Skip to content

Fingergullmesse | 12.september

Viktigst av de lokale høytidene i kirkeprovinsen Nidaros i middelalderen var Olsok. Men kanskje like stor var Høytiden for Mottagelsen av Herrens Blod (Susceptio Sanguis Domini), eller Fingergullmesse, til minne om da en dråpe av Jesu Blod bevart i krystallen på en gullring kom til Nidaros i 1165. Trolig ble den brakt dit av Hellige Eystein etter at Paven gjorde ham til erkebiskop.

Festen minner oss om våre forfedres ærefrykt for Jesu Blod, det som Han i sin død gav for å tilgi våre synder og for å oppnå vår helliggjørelse. Det er dette blodet som renser oss og dekker oss i alle de syv sakramentene, og som vi virkelig mottar i Alterets sakrament. Som det lyder i en oversettelse av St. Thomas Aquinas’ hymne, Adoro te devote: “For ein drope berre av det blod som rann kann all verdi løysa ut or syndeband.” (Lov Herren 457)

Fingergullmessen, hvor Jesu Blod kommer til Norges land, blir som et lite bilde på hele verdens frelse, hvor Gud Faderen sender oss sin Sønn. Blodet oppbevares i en dyrebar krystall, satt i en gullring, som minner oss om at Guds nåde og sannhet kommer til oss gjennom Kirken, Kristi Legeme, som er en slags beholder og monstrans for de hellige mysterier.

I takknemlighet kan vi synge be med Apostelen Johannes: “Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham være æren og makten i all evighet. Amen.” (Åpenbaringen 1,5‭-‬6)

Av Peder Josef Foss


Støtt vårt arbeid på vipps 650212.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne