Skip to content

Ny klostergrunnleggelse

Ny klostergrunnleggelse

av sr Anne Bente Hadland

Søndag 7. juli, på patronatsfesten for Sta. Sunniva menighet i Harstad, ble Sta. Sunniva kommunitet opprettet. Det er søstrene av Det hellige kors (Nha Trang) som har tatt imot kallet og utfordringen, og som stiller med tre søstre, sr. Madeleine (priorinne) og sr. Anna og sr. Giang. Søstrene skal bo i menighetens nybygg som rommer menighetslokaler, prestebolig og en leilighet for et klosterfellesskap. Søstrene har tilbragt mange år i Norge i henholdsvis Bergen og Hønefoss. Menigheten var hjertelig tilstede i tillegg til menighetens sogneprest, p. Günther Jäger, fra Tromsø stift; p. Antonis Maria Sohler og sommervikar p. René. Søstrene er utdannet innenfor helse og barnehage og vil dele tiden mellom menigheten og sivilt arbeid. Det hellige kors av Nha Trang har dermed tre kommuniteter i Norge, og de to kommunitetene som har sendt fra seg søstre, vil få påfyll fra Vietnam; en i Bergen og to til Hønefoss. Det har tidligere vært Elisabethsøstre i menigheten. Tromsø stift har nå fire ordener; St. Elisabethsøstrene (Tromsø og Harstad), karmelittnonnene (Tromsø), dominikanerinner (Bodø) og altså søstre av Det hellige kors i Harstad. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne