Skip to content

7.september på EWTN Norge | Ti stille og kom ut av ham!

7.september på EWTN Norge | 22. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messeHa medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Luk 5,1–11

En gang Jesus stod ved Gennesaretsjøen, og folkemengden trengte seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved bredden; fiskerne var gått i land og holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land. Og sittende i båten underviste han så folket.

Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet, og kast noten til fangst!» Simon svarte: «Mester, vi har strevet hele natten og ingenting fått. Men siden det er du som sier det, skal jeg forsøke et kast.» Så gjorde de det, og fikk en så stor mengde fisk at noten holdt på å ryke; de måtte vinke til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og begge båtene ble så fulle av fisk at de var nær ved å synke.

Da Simon Peter så det, falt han på kne for Jesus og sa: «Gå vekk fra meg, Herre, synder som jeg er!» For både han og alle som hadde vært med, var blitt redselsslagne over fangsten de hadde fått, – Sebedeussønnene Jakob og Johannes også, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 6.september
00:00 Daily Mass
01:00 Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 Signs of Life Guardians Dear
02:00 EWTN Live Bishop Erik Varden, OSCO
03:00 Be a Man Take Courage and Be a Man Who Lives in the Holy Spirit
03:30 Thomas Aquinas in Today’s World What is True?
04:00 Icons A Special Mission
04:30 Long Ride Home with Bear Woznick To Dare is to Do
05:00 Papal Audience
06:00 Holy Land Rosary: Luminous Mysteries
06:30 Chaplet of St. Michael
08:00 Life is Worth Living Courtship
08:30 Rosenkrans
09:00 Laudes og 2. lesning matutin
10:00 Dying Without Fear
11:00 Journey Home Dr. Tory Baucum
12:00 Mother Angelica Live Classics Losing Faith
13:00 Pater dypper pennen
13:30 Segl
14:00 Daily Mass
15:00 Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:30 Church and the Poor The Call to Be Humble Servants
16:00 Chaplet of Divine Mercy
16:20 Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 Rosary for Kids Luminous Mysteries
17:00 My Catholic Family St. Francis of Assisi
17:30 Rosenkrans
18:00 2. Vesper og 2. lesning matutin
18:30 Karmels hage – Ny episode
19:00 P. Arne Marco har ordet
20:00 Katolsk grovbrød
20:45 Kveldsbønn
21:00 EWTN Live Bishop Erik Varden, OSCO
22:00 EWTN News Nightly EWTN News Nightly | Wednesday, August 30, 2023
22:30 Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist Cultivating the Virtues – The Cardinal Virtues
23:00 Handing on the Faith Handing on the Faith Prayerfully
23:30 EWTN Bookmark All One in Christ: A Catholic Critique of Racism and Critical Race Theory

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne