Skip to content

8.september på EWTN Norge | Jomfruen skal unnfange og føde en sønn

8.september på EWTN Norge | Jomfru Marias fødsel


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messeLa oss i glede feire den salige Jomfru Marias fødsel;
fra henne opprant rettferdighetens sol,
Kristus, vår Gud.

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 1,1–16.18–23

[Ættetavle for Jesus Messias, sønn av David, sønn av Abraham:

Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob, og Jakob ble far til Juda og hans brødre. Juda ble far til Peres og Zerah ved Tamar, Peres ble far til Hesron, som ble far til Ram, far til Amminadab, far til Nahsjon, far til Salma; Salma ble far til Boas ved Rahab. Boas ble far til Obed ved Ruth, Obed ble far til Isai, og Isai ble far til kong David.

David ble far til Salomo ved Urijas hustru, Salomo ble far til Rehabeam, far til Abija, far til Asa, far til Josjafat, far til Joram, far til Uzzija, far til Jotam, far til Ahas, far til Hiskija, far til Manasse, far til Amon, far til Josjija; og Josjija ble far til Jekonja og hans brødre, ved den tid da folket ble bortført til Babylon.

Etter folkeflytningen til Babylon ble Jekonja far til Sjealtiel, som ble far til Serubabel, far til Abiud, far til Eljakim, far til Asor, far til Sadok, far til Akim, far til Eliud, far til Eleasar, far til Mattan, far til Jakob, far til Josef, Marias mann. Og av henne ble Jesus født, han som kalles Messias (Kristus).]

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet.

Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten: «Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr «Gud med oss»).

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 8.september
00:00 Daily Mass
01:00 Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 Work Out Your Salvation! The Theology of Faithfulness to Daily Duty Understand the Reality Between Vice and Virtue, Pt. 1
02:00 World Over The World Over August 31, 2023 (Best Of) | Sound of Freedom, William Friedkin R.I.P., The Sheen Cause
03:00 Be a Man Take Courage and Be a Man Who Is Loving
03:30 Thomas Aquinas in Today’s World What is True Happiness?
04:00 Dying Without Fear
05:00 Church and the Poor The Call to Be Humble Servants
05:30 St. Faustina’s Way of the Cross at the National Shrine of the Divine Mercy
06:00 The Holy Land Rosary Sorrowful Mysteries
06:30 Chaplet of St. Michael
07:00 Scripture and Tradition with Fr. Mitch Pacwa Wheat and Tares Pt. 21
08:00 The Sacred Heart of Jesus with Fr. Bernard McGuckian SJ The Sacred Heart in Ireland
08:30 Rosenkrans
09:00 Laudes og 2. lesning matutin
09:30 Savoring Our Faith New York
10:00 The Heresies Ep. 2- Arianism
10:30 Explore with the Miracle Hunter Rome
11:00 Web of Faith 2.0 Is Fighting a Mortal Sin?
11:30 Liturgy of the Hours for Lay People A Prayer for the Whole People of God, Pt. 3
12:00 EWTN Live Bishop Erik Varden, OSCO
13:00 Katolsk I hodet
13:30 Karmels hage
14:00 Daily Mass
15:00 Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:30 Stations of the Cross
16:00 Chaplet of Divine Mercy
16:20 Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 The Way of the Cross for Kids
17:00 Chaplet of the Seven Sorrows of Mary
17:30 2. Vesper og 2. lesning matutin
18:00 Messe St Olav domkirke – Jomfru Marias fødsels
19:15 Elisabeth av Hasselblad
20:00 Åndelig føde
20:45 Kveldsbønn
21:00 World Over The World Over August 31, 2023 (Best Of) | Sound of Freedom, William Friedkin R.I.P., The Sheen Cause
22:00 EWTN News Nightly EWTN News Nightly | Thursday, August 31, 2023
22:30 Living Divine Mercy Do Our Pets Go to Heaven?
23:00 The Promise- We Said I Do Forever Dave and Laura La Fontaine

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne