varden via telefonsamtale i forrige uke. “Viktigheten av å si noe konstruktivt har vært åpenbar for oss.”

Biskopene diskuterte saken under en Nordisk bispekonferanse høsten 2022, og en av biskopene fikk i oppgave å skrive et utkast til brev som ble diskutert på bispekonferansen i mars. “Vi var stort sett enige om hva vi ønsket å si og hvordan vi ønsket å si det,” sier han. “Når det gjelder innholdet tror jeg vi var helt enige.”

Å samtale om sannhet
Hyrdebrevet ble skrevet for de troende i de nordiske bispedømmene. «Men jeg ser det også som en del av hele den synodale dynamikken,” legger han til. “Poenget er at alles stemme skal bli hørt. Vi følte at vi hadde noe vi ønsket å bidra med i en pågående debatt.”

Varden (48) er trappistmunk og åndelig forfatter. Han ble vigslet til biskop i Trondheim i Midt-Norge i 2020.

Han bemerker at diskusjoner om kjønn og seksualitet ofte får en subjektiv vinkling, med fokus på den enkeltes individuelle historie og sår. Slik kan man få inntrykk av at enhver “har sin egen sannhet”.

“Det er viktig for oss å få frem at vi ikke sender dette brevet som åtte enkeltpersoner som har diskutert seg frem til noe, og deretter ønsker å gjøre dette kjent for verden,” forklarte han, “men at vi har fått læreoppdrag, og at oppgaven ikke handler om å fremme våre egne meninger, men om å formidle så tydelig vi kan sannheten som er gitt oss.”

“Forestillingen om troens depositum ligger dypt i den kristne forståelsen av overføring. Det er en svært nyttig påminnelse om hva en biskops oppgave er, nemlig å forvalte dette depositumet, som er stort og omfattende, og introdusere de troende for rikdommen i det.”

Biskopenes hyrdebrev ble lest høyt ved messer helgen 25. og 26. mars i de katolske kirkene i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island. Ifølge Varden ble biskopene overrasket over den store interessen brevet vakte. “Brevet er lengre enn en vanlig preken, så det kunne nok virke som en del av fastetidens bot for de troende å få det lest i messen,» sier han. “Men det ble godt mottatt.”

Spørsmål om seksualitet er i alles bevissthet for tiden, særlig fordi det er så fremme i media. En del av reaksjonene på brevet var en uttalt følelse av lettelse over at det blir snakket om dette.

“Noe av det vi ønsket var å skape et klima der vi kan snakke om seksualitet og kjønnsidentitet på en ikke-konfronterende måte,” forklarer han. «Diskusjonen må være forankret i troen, i Skriften og i kristologi, studiet av Jesu Kristi person.»

“Fra et kristent synspunkt blir en antropologi som er skilt fra kristologi mangelfull på en vesentlig måte. Og når Kirken snakker om disse spørsmålene, må hun snakke ut fra det som er hennes spesielle skatt av innsikt, som er den kristosentriske innsikt.”

Selv om det ikke alltid er så lett å snakke om Kirkens lære når det gjelder seksualitet, sier Varden at han håper det kan bli noe man snakker om rundt middagsbordet.

“Det er en annen veldig viktig ting,” sier han, “og det er at vi snakker på tvers av generasjoner om disse temaene. Ulike generasjoner snakker forskjellige språk, men når det gjelder spørsmål om seksualitet, når det er et massivt kulturskifte, er det en risiko for at vi snakker forbi hverandre. Biskopene kan selvsagt ikke tvinge folk til å ha disse samtalene, men de kan invitere dem til det. Det er vanskelig å snakke om disse tingene, derfor må vi øve oss, og det er viktig at vi bruker takt” understreker han.

Diskursen bør ifølge Varden være forankret i to ting: hva det vil si å være menneske, og hva det vi si å være Kirke. “Vår tid prøver å isolere dette temaet og diskutere det i en boble. Dette ender opp med å bli både kompliserende og begrensende. Som vi påpeker i brevet, er et rent sekulært syn på seksualitet nødvendigvis forskjellig fra et kristent syn, fordi vi har å gjøre med veldig, veldig forskjellige forståelser av hva det vil si å leve og hva det vil si å være et menneske. Vi må være tydelige og hensynsfulle på samme tid, det er den balansen vi må etterstrebe,» sier han.

Hva nå?
Ifølge Varden håper biskopene at dette brevet vil virke som en katalysator for videre diskusjon i familier, grupper og menigheter.

“Mye vil avhenge av lokale initiativ,” sier han. “Det er en viss risiko for at biskopenes hyrdebrev ikke er det folk vil fortsette å lese i løpet av året.” I Trondheim bispedømme har Varden oppfordret sine prester og kateketer til å bruke brevets innhold i sin forkynnelse, i undervisning og arbeid med unge mennesker.

Varden vil også produsere en serie ukentlige podcast-episoder på fem til ti minutter på engelsk om seksualitet og andre temaer. De vil være tilgjengelige via nettstrømming etter påske. Han vil også komme tilbake til temaet i noen av sine andre foredrag og katekeser.

Til sommeren kommer en ny bok fra biskop Erik Varden som i sitt innhold vil tydeliggjøre og videreføre en del av det som ble sagt i hyrdebrevet fra de nordiske biskopene.

“Jeg møtte forleden kveld en gruppe studenter, og vi satt rundt bordet og snakket om kyskhet, av alle ting!  Det er fint å kunne gjøre dette på en måte som ikke bare handler om normer, men som er trosbasert og forankret i Kirkens teologi og i de dype spørsmål og sammenhenger vi møter i livet. Vi katolikker snakke om disse temaene, simpelthen fordi de er så grunnleggende, sier han.

https://www.catholicnewsagency.com/news/254026/the-truth-that-has-been-given-to-us-norway-s-bishop-varden-on-speaking-about-sexuality

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne