Skip to content

Karmels hage – Biskop Anders Arborelius OCDs preken ved br. Wilfrid Stinissens begravelse

Karmels hage er en programserie der Anne Samuelsen tar oss inn i den rike hagen til Karmel. Her kan du hver uke få åndelig påfyll.

Jeg dør ikke jeg går inn i livet. Som kristne er vi påskens folk. Vi er på vei til den evige herligheten som Jesus har åpnet for oss gjennom sitt kors og sin oppstandelse. Hvor mørk natten enn er i dette livet, så drives vi fremover av dette håpet om å få dele den treenige Guds evige herlighet og få se ham som han er (1.Joh 3,2). Derfor får dette livet på jorden også en annen farge og tone. Det blir gjennomskinnelig for den Gud som ble menneske for vår skyld, levet som oss, og som overalt og alltid forblir den levende Herre for sin Kirke på pilegrimsferd. Vi får leve av Evigheten midt i tiden. Ikke minst når vi feirer eukaristien får vi et glimt av det himmelske bryllupsmåltidet. Evighetens smak blir værende på vår tunge, ja, den gleder vårt hjerte selv når vår sorg og savn etter et elsket menneske kjennes tung og vanskelig. Vår tro på oppstandelsen mål alltid være midtpunktet, ikke bare i vår tro, men i hele vårt hverdagsliv. Midt i det små kan vi få møte det store mysteriet: at Herren virker og bor i oss, ja, at vi overalt kan se spor og tegn på ham som har skapt alt, og holder alt i sin hånd. Sant nok skjuler han seg for våre nysgjerrige blikk – for som alle barn vil også Jesusbarnet leke gjemsel – men det hjertet som lengter etter ham kommer alltid til å bli minnet på hans nærvær.

Slik innleder Biskopen av Stockholm sin preken.

Du finner den på svensk i: SEGL 2014, og i bladet Karmel nr. 1 2014.
Anne-Elisabeth Steinmann, Karmelitorden. Glumsløv 1982.

Hør også:

BØKER AV BRODER WILFRID STINISSEN:
(I kursiv: Ennå ikke utgitt på norsk)

Den nye vinen – om Åndens frukter (St Olav forlag 2014)
När natten faller på (2011)
Jeg dør ikke jeg går inn i livet (St Olav 2007)
Jesusbønner (Verbum 2008)
Gjem deg ved bekken Kerit (Efrem 2010)
Bikten. Förlåtelsens sakrament (2009)
Størst av alt er kjærligheten (Efrem 2008)
En bok om Kristen dypmeditasjon (Verbum 1994)
Sant menneske (St Olav 2008)
Vandring med hvilepuls (Verbum 1992)
Den Kjempende troen (St Olav 2006)
Rosenkransbönen (2005)
Låt oss ses i din skönhet (2005 Artos/Norma)
Fader i dine hender.. (Luther 2000)
Evigheten mitt i tiden (2002 Libris)
I Guds tid (Verbum 2009)
Maria i Bibelen og i vårt liv (1983)
Den enkla vägen till helighet (1999 Libris)
Som en skatt (1999 sammen med Artos forlag)
Indre vandring (Sofia forlag 1999)
Hører du vinden blåse?  (Verbum 2019)
De svagas styrka (1998)
Jesusbønnen Navnet og nærværet (Verbum 2013)
I din munn og i ditt hjerte (Verbum 1998)
Åndens Terapi Luther (Luther 1998)
Den inre bönens väg (1990)
Natten er mitt lys (St Olav 2001)
Bröd som bryts (1989)
Fadern själv älskar er (Artos 2021)

 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne