Skip to content

Ingrid Rosendorf Joys ny generalsekretær i Caritas Norge

Ingrid Rosendorf Joys ny generalsekretær i Caritas Norge
Pressemelding 20. desember 2023

Styret i Caritas Norge har ansatt Ingrid Rosendorf Joys i stillingen som generalsekretær i Caritas Norge. Hun overtar jobben etter Martha Rubiano Skretteberg. Caritas er Den katolske kirkens bistandsorganisasjon og har et omfattende bistandsarbeid internasjonalt mot sult og fattigdom og for fred og forsoning.

  • Styret er svært godt fornøyd med å ha rekruttert Ingrid Joys til stillingen som generalsekretær i Caritas Norge, sier styreleder Stian Berger Røsland
  • Med Ingrid får vi en trygg og erfaren leder med bred kompetanse innenfor organisasjonens oppgaver og som kan ta virksomheten videre i en verden der Caritas trengs stadig mer, sier Røsland

Joys er utdannet sosiolog og kommer fra stillingen som generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hun har tidligere arbeidet i Oslo katolske bispedømme og har selv bakgrunn fra Caritas. Hun har også vært leder av Norges unge katolikker. Hun bringer også inn viktig erfaring med fred og forsoningsarbeid gjennom sin tid i Det europeiske religionslederrådet, Religions for Peace og NOREF (Senter for internasjonal konfliktløsning).

  • Å jobbe for en bedre verden har alltid vært en sentral motivasjon for meg. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på rollen som generalsekretær i en så viktig og velrennomert organisasjon som Caritas, sier Ingrid Joys.
  • Caritas er en av de store organisasjonene i Norge på sitt felt, og sammen med Caritas-organisasjoner i land over hele verden utgjør vi verdens nest største humanitære nettverk. Det er en mulighet og et stort ansvar. Forankret i Den katolske kirkes sosiallære, sørger Caritas for å være en stemme for de stemmeløse både ute og hjemme, og arbeider for en verden der folks iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realiseres. Som generalsekretær skal jeg sammen med stab og styre sikre at vi videreføre dette viktige arbeidet, fortsetter Joys
  • Jeg ser fram til å bli godt kjent med alle i staben og alle som på andre måter er med på å arbeide for Caritas, både i og utenfor Norge, avslutter Joys.

Joys tiltrer stillingen i midten av mars 2024.

Kontaktpersoner:

Styreleder Stian Berger Røsland 901 64 275

Påtroppende generalsekretær Ingrid Joys 402 15 132

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne