Skip to content

9.juni på EWTN Norge | for jeg er ensom og fattig

9.juni på St Rita – EWTN Norge | 9. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Mark 12,35–37
På den tid stilte Jesus dette spørsmålet mens han underviste i templet: «Hvordan kan de lovkyndige si at Messias er Davids sønn? For David sier jo selv, drevet av den hellige Ånd:

‘Herren sa til min Herre: Ta sete ved min høyre til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.’

David kaller ham altså selv ‘herre’, hvordan kan han da være hans sønn?» Og den store mengde av folket lyttet med glede til ham.
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:Sendeskjema EWTN Norge fredag 9.juni
08:00 – Laudes
2.lesning matutin
Evangelieforklaring
08:30    Rosenkrans
09:00    Veien hjem

10:00    The Heresies
10:30    Explore with the Miracle Hunter | Lourdes
11:30    Rosenkrans
12:00    EWTN Live – Karlo Broussard
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels Monastery
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford | The Mother of God
13:15    The Litany of the Sacred Heart of Jesus
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica | Sorrowful Mysteries
14:00    Messe
15:00    Rosenkrans

15:30    Samsending EWTN

18:00    Vesper
Evangelieforklaring
2.Lesing Matutin
18:30    Rosenkrans
19:00    Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Daglig messe fra EWTN Norge

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne